Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Dysgu ar-lein am ddim

Dysgu ar-lein am ddim

Nid oes ots os yw eich pryd ar gelf neu swoleg, neu p’un a oes gennych bum munud neu 50 o oriau. Mae gennym amrywiaeth anferth o ddysgu ar-lein am ddim i'ch helpu i archwilio'r hyn sydd o ddiddordeb i chi.

Rydym yn cyhoeddi cyrsiau, gemau, fideos, podlediadau, elyfrau a llawer mwy ar OpenLearn a gwefannau eraill ar y we. Mae popeth am ddim, nid oes ots ble byddwch chi - y cwbl sydd ei angen arnoch yw cysylltiad â'r we.


OpenLearn

A oes gennych ddiddordeb mewn pwnc newydd ac a ydych am wybod mwy? Neu efallai eich bod yn frwdfrydig am bwnc yn barod. I chwilota am bum munud neu am antur 50 o oriau, ewch i OpenLearn. Cewch dros 700 o gyrsiau am ddim, sy'n gyfanswm o dros 8,500 o oriau o ddysgu. Mae i gyd am ddim. Ewch i OpenLearn

OpenLearn Cymru ac OpenLearn Wales: adnoddau dwyieithog am ddim o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar OpenLearn Cymru gallwch weld y cyrsiau ac adnoddau eraill yn amrywio o reoli, addysgu, gwaith iechyd cymdeithasol a hefyd gynnwys sydd i gyd yn ymwneud â Chymru - ei chymdeithas, ei hanes a'i gwleidyddiaeth. Mae cynnwys iaith Saesneg ar gael ar OpenLearn Wales.

YouTube

Ymunwch â bron i 100,000 o bobl eraill drwy danysgrifio i ouLearn, cartref ein fideos dysgu am ddim ar YouTube. Gyda dros 1,300 o lanlwythiadau bydd dod o hyd i fideo neu restr chwarae i'w harchwilio yn hawdd, waeth beth yw'r pwnc sydd o ddiddordeb i chi. Ewch i sianel ouLearn y Brifysgol Agored ar YouTube

Mae gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ei rhestr chwarae YouTube ei hun lle gallwch ddod o hyd i fideos o'n digwyddiadau.

iTunes U

Mae gennym amrywiaeth anferth o bodlediadau i wrando arnynt wrth i chi deithio. Dewiswch o blith 3,500 o draciau sain a fideo am ddim ar draws pob maes pwnc, neu lawrlwythwch un o dros 400 o elyfrau am ddim i'ch iPhone, iPad neu iPod gan ddefnyddio'r ap iTunes U. Ewch i'r Brifysgol Agored ar iTunes U

audioBoom

Am gael ffordd arall o wrando a dysgu? Ewch i Audioboom, lle mae gennym dros 900 o ddarnau sain am ddim ar draws 15 maes pwnc gwahanol. Ewch i'r Brifysgol Agored ar audioBoom

Google Play

Darllenwch un o dros 80 o elyfrau am ddim ar eich ffôn neu dabled Android. Ewch i siop Google Play a chwilio am ‘The Open University’. 

Open Research Online (ORO)

Os hoffech gael gwybod mwy am bwnc gyda'n hymchwilwyr arbennig, ewch i ORO: un o'r casgliadau ymchwil prifysgol mwyaf yn y DU, gyda dros 15,000 o gyhoeddiadau ymchwil ar gael ar-lein. Ewch i ORO

FutureLearn

Mae FutureLearn yn ysbrydoli dysgu am oes. Cymerwch ddewis amrywiol o gyrsiau ar-lein am ddim, sydd o ansawdd uchel gan rai o brifysgolion mwyaf blaenllaw y byd a sefydliadau diwylliannol rhagorol eraill. Ewch i FutureLearn

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws