Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Louise Casella, Director of The Open University in Wales

Blog: Addysg cyn ac ar ôl cyfyngiadau symud

Mae Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru Louise Casella yn trafod traw effaith y coronafeirws arnom ni, ac yn edrych beth all hyn ei olygu i ddyfodol addysg uwch yng Nghymru.

28 Mai 2020
Darlun y Brifysgol Agored

Sut mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth yn ystod pandemig byd-eang

O weithio ar y rheng flaen i greu adnoddau i helpu gydag addysgu gartref, dyma rai o'r ffyrdd y mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ystod y pandemig byd-eang.

22 Mai 2020
OpenLearn student Lorna studying at home

Gweithwyr dysgu ar-lein am ddim yn ystod cyfyngiadau symud yng Nghymru

Ers dechrau'r coronafeirws, mae mwy a mwy o bobl ledled Cymru yn troi at safle Openlearn y Brifysgol Agored i gofrestru ar gyrsiau am ddim. 

20 Mai 2020
Caerdydd

Coronafeirws: Hyfforddiant Dysgu o Bell arloesol ar gyfer athrawon Caerdydd

Mae hyfforddiant arloesol wedi cael ei ddatblygu i gynorthwyo athrawon Caerdydd i barhau i gynnig addysg a dysgu i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod o gau ysgolion, oherwydd y Coronafeirws.

14 Mai 2020
Woman using tablet

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n gwahodd pobl i ddysgu am ddim wrth aros adref

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru’n annog i bobl ddilyn un o'i chyrsiau ar-lein wrth iddynt aros adref yn ystod pandemig Coronaferiws.

Mae'r brifysgol wedi gweld cynnydd mawr yn ymwelwyr i’w llwyfan dysgu am ddim OpenLearn, i gael mynediad at ei gynnwys iechyd, lles ac addysgol mewn cyfnod o angen cymdeithasol enfawr.

Ar gyfartaledd, mae 835,000 o ddefnyddwyr unigryw yn ymweliad â’r safle’n fisol. Ym mis Mawrth 2020, aeth hyn i fyny i 1.77 miliwn ac mae’r niferoedd wedi cyrraedd 1.64 miliwn ar gyfer mis Ebrill.

14 Mai 2020

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu darparu hyfforddiant arlein i weithwyr ar ffyrlo yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant ar-lein o ganlyniad i coronafeirws (COVID-19).

14 Mai 2020
Person looking at tablet

Cynnydd mewn ymwelwyr siop un stop y Brifysgol Agored ar gyfer dysgu am ddim

Mae'r Brifysgol Agored wedi profi cynnydd siarp mewn ymwelwyr i'w lwyfan dysgu ar-lein am ddim OpenLearn i gael mynediad at gynnwys iechyd, llesiant ac addysgol mewn cyfnod o angen cymdeithasol sylweddol.

14 Mai 2020
Man using VR headset

Prosiect arloesol yn ennyn cydweithio newydd rhwng darparwyr addysg a diwydiant

Mae prosiect arloesol wedi dod â phrifysgolion, colegau addysg bellach a diwydiannau ar hyd a lled De Cymru at ei gilydd i rannu a datblygu syniadau, ac archwilio’r ffyrdd y gallant weithio gyda’i gilydd yn well.

Mae’r rhaglen Partneriaeth ar gyfer Arloesi mewn Addysg (PIE) a ariennir gan CCAUC, sy’n werth £1.2 miliwn, wedi hwyluso dros 60 o weithdai a dosbarthiadau meistr, a thros 100 o staff a lleoliadau diwydiant dros y flwyddyn ddiwethaf. 

14 Mai 2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn parhau i ymateb i'r pandemig COVID-19 i sicrhau y gall myfyrwyr a staff astudio a gweithio'n ddiogel.

Rydym yn parhau i fod ar agor a byddwn yn dilyn canllawiau a gyhoeddwyd gan lywodraethau'r DU a Chymru. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau nad yw mwyafrif ein gwasanaethau i fyfyrwyr yn cael eu heffeithio a gallwch gysylltu â ni ar 029 2047 1170 neu anfon e-bost at Cymorth-Cymru@open.ac.uk. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen gyngor hon i fyfyrwyr.

14 Mai 2020
Sam Evans

Cefnogi cydraddoldeb mewn ffiseg ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda'n myfyriwr, Sam Evans, sy'n hanu o Gaerdydd ac yn astudio ffiseg. I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, dywedodd wrthym am y menywod o’r Brifysgol Agored ac ar draws y byd sydd wedi ei hannog wrth iddi ddilyn llwybr ffiseg meddygol.

14 Mai 2020

Page 5 of 13

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891