O nama

Autor ovog sajta je Jovan Byford, docent na Katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta (The Open University) u Velikoj Britaniji. Više detalja o mom radu naći ćete (na engleskom jeziku) na mojoj univerzitetskoj internet stranici i ovde.

Izjave zahvalnosti

Zahvaljujem Britanskoj Akademiji koja je obezbedila sredstva za naučnu studiju iz koje je proistekao ovaj sajt.

Zahvaljujem saradnicima Jovanu Niciću i Tamari Tomišić na pomoći pri prikupljanju materijala za ovo istraživanje i internet sajt.

Mnogo dugujem i Karol Mojl (Carole Moyle) i Andre Voku (Andre Vock) iz odseka za razvoj interneta pri Otvorenom Univerzitetu, koji su dizajnirali ovaj sajt.

Zahvaljujem se Filipu Bertinšanu (Philippe Bertinchamps) iz organizacije le Courrier des Balkans koji je obezbedio prevod sajta na srpski jezik i mom ocu Timoti Bajfordu (Timothy Byford) koji je preveo pisma Hilde Dajč na engleski.

U radu na ovom istraživačkom projektu pomogli su mi i sledeći pojedinci i institucije:

Vojislava Radovanović, Branka Džidić i Milica Mihailović (Jevrejski istorijski muzej, Beograd)
Milena Radojčić i Evica Micković (Istorijski arhiv Beograda)
Svetlana Gavrilović (Narodna biblioteka Srbije)
Dejan Ristić (Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije)
Nada Živković (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)
Marta Vukotić-Lazar (Urbanistički zavod Beograda)
Radoslav Zelenović (Jugoslovenska kinoteka)
Mileta Kečina (Programski arhiv RTS-a)
Miladin Milošević (Arhiv Srbije i Crne Gore)
United States Holocaust Memorial Museum

Odgovornost za sadržaj ovog sajta kao i za sve eventualne propuste je isključivo moja.