Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod myfyrwyr "ysbrydoledig" yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfarfod myfyrwyr "ysbrydoledig" yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Kirsty Williams AM and Rob Humphreys (centre) with OU students and employers.

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AS â’r Brifysgol Agored yng Nghymru’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â myfyrwyr, staff a chyflogwyr.

Rhoddodd Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Rob Humphreys, drosolwg o waith y Brifysgol i Ysgrifennydd y Cabinet gyda thrafodaeth i ddilyn am y materion sy’n wynebu myfyrwyr rhan-amser yng Nghymru a’r dulliau i gefnogi llwybrau hyblyg mewn addysg uwch.

Yna cafodd Ms Williams wahoddiad i gwrdd â phum myfyriwr y Brifysgol Agored yn cynnwys, Claire Smith, cynrychiolydd y gymdeithas i Gymru, a dau gyflogwr sy’n rhoi cymorth i’w staff astudio gyda’r Brifysgol Agored. Trafododd y myfyrwyr eu llwybrau astudio a’u profiadau gyda’r Brifysgol Agored ag Ysgrifennydd y Cabinet gan ystyried yr effaith mae eu hastudiaethau wedi’u cael ar eu bywydau a’u rhagolygon gyrfa. Canolbwyntiodd y drafodaeth hefyd ar sut all agwedd hyblyg y Brifysgol Agored fod o fudd i gyflogwyr a’r ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru gefnogi hyn ymhellach.

Yn ystod ei hymweliad â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, cafodd Ms Williams gyfle i weld ychydig o ddeunyddiau clywedol yn cael eu recordio ar gyfer modiwl Hanes Cymru newydd sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Dywedodd Kirsty Williams yn dilyn ei hymweliad,

“Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cymryd lle unigryw yn ein sector addysg uwch, yn ogystal ag ym mywyd cyhoeddus Cymru, fel yr unig ddarparwr sy’n arbenigo mewn darpariaeth ran-amser. Mae’n hanfodol bod Cymru’n parhau i elwa o’r ddarpariaeth o safon hon yn ogystal â’u gwaith clodwiw wrth ehangu mynediad a chreu cyfleoedd ar gyfer unigolion i wella eu rhagolygon gyrfa.

Rwy’n ddiolchgar i Rob a’i dîm am y gwahoddiad ac i’r myfyrwyr y bu i mi eu cyfarfod lle’r oedd eu storïau am eu taith i addysg uwch yn wirioneddol ysbrydoledig.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol yng Nghymru:

“Rydym yn hynod ddiolchgar i Kirsty Williams am gymryd yr amser i gwrdd â ni a’n myfyrwyr a gweld o lygad y ffynnon ym mha fodd gall y Brifysgol Agored yng Nghymru helpu unigolion i gyflawni eu nodau. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Sean, Paul, Nicola, Sam a Claire a roddodd eu hamser i rannu eu storïau â ni. Roeddent yn fyfyrwyr llysgennad rhagorol i’r Brifysgol.”

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Peter Horrocks, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored (Chwith) gyda John Spence (Dde) yn seremoni raddio John.

Llongyfarchiadau i bawb sy’n dathlu yn y Graddio 2017

Cyn ein seremoni raddio yng Nghaerdydd yr wythnos hon rydym yn talu teyrnged i waith caled a phenderfyniad ein holl fyfyrwyr ac yn tynnu sylw at stori ysbrydoledig un o'n graddedigion diweddar.

2 Tachwedd 2017
The OU in Wales and Introbiz present seminar on business legitimacy

Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Introbiz yn cyflwyno seminar ar ddilysrwydd busnes

Yn gynharach yr haf hwn, cyflwynodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Introbiz seminar am ddim i fusnesau yn Ne Cymru ar 'Ddilysrwydd Busnes - aros ar yr ochr "iawn" i farn y cyhoedd a sut i osgoi sefyllfaoedd dadleuol.' 

20 Medi 2017
Luke Lenton

Myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r "Cyflawnydd Uchaf" yng ngwobrau'r Ysgol Fusnes

Mae myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru o Sir Benfro wedi cael gwobr am ei gyflawniadau tra'n astudio ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol mewn Rheoli.

20 Medi 2017
Gweld pob un