Skip to content

Toggle service links

Modiwlau Mynediad yn Y Brifysgol Agored

Modiwlau Mynediad yw'r man cychwyn delfrydol os oes angen i chi ddatblygu eich sgiliau astudio a magu eich hyder. 

Beth yw modiwl Mynediad? 

Mae modiwlau Mynediad yn rhoi'r cyflwyniad perffaith i astudio gyda'r Brifysgol Agored. Os ydych yn newydd i astudio ar lefel prifysgol, eisiau datblygu neu atgyfnerthu eich sgiliau astudio neu fagu mwy o hyder wrth astudio, yna efallai mai un o fodiwlau Mynediad Y Brifysgol Agored yw'r man cychwyn delfrydol i chi. Astudir modiwlau Mynediad dros gyfnod o 30 wythnos ac yn ystod y cyfnod hwnnw dylech ddisgwyl treulio tua naw awr yr wythnos yn astudio. 

Myfyrwyr

Beth gallaf ei astudio?

Mae dewis o dri modiwl Mynediad:

Y Celfyddydau ac ieithoedd

Mae'r modiwl hwn yn fan cychwyn delfrydol os oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau ac ieithoedd. Mae'n ystyried amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys hanes celf, llenyddiaeth Saesneg, hanes, ysgrifennu creadigol ac ieithoedd modern. 

Gwyddoniaeth, technoleg a mathemateg

Mae'r modiwl hwn yn fan cychwyn delfrydol os nad oes gennych fawr ddim gwybodaeth flaenorol am wyddoniaeth, technoleg na mathemateg, ac os hoffech ddatblygu eich gwybodaeth, rhifedd a sgiliau astudio. Y pynciau yn y modiwl hwn yw gwyddoniaeth, peirianneg a dylunio, amgylchedd, mathemateg a chyfrifiadureg a TG.

Pobl, gwaith a chymdeithas

Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth pwnc a sgiliau astudio cyffredinol. Mae'n rhoi cyflwyniad i amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys plant a phobl ifanc, iechyd, y gyfraith, rheoli, seicoleg a gwyddor gymdeithasol. 

Os oes gennych ddiddordeb yn y modiwl Pobl, gwaith a chymdeithas, efallai y gallwch ei astudio am ddim drwy ein cynllun 'Eich cefnogi wrth gamu i fyd Addysg Uwch'. 

Sut gaf wybod mwy?

Rydym yn rhedeg nifer o ddigwyddiadau diwrnod agored am ddim ledled de Cymru i’ch cynorthwyo i wybod mwy am ein modiwlau Mynediad. Rhestrir ein digwyddiadau ‘Mynediad i’ch dyfodol’ isod. Gallwch un ai alw i mewn neu archebu ymlaen llaw i’n gweld am sgwrs anffurfiol am ein cyrsiau.

Ble?
Pryd?
Cyswllt
Dydd Mercher 5 Hydref – 13:00 – 17:00 
Ffôn: Jeanette ar 01639 644604
Dydd Iau 6 Hydref – 10:00 – 15:00
Ffôn: Jane ar 01685 353480 
Dydd Mawrth 11 Hydref – 10:00 – 15:00
Ffôn: 0800 028 4844 est 6038
Facebook: Gyrfa Cymru
Dydd Mawrth 18 Hydref – 10:00 – 15:00 
Call: 0800 028 4844  est 6039
Facebook: Gyrfa Cymru
Dydd Mercher 19 Hydref – 10:00 – 14:00
Ffôn: Malcolm ar 01639 721772
Dydd Mercher 9 Tachwedd – 10:00 – 15:00
Ffôn: 0800 028 4844 est 6038
Facebook: Gyrfa Cymru
Dydd Iau 17 Tachwedd – 10:00 – 15:00
Ffôn l: 0800 028 4844  est 6039
Facebook: Gyrfa Cymru
Dydd Iau 24 Tachwedd – 10:00 – 15:00
Ffôn: Jane on 01685 353480
Dydd Mercher 30 Tachwedd – 13:00 – 17:00  
Ffôn: Jeanette ar 01639 644604

Gallwch hefyd wybod mwy pan rydym yn cynnal digwyddiadau yn eich ardal ar ein tudalen Facebook

Beth fydd y gost?

Mae faint sy'n rhaid i chi ei dalu am fodiwl Mynediad yn dibynnu ar eich amgylchiadau ariannol. Mae ystod o opsiynau talu i wneud astudio yn fwy fforddiadwy, ac efallai y gallwch hyd yn oed astudio am ddim.

Sut ydw i'n cofrestru?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth, siarad â chynghorydd a chofrestru drwy edrych ar dudalennau we cwrs Mynediad Y Brifysgol Agored.