Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Roedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch iawn o gael dathlu cyraeddiadau'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru), mewn digwyddiad i ddathlu yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn ddiweddar. Cafodd y myfyrwyr gwmni'r cyflogwyr oedd yn eu noddi a'u cefnogi drwy'r cwrs a daeth Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru a Louise Casella, Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru i ymuno â nhw hefyd.

Y Dystysgrif yw'r cymhwyster cyntaf a ddewiswyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru i ddarparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd sydd eu hangen ar gyfer rolau cymorth gofal cymdeithasol a nodir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014). Mae'r Dystysgrif yn ystyried beth yw gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol – gan ddefnyddio astudiaethau achos yn cynnwys plant, pobl hŷn, cymunedau iechyd meddwl, plant ag anableddau a phobl ag anableddau dysgu i gymhwyso'r hyn y byddwch yn ei ddysgu at gyd-destunau ymarfer.

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd Judith Davies, Pennaeth Gwaith Cymdeithasol Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

Roedd hwn yn ddiwrnod bendigedig a oedd yn dathlu cyflawniad ardderchog ein myfyrwyr, gan adlewyrchu safle unigryw'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol yn natblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ysgogwyd pawb a oedd yn bresennol gan ymrwymiad amlwg Sue Evans i ofal cymdeithasol a'i geiriau calonogol i'r myfyrwyr.

Mae adborth gan fyfyrwyr sy'n cwblhau'r Dystysgrif yn awgrymu bod gan ymarferwyr gofal cymdeithasol well dealltwriaeth o'u rôl, eu bod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio theori a myfyrio i lunio eu hymarfer, a'u bod yn teimlo'n fwy gwerthfawr i'w timau o ganlyniad i'w hastudiaethau.

Yn ystod y digwyddiad i ddathlu, lansiwyd Hwb Dysgu Gofal Cymdeithasol newydd hefyd. Mae'r Hwb yn llwyfan ar-lein sy'n arddangos yr ystod eang o gyfleoedd dysgu ym maes gofal cymdeithasol sy'n cael eu cynnig gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

A oes gennych chi atgofion o'r Brifysgol Agored yng Nghymru?

A oes gennych chi atgofion o'r Brifysgol Agored yng Nghymru?

Rydym yn galw ar gyn-fyfyrwyr a staff o'r 50 mlynedd ddiwethaf i gysylltu a rhannu eu hatgofion.

26 Mawrth 2019

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â'r Brifysgol Agored ar gyfer hyfforddiant athrawon

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael contract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant athrawon rhan-amser a seiliedig ar waith.

7 Mawrth 2019
Gweld pob un