Skip to content

Toggle service links

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau. Fel rhan o’r brifysgol fwyaf yn y DU, gallwn ddarparu addysg o safon byd-eang, gan eich cynorthwyo i gwrdd a’ch amcanion proffesiynol a phersonol. 

Gyda benthyciadau ffioedd dysgu, cymorth ariannol, ac opsiynau talu wrth fynd ar gael, mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn llawer mwy fforddiadwy na’r disgwyl. Gall ein staff lleol roi cyngor ar yr opsiwn gorau i chi, felly cysylltwch â ni neu dewch i'n gweld yn un o'n digwyddiadau lleol ledled Cymru.  

Gofynnwch am brosbectws

Bydd ein prosbectysau o gymorth i chi ddewis cwrs, deall sut beth yw bod yn fyfyriwr OU a chofrestru i astudio

Gofynnwch am brosbectws

 

Edrychwch ar ein cyrsiau fesul pwnc

Cymwysterau Open

Mae ein cyrsiau gradd diploma, tystysgrif Open ymhlith y cymwysterau mwyaf hyblyg yn y DU, yn gadael i chi gyfuno unrhyw bynciau o'ch dewis. Rhagor o wybodaeth am y radd Open

Sut beth yw astudio?

Mae ein dull unigryw o 'Ddysgu Agored â Chymorth' yn cyfuno mwy o gyswllt un i un na'r hyn sydd ar drwy ddysgu o bell a mwy o hyblygrwydd na dysgu ar gampws.

Rhagor o wybodaeth am sut beth yw astudio gyda'r Brifysgol Agored

 
 

A allaf ei wneud?

P'un a bod angen help arnoch i ddod o hyd i'r amser, modiwl Mynediad i'ch helpu i ddechrau astudio yn y brifysgol, cymorth ag anabledd neu'r angen i brofi eich sgiliau Saesneg neu gyfrifiadura, gallwn helpu.

Rhagor o wybodaeth am sut y gall y Brifysgol Agored eich helpu i gyflawni eich nodau

 
 

Gyrfaoedd

P'un a bod angen help arnoch i ddod o hyd i'r amser, modiwl Mynediad i'ch helpu i ddechrau astudio yn y brifysgol, cymorth ag anabledd neu'r angen i brofi eich sgiliau Saesneg neu gyfrifiadura, gallwn helpu.

Rhagor o wybodaeth am sut y gall y Brifysgol Agored eich helpu i gyflawni eich nodau

 

Oes gennych gymhwyster eisoes?

Ymunwch â rhaglen ôl-raddedig y Brifysgol Agored i ymestyn eich cymwysterau.

Dysgu mwy am raddau ôl-raddedig

 
 

Ydych chi wedi astudio o'r blaen?

Os ydych wedi astudio ychydig mewn prifysgol arall, efallai y bydd hynny'n gallu cyfrif tuag at eich cymhwyster gyda'r Brifysgol Agored.

Dysgu mwy am drosglwyddo credydau