Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Jo Brewis

Deg peth yr ydym wedi'u dysgu o'r sgwrs ‘Let’s talk about menopause’

Dychwelodd ein cyfres o SgyrsiauAgored i Gaerdydd ar gyfer ‘Let’s talk about menopause’, digwyddiad am ddim a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Henpicked. Bu i'r drafodaeth annog sgyrsiau ynghylch menopos, yn cynnwys ffyrdd y gallai cyflogwyr gefnogi gweithwyr sy'n mynd drwy'r menopos, a'r ymyriadau gwahanol sydd ar gael i'r rhai hynny sy'n profi symptomau menopos megis ymyriadau meddygol, diet, holistig ac i ffordd o fyw.

14 Mai 2020
The OU in Wales' office from 1981 to 2007, Cathedral Road, Cardiff

Blog: Mae Cymru ddoe - a heddiw - yn gofyn i ni fod yr un mor feiddgar a dewr â sylfaenwyr y Brifysgol Agored

Eglurodd Cerith Rhys Jones, Rheolwr Materion Allanol, pam mai nawr yw'r amser i fyfyrio ar y 50 mlynedd diwethaf a gofyn i ni ein hunain a ydym yn barod i fod yr un mor ddewr â sylfaenwyr y Brifysgol Agored yn 1969 o ran ein ffordd o feddwl.

20 Chwefror 2020
Degree apprentice at laptop

Blog: Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae Rhys Daniels yn trafod datblygiad prentisaethau gradd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru. 

7 Chwefror 2020
Digital transformation needs to be led from the top if Welsh organisations are to thrive in the digital age, according to The Open University.

Byrddau sy'n deall y byd digidol yn pweru twf yng Nghymru

Mae angen i weithgarwch trawsnewid digidol gael ei arwain o'r brig er mwyn i sefydliadau yng Nghymru ffynnu yn yr oes ddigidol, yn ôl Y Brifysgol Agored.

6 Chwefror 2020
Image of apprentices at GoCompare

Cyflogeion GoCompare yn cychwyn prentisiaethau gradd gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae GoCo Group, y cwmni y tu ôl i un o wefannau cymharu poblogaidd y DU, GoCompare, wedi cofrestru ar raglen Prentisiaethau Gradd y Brifysgol Agored yng Nghymru. Bu i'r sefydliad sy’n gweithredu ledled y DU gofrestru tri o'i aelodau staff presennol ar y rhaglen newydd sy'n arbenigo mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol. Mae'r cyfle hwn yn rhan o Academi GoFurther y cwmni, a lansiwyd yn 2018 ac sy’n cynnig rhaglenni addysg i staff presennol a newydd.

3 Chwefror 2020
Image of school governors collection icons

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio peilot o gyrsiau am ddim i lywodraethwyr ysgolion Cymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi lansio peilot o adnoddau dysgu ar-lein am ddim ar gyfer llywodraethwyr ysgol ledled Cymru. 

Mae casgliad llywodraethwyr ysgolion Cymru yn cynnig 30 awr o ddeunyddiau dysgu hyblyg mewn tri maes - arweinyddiaeth, gwaith tîm, ac addysg gynhwysol - gyda'r nod o gefnogi unrhyw lywodraethwr ysgol yn eu rôl. Mae'r cyrsiau hyn yn cynnwys gweithgareddau myfyriol, yn galluogi llywodraethwyr i archwilio gwahanol ddeilliannau ar gyfer ysgolion ac ardaloedd gwahanol yng Nghymru.

27 Ionawr 2020
BG REACH

Ydych chi'n un o storïwyr Blaenau Gwent?

Mae prosiect newydd wedi'i sefydlu i ddathlu treftadaeth a hunaniaeth pobl ym Mlaenau Gwent.

27 Ionawr 2020
Teacher in classroom

Mae dros 60% o oedolion yng Nghymru uchelgais nad ydynt wedi'i chyflawni  – dim ond 19% sy'n bwriadu eu gwireddu

Yn ôl Y Brifysgol Agored, mae gan naw allan o bob 10 (95%) o oedolion yng Nghymru uchelgais mewn bywyd; ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae ennill mwy o arian (46%), sicrhau dyfodol gwell i'w teulu (38%), magu hyder (31%) ac ysbrydoli eu plant (31%).

10 Ionawr 2020
Athro ysgol uwchradd gyda disgybl

5 rheswm dros astudio i fod yn athro neu athrawes gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi rhaglen TAR hyblyg newydd. Gallwch astudio yn awr i fod yn athro ysgol gynradd neu'n athro ysgol uwchradd drwy ddysgu o bell, ar yr amod bod gradd gennych eisoes a'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad.

7 Ionawr 2020
Teacher in classroom

Y brifysgol yn cynnig llwybrau amgen newydd i mewn i addysgu

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu penderfyniad Cyngor y Gweithlu Addysg i achredu ei rhaglen lwybrau amgen i addysgu.  

Ceir manylion llawn yr achrediad ar wefan y CGA.

23 Rhagfyr 2019

Page 6 of 13

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891