Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysol Agored yn cefnogi tiwtoriaid coleg i ddysgu o bell

Y Brifysol Agored yn cefnogi tiwtoriaid coleg i ddysgu o bell

Campws Grŵp Llandrillo Menai yn Rhos

Roedd tiwtoriaid Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) ymhlith rhai o’r staff addysg bellach diweddaraf i dderbyn cefnogaeth gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar ddysgu o bell a chefnogi myfyrwyr o bell.

Yn ystod diwrnod datblygu staff GLlM ar ddechrau mis Ionawr, trafododd academyddion ac arbenigwyr addysgol o'r Brifysgol Agored eu dulliau a’u hadnoddau er mwyn cefnogi staff colegau sy’n addysgu dysgwyr o bell yn ystod y pandemig coronafeirws.

Rhoddodd Helen Lockett, Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Gyffredinol, STEM, Peirianneg ac Arloesi arddangosiad ar labordai Stem Agored a sut y gall labordai ar-lein gefnogi dysgu hyblyg. Yna trafododd Natasha Huckle, Dysgwr ac aelod o’r Gwasanaethau Darganfod, rôl y Brifysgol Agored o ran sgiliau bob dydd yng Nghymru - cyrsiau rhad ac am ddim mewn Saesneg a Mathemateg dwyieithog a all helpu myfyrwyr i wella rhai o’u sgiliau dysgu craidd o’u cartrefi eu hunain.

‘Roedd y cyfathrebu rhwng tîm y Brifysgol Agored a’r coleg yn wych,’ dywedodd Moya Seaman, Rheolwr Sgiliau gyda Grŵp Llandrillo Menai. ‘Ymatebodd tîm y Brifysgol Agored i anghenion y coleg gan addasu’r hyfforddiant yn unol â hynny. Mae elfen bitesize yr adnoddau yn ddefnyddiol iawn, ac rydym yn edrych ymlaen at eu defnyddio er mwyn cefnogi ein dysgwyr ymhellach.

Dyma rai sylwadau gan diwtoriaid y GLlM a gymerodd ran yn y diwrnod datblygu:

‘Mae’r adnoddau’n edrych yn rhagorol ac mae’n wych y gall y myfyrwyr ddethol a dewis pa rannau i’w hastudio yn hytrach nag ymrwymo i’r holl gwrs. Byddaf yn cynghori fy myfyrwyr i roi cynnig arni.’

‘Defnyddiol iawn, yn enwedig ar gyfer adnoddau dwyieithog a dysgu o bell.’

‘Roedd hon yn sesiwn ddefnyddiol iawn, yn enwedig am iddi roi amser i’r staff roi cynnig ar yr adnoddau.’

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Person with money related objects

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

22 Mawrth 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891