Holokaust u okupiranoj Srbiji

Dvadeset sedmog marta 1941., dan nakon što je šef jugoslovenske vlade, Dragiša Cvetković, potpisao Trojni pakt kojim je država pristupila savezu sa silama Osovine, grupa oficira Jugoslovenske armije, predvođena generalom Dušanom Simovićem izvela je puč i poništila sporazum sa Hitlerom. Simovićevi potezi praćeni su masovnim demonstracijama u Beogradu kao podrška smeni vlasti. Deset dana kasnije, u zoru 6. aprila, snažnim vazdušnim napadom na Beograd, Nemačka je započela invaziju na teritoriju Jugoslavije. Bombardovanje prestonice uništilo je veliki deo grada i ostavilo za sobom izmedu 2000 i 3000 mrtvih i više hiljada ranjenih civila. Posle rata koji je trajao samo jedanaest dana, neorganizovana i slabo pripremljena Jugoslovenska armija je kapitulirala.

Posle zvanične predaje 17. aprila, nacistička Nemačka sa svojim saveznicima
izdelila je Jugoslaviju. Deo Srbije anektirale su Mađarska (Bačku), Bugarska
(oblast južno od Leskovca, Vranja i Pirota), Italija (veliki deo Kosova) dok je Srem,
do najistočnije tačke, leve obale reke Save u Beogradu pripao Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Ono što je posle navedenog rasparčavanja preostalo, stavljeno je pod direktnu nemačku upravu. Nakon nesuglasica između Nemačke, Mađarske, Rumunije i predstavnika nemačke manjine u Srbiji oko kontrole nad Banatom, ova teritorija je dobila status "autonomne administrativne oblasti" u okviru okupirane Srbije.

Nazi Occupied Serbia Map

Rasparčavanje Jugoslavije 1941. godine. Granice okupirane Srbije označene su crvenom bojom

Od prvog dana okupacije, članovi jevrejske zajednice u Srbiji i Banatu bili su podvrgnuti različitim vidovima diskriminacije. Već 13. aprila 1941., čak pre nego što je Jugoslovenska Armija zvanično kapitulirala, Vilhelm Fuhs (Wilhelm Fuchs), šef Specijalne jedinice nemačkih bezbednosnih snaga (Einsatzgruppe) sa sedištem u Beogradu, naredio je registraciju beogradskih Jevreja. Ubrzo potom, oblasni komandant, pukovnik Ernst Moric fon Kaizenberg (Ernst Moritz von Keisenberg), izdao je dekret kojim im je ograničio slobodu kretanja. [1] Godine 1941. dana 29. aprila, novopostavljeni šef vojne uprave u Srbiji, Harald Turner, izdao je prvo zvanično naređenje koje se odnosilo na registraciju Jevreja i Roma širom Srbije. Naređenje koje je počinjalo definicijom Jevreja ustanovljenom nirnberškim zakonima iz 1935. godine, nametalo je, onima na koje se definicija odnosila, stroga ograničenja u svakodnevnom životu. Za Jevreje je propisano nošenje žutih traka, uveden prinudni rad i policijski čas, ograničen pristup hrani, svakodnevnim životnim potrepštinama i zabranjeno korišćenje javnog prevoza. [2]

'Zabranjeno za Jevreje' - tramvaj na ulicama Beograda

'Zabranjeno za Jevreje' - tramvaj na ulicama Beograda

Beogradski Jevreji prinuđeni da raščišćavaju ruševine

Beogradski Jevreji prinuđeni da raščišćavaju ruševine

Tokom trinaest narednih meseci, oko 16 000 Jevreja ubijeno je u okupiranoj Srbiji (uključujući Banat). Ovaj broj obuhvata više od 11 000 jevrejskih građana Srbije, uglavnom iz Beograda, 3 800 Jevreja iz Banata i 1 100 jevrejskih izbeglica iz centralne Evrope (uglavnom Austrije), čiji je beg preko Jugoslavije do Palestine prekinut nemačkim napadom na Srbiju u aprilu 1941. Konačan broj žrtava predstavlja skoro 90% predratne jevrejske populacije u Srbiji. Ostalih 10% je preživelo tako što su se priključili partizanima, bekstvom u delove Jugoslavije okupirane snagama Italije, ili jednostavno - skrivanjem.

Sistematsko uništenje Jevreja u okupiranoj Srbiji odvijalo se u dve faze. U prvoj, koja je trajala od jula do novembra 1941., u okviru mera odmazde (Geiselmordpolitik) koje su sprovodile snage Vermahta, streljani su Jevreji, muškarci. U drugoj fazi, između decembra 1941. i maja 1942., žene i deca su internirani u logor na Sajmištu (Semlin Judenlager) u Beogradu gde su ubijeni gušenjem izduvnim gasovima u pokretnom kamionu - gasnoj komori.

Naredba da se u okviru mera odmaze streljaju Jevreji zvanično je izdata oktobra 1941., iako je ovo bila uobičajena praksa još od najranijih dana okupacije. U stvari, već u julu, u iščekivanju otpora srpskih komunista koji je usledio nakon nemačkog napada na Sovjetski Savez, nacističke vlasti u Beogradu naredile su jevrejskom predstavničkom telu (Vertretung der Judischen Gemainshaft) da nedeljno isporučuje 40 talaca koji ce biti ubijeni kao odgovor na napade na nemačke snage. Zbog toga se u većini javnih saopštenja iz tog vremena, kao žrtve odmazde spominju 'komunisti i Jevreji'. [3]

Masovne deportacije Jevreja iz Zrenjanina

Masovne deportacije Jevreja iz Zrenjanina

Krajem avgusta 1941. nemačke vlasti naredile su masovno zatvaranje jevrejskih muškaraca u koncentracione logore u Beogradu (Topovske šupe) i Šapcu. [4] Prvi zatočenici u logoru Topovske šupe, nekadašnjoj kasarni Jugoslovenske vojske, na periferiji prestonice (Voždovac), njih oko 1500 Jevreja, muskaraca, bili su deportovani iz Banata, da bi im se uskoro pridružili i Jevreji iz Beograda,. U logoru u Šapcu bio je mali broj lokalnih Jevreja, ali i 1 100 jevrejskih izbeglica iz Austrije (uključujući žene i decu) koji su u tom statusu u gradu boravili od 1940.

Prvobitna namera nacističkih vođa bila je da se "jevrejsko pitanje" u Srbiji reši deportacijom zatočenih na istok. Početkom septembra 1941. nemačke vlasti, posebno Harald Turner i opunomoćenik nemačkog Ministarstva inostranih poslova Feliks Bencler (Felix Benzler), u vise navrata su pokušale da Jevreje deportuju u Rumuniju, Rusiju ili Poljsku. [5] U Poljskoj, međutim, jos nisu bili osnovani odgovarajući koncentracioni logori, a ostale potencijalne destinacije tada nisu bile voljne ili spremne da prihvate Jevreje iz Srbije. Kada je, za rešenje ovog pitanja, od Berlina zatražen savet, sledio je jednostavan odgovor: "Ajhman predlaže streljanje". [6] Streljački odredi - metod korišćen za ubijanje Jevreja u okupiranim delovima tadašnjeg Sovjetskog Saveza, trebalo je da bude primenjen i u Srbiji.

Tokom oktobra meseca, godine 1941. broj jevrejskih zatočenika u logorima u Beogradu i Šapcu naglo je opao. Skoro svakoga dana kamioni puni ljudi odvoženi su do gubilišta u selima Zasavica i Jabuka, gde su i sahranjivani u masovnim grobnicama. Pogubljenja su postala jos česća posle oktobra 1941. kada je kao odgovor na sve veci partizanski otpor, novopostavljeni glavnokomandujući general nemačke vojske u Srbiji, Franc Beme (Franz Böhme) uveo, takozvane, "mere pokajanja": One su obelodanjene u zvaničnoj naredbi da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika ima pogubiti 100 civila, a njih 50 za svakog ranjenog. U Bomeovom naredenju, najvažniji je bio zahtev da taoci moraju biti uzimani iz populacija koje uključuju: "sve komuniste, ljude za koje se sumnja da su komunisti, sve Jevreje i određen broj nacionalista i demokratski nastrojenih stanovnika." [7]Shodno tome, žrtve " mera pokajanja", bili su pre svega jevrejski zatvorenici iz Šapca i Beograda, osumnjičeni komunistički simpatizeri zatvoreni u obližnjem logoru Banjica, kao i grupe Roma iz Beograda i okolinih naselja. Srpsko civilno stanovništvo stradalo je najviše u gradovima u unutrašnjosti, gde je broj lokalnih Jevreja i zatvorenika komunista bio nedovoljan da ispuni predviđenu kvotu talaca. Nemačka armija je, takodje, širom Srbije preduzimala "kaznene ekspedicije" na oblasti ili mesta za koja se sumnjalo da skrivaju partizane. [8] Tokom dva meseca Bemeovog mandata na čelu vojne komande (oktobar-decembar 1941.), ubijeno je priblizno 30 000 civila -uključujuci gotovo sve Jevreje muškarce.

'Mere pokajanja' Generala BemeaStreljanje civila širom Srbije

'Mere pokajanja' Generala Bemea: Streljanje civila širom Srbije

Pogubljenje Jevreja zatočenih u logorima u Beogradu i Šapcu, može se reći da je bilo motivisano kombinacijom ideoloskih i praktičnih razloga. U svesti nacista, postojalo je prirodno poistovećenje komunističkih pobunjenika sa Jevrejima, sto je činilo Jevreje (zajedno sa osumnjicenim komunistima) adekvatnom metom za odmazde. Krajem oktobra 1941., kada je komunistički ustanak u Srbiji dostigao vrhunac, Harald Turner je u jednom memorandumu napisao da taoce treba tražiti među zatvorenim Jevrejima i Romima, smatrajuci to "pitanjem principa, budući da ove dve grupe predstavljaju elemenat nesigurnosti i stoga opasnost po javni red i sigurnost." [9] S druge strane, represalije su bile i efikasan način za resavanje "jevrejskog pitanja", naročito posle Ajhmanovog naređenja. Kako je Harald Turner istakao u svojoj prepisci sa Berlinom, sprovođenje Bemeovih kaznenih mera bio je "neprijatan posao", ali se "jevrejsko pitanje, samo po sebi, najbrže rešava na ovaj način". [10] U jednom trenutku Turner se osvrnuo na očitu nelogičnost politike streljanja jevrejskih taoca, budući da je odmazda trebalo da ide "na račun Srba" koji su činili okosnicu pobune. Ovakav pravac delanja, on je, međutim, opravdavao pozivajući se na praktične razloge ("oni [Jevreji] su ti koje već imamo u logoru") i navodnu neizbežnost "konačnog resenja": "Sem toga, oni su takode građani Srbije i moraju da nestanu". [11] Kako se, po zvršetku rata, jedan nemacki vojnik priseća: "Ubijanje Jevreja nije imalo nikakve veze sa napadima partizana". Odmazda je zapravo bila "alibi za istrebljenje Jevreja". [12]

Druga faza Holokausta u Srbiji - likvidacija žena i dece - obrađena je detaljnije u delu ovog sajta posvecenog istoriji logora Sajmište. Decembra 1941. priblizno 5 000 Jevrejki i njihove dece (uključujući one iz Banata koji su deportovani u prestonicu nekoliko meseci ranije) bilo je zatvoreno na Sajmištu, logoru osnovanom u paviljonima nekadašnjeg Beogradskog sajma, na levoj obali reke Save, prekoputa Beograda. Kako su narednih meseci i Jevreji iz unutrašnjosti Srbije (iz Šapca, Niša i Kosovske Mitrovice), postepeno dovlačeni u ovaj logor, broj zatvorenika je porastao na 7 000. Tokom teške zime 1941. oko 500 zatvorenika je umrlo od izgladnjivanja i teških uslova života. Pošto su u prolece 1942., pokušaji da se zatvorenici prebace u koncentracione logore na istoku propali, gasni kamion marke Saurer dopremljen je iz Berlina u Beograd. Izmedu marta i maja 1942, svi jevrejski zatvorenici na Sajmistu - oko 6280 žena i dece - ubijeni su trovanjem ugljen-monoksidom, a potom sahranjeni u masovnoj grobnici u Jajincima.

Gasni kamion marke Saurer sličan onom u kome su stradali Jevreji iz logora Sajmište

Gasni kamion marke Saurer sličan onom u kome su stradali Jevreji iz logora Sajmište

Čim je gasni kamion obavio svoju smrtonosnu misiju i vraćen je u Berlin, Srbija proglasena za 'Judenrein' - "očišćenu od Jevreja". Srbija je tako postala druga okupirana teritorija u Evropi (prva je bila Estonija) koja je formalno proglašena za "očišćenu od Jevreja" a prva van sovjetskih zemalja u kojoj je izvršeno masovno i sistematsko ubijanje Jevrejskog stanovništva.Godine 1942., dana 29.maja, šef odseka za Jevreje u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, Fric Rademaher (Fritz Rademacher), ponosno je izjavio da "jevrejsko pitanje u Srbiji vise nije aktuelno. Sada je ostalo jedino da dođe do sređivanja pravnog pitanja u vezi sa njihovom imovinom". Kasnije istog leta, šef bezbednosnih snaga u Srbiji, Emanuel Šefer (Emanuel Schäfer) je izjavio: "Beograd je jedini veliki evropski grad koji se oslobodio Jevreja". Avgusta 1942. Harold Turner je zvanicno izvestio Berlin da je "jevrejsko pitanje" u Srbiji rešeno. [13]

Fusnote

[1] Vidi Walter Manoschek, 'The extermination of Jews in Serbia', u U. Herbert (ur.) National Socialist extermination policies: contemporary German perspectives and controversies, (Oxford: Berghan Books, 2000), str. 164.

[2] Branislav Božović, Stradanje Jevreja u okupiranom Beogradu, 1941-1944, (Beograd: Srpska školska knjiga, 2004), str. 282-283

[3] Ova naredba potekla je od Generala Vilhelma Fuksa, vidi Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945, žrtve genocida, učesnici NOR-a (Beograd, Savez jevrejskih opstina, 1980), str. 69.

[4] Christopher R. Browning, Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution (London: Holmes and Meier, 1985), str. 49.

[5] Christopher R. Browning, The Path to Genocide: Essays on the Launching of the Final Solution (Cambridge: CUP, 1992), str. 128.

[6] Raul Hilberg, The Destruction of European Jews, (London: Holmes & Meier, 1985), str. 437.

[7] Browning, Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution, str.48.

[8] Manoschek, 'The extermination of Jews in Serbia', str. 176; Browning, The Origins of the Final Solution, (London: Henemann, 2004), str. 343.

[9] Browning, Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution, str. 54.

[10] Citirano prema Manoschek, 'The extermination of Jews in Serbia', str. 177.

[11] Citirano prema Browning, The Path to Genocide: Essays on the Launching of the Final Solution, str. 135.

[12] Manoschek, 'The extermination of Jews in Serbia', str. 177-178.

[13] Citirano prema Ženi Lebl, Do 'konačnog rešenja': Jevreji u Beogradu, 1521-1942, (Belgrade: Čigoja, 2001), str. 332.