Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

STEM Talent

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi lansio rhaglen 'talent STEM' newydd sy'n galluogi myfyrwyr chweched dosbarth i astudio modiwl gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y Brifysgol Agored yn ystod eu hastudiaethau. Datblygwyd y fenter mewn partneriaeth â’r rhwydwaith Ymgyrraedd yn Ehangach Cymru gyfan.

"Rydym wrth ein bodd, y gallwn trwy'r prosiect hwn, gynnig y cyfle i fwy o fyfyrwyr o Gymru, gan gynnwys rhai o gefndiroedd difreintiedig, i ymgymryd ag astudiaeth y Brifysgol Agored i gefnogi eu trosglwyddiad i Addysg Uwch."

Eleri Chilcott, Rheolwr Ehangu Mynediad, y Brifysgol Agored yng Nghymru

Bydd y rhaglen yn helpu myfyrwyr i wella eu gwybodaeth yn eu pwnc STEM dewisol ac i ddatblygu dealltwriaeth o sut beth yw astudio yn y brifysgol. Bydd hefyd yn rhoi tystiolaeth iddynt a allai helpu i gryfhau eu ceisiadau UCAS a'u helpu i sefyll allan wrth ymgeisio am gyrsiau prifysgol cystadleuol.

Fel rhan o'r rhaglen hon, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i astudio un o'r cyrsiau hyn am ddim.

I ddarganfod mwy ac am fanylion ar sut i wneud cais ewch i'n tudalen Rhaglen Dalent STEM

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Boosting employability skills for OU students in Wales

Un o'm hatgofion cynharaf o'r Brifysgol Agored oedd fel plentyn yn y 1980au, yn gwylio dyn barfog yn gwenu o glust i glust ar BBC2 tra'n siglo bwced llawn o ddŵr dros ei ben i ddangos egwyddorion disgyrchiant.

20 Awst 2018

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Roedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch iawn o gael dathlu cyraeddiadau'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru), mewn digwyddiad i ddathlu yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn ddiweddar.

2 Awst 2018
Gweld pob un