Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

STEM Talent

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi lansio rhaglen 'talent STEM' newydd sy'n galluogi myfyrwyr chweched dosbarth i astudio modiwl gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y Brifysgol Agored yn ystod eu hastudiaethau. Datblygwyd y fenter mewn partneriaeth â’r rhwydwaith Ymgyrraedd yn Ehangach Cymru gyfan.

"Rydym wrth ein bodd, y gallwn trwy'r prosiect hwn, gynnig y cyfle i fwy o fyfyrwyr o Gymru, gan gynnwys rhai o gefndiroedd difreintiedig, i ymgymryd ag astudiaeth y Brifysgol Agored i gefnogi eu trosglwyddiad i Addysg Uwch."

Eleri Chilcott, Rheolwr Ehangu Mynediad, y Brifysgol Agored yng Nghymru

Bydd y rhaglen yn helpu myfyrwyr i wella eu gwybodaeth yn eu pwnc STEM dewisol ac i ddatblygu dealltwriaeth o sut beth yw astudio yn y brifysgol. Bydd hefyd yn rhoi tystiolaeth iddynt a allai helpu i gryfhau eu ceisiadau UCAS a'u helpu i sefyll allan wrth ymgeisio am gyrsiau prifysgol cystadleuol.

Fel rhan o'r rhaglen hon, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i astudio un o'r cyrsiau hyn am ddim.

I ddarganfod mwy ac am fanylion ar sut i wneud cais ewch i'n tudalen Rhaglen Dalent STEM

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
David Allen, Louise Casella a David Blaney

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

4 Chwefror 2019
Gweld pob un