Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

STEM Talent

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi lansio rhaglen 'talent STEM' newydd sy'n galluogi myfyrwyr chweched dosbarth i astudio modiwl gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y Brifysgol Agored yn ystod eu hastudiaethau. Datblygwyd y fenter mewn partneriaeth â’r rhwydwaith Ymgyrraedd yn Ehangach Cymru gyfan.

"Rydym wrth ein bodd, y gallwn trwy'r prosiect hwn, gynnig y cyfle i fwy o fyfyrwyr o Gymru, gan gynnwys rhai o gefndiroedd difreintiedig, i ymgymryd ag astudiaeth y Brifysgol Agored i gefnogi eu trosglwyddiad i Addysg Uwch."

Eleri Chilcott, Rheolwr Ehangu Mynediad, y Brifysgol Agored yng Nghymru

Bydd y rhaglen yn helpu myfyrwyr i wella eu gwybodaeth yn eu pwnc STEM dewisol ac i ddatblygu dealltwriaeth o sut beth yw astudio yn y brifysgol. Bydd hefyd yn rhoi tystiolaeth iddynt a allai helpu i gryfhau eu ceisiadau UCAS a'u helpu i sefyll allan wrth ymgeisio am gyrsiau prifysgol cystadleuol.

Fel rhan o'r rhaglen hon, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i astudio un o'r cyrsiau hyn am ddim.

I ddarganfod mwy ac am fanylion ar sut i wneud cais ewch i'n tudalen Rhaglen Dalent STEM

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Arian ynteu Hapusrwydd: Byddai dros hanner gweithlu cymru yn blaenoriaethu hapusrwydd yn y gwaith dros godiad cyflog

Mae arolwg defnyddwyr newydd sy’n cael ei ryddhau gan y Brifysgol Agored yng Nghymru heddiw wedi datgelu nad arian sy'n prynu hapusrwydd i chi, ond yn hytrach dysgu sgil newydd. 

22 Mai 2018

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II.

9 Ebrill 2018
Gweld pob un