Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Roedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch iawn o gael dathlu cyraeddiadau'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru), mewn digwyddiad i ddathlu yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn ddiweddar. Cafodd y myfyrwyr gwmni'r cyflogwyr oedd yn eu noddi a'u cefnogi drwy'r cwrs a daeth Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru a Louise Casella, Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru i ymuno â nhw hefyd.

Y Dystysgrif yw'r cymhwyster cyntaf a ddewiswyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru i ddarparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd sydd eu hangen ar gyfer rolau cymorth gofal cymdeithasol a nodir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014). Mae'r Dystysgrif yn ystyried beth yw gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol – gan ddefnyddio astudiaethau achos yn cynnwys plant, pobl hŷn, cymunedau iechyd meddwl, plant ag anableddau a phobl ag anableddau dysgu i gymhwyso'r hyn y byddwch yn ei ddysgu at gyd-destunau ymarfer.

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd Judith Davies, Pennaeth Gwaith Cymdeithasol Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

Roedd hwn yn ddiwrnod bendigedig a oedd yn dathlu cyflawniad ardderchog ein myfyrwyr, gan adlewyrchu safle unigryw'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol yn natblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ysgogwyd pawb a oedd yn bresennol gan ymrwymiad amlwg Sue Evans i ofal cymdeithasol a'i geiriau calonogol i'r myfyrwyr.

Mae adborth gan fyfyrwyr sy'n cwblhau'r Dystysgrif yn awgrymu bod gan ymarferwyr gofal cymdeithasol well dealltwriaeth o'u rôl, eu bod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio theori a myfyrio i lunio eu hymarfer, a'u bod yn teimlo'n fwy gwerthfawr i'w timau o ganlyniad i'w hastudiaethau.

Yn ystod y digwyddiad i ddathlu, lansiwyd Hwb Dysgu Gofal Cymdeithasol newydd hefyd. Mae'r Hwb yn llwyfan ar-lein sy'n arddangos yr ystod eang o gyfleoedd dysgu ym maes gofal cymdeithasol sy'n cael eu cynnig gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018

Hoffech chi roi cynnig ar fod yn seryddwr? Dyma'ch cyfle

Mae tîm o seryddwyr o'r Brifysgol Agored a sefydliadau academaidd eraill* yn lansio prosiect gwyddoniaeth dinasyddion rhyngwladol i ganfod beth yw'r 30 miliwn a mwy o wrthrychau unigryw sydd wedi'u darganfod yn y gofod.

17 Hydref 2018
Gweld pob un