Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Mae rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol y Brifysgol Agored yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r nodweddion ymddygiad sydd eu hangen ar brentisiaid i fod yn weithwyr peirianneg gymhwysol proffesiynol cymwys. Mae’r rhaglen yn darparu sylfaen eang yn y technolegau a’r technegau cyfrifiadurol sylfaenol a’r materion sy’n gysylltiedig â rhoi’r rhain ar waith. Yn ogystal â hyn, mae’r rhaglen yn darparu’r arfau sy’n galluogi prentisiaid i fod ar y blaen a’n gyfredol mewn maes pwnc sy’n newid yn gyflym iawn.

Mae’r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn rhaglen addysg uwch seiliedig ar waith sy’n integreiddio dysgu academaidd a dysgu seiliedig ar waith mewn ffordd y gellir ei gyflwyno’n hyblyg o amgylch gofynion eich gweithle. Bydd prentisiaid o ganlyniad yn ennill profiad ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol am ddylunio, adeiladu a gwerthuso elfennau a systemau meddalwedd.

Ariennir y brentisiaeth yn llawn gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig Prentisiaethau Gradd mewn datblygu meddalwedd i bob cyflogwr yng Nghymru.

Ar gyfer pwy?

Mae’r brentisiaeth yn addas i weithwyr hen a newydd sy’n gweithio mewn swyddi ym meysydd digidol a thechnoleg ac sy’n treulio’r rhan fwyaf o’u horiau gwaith yng Nghymru.

Pam y dylech ddewis Prentisiaethau Gradd y Brifysgol Agored

  • Darperir y rhaglenni’n hyblyg o amgylch gofynion eich sefydliad ac ni fydd gofyn i chi dreulio llawer o amser i ffwrdd o’r gweithle. Defnyddir dulliau dysgu ar-lein aml-gyfryngol, gyda chymorth tiwtor.
  • Gellir darparu’r rhaglen ddysgu ar yr un pryd i leoliadau gwahanol drwy ddefnyddio ein technoleg addysgol sydd wedi hen ennill ei phlwyf, gan ddarparu rhaglen gyson ar raddfa i nifer o staff.
  • Mae gennym bron i 50 mlynedd o brofiad o ddarparu gwybodaeth a sgiliau i oedolion prysur sy’n gweithio – mae 69% o fyfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru mewn gwaith, ac rydym wedi dylunio ein prentisiaethau i sicrhau bod dysgu seiliedig ar waith wrth wraidd ein rhaglenni.

Cymorth

Ar ben y cymorth rheoli cyfrif, bydd eich sefydliad a’ch prentis(iaid) yn cael yr adnoddau canlynol:

  • Tiwtor Ymarfer – Mae’n helpu i integreiddio dysgu yn y gweithle ar draws y rhaglen gyfan a chefnogi’r gwaith o ddarparu’r modiwlau dysgu seiliedig ar waith. Bydd y prentisiaid a’u rheolwyr llinell yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb neu rithiwr gyda’r tiwtor ymarfer, a bydd yn ymweld â nhw o leiaf pedair gwaith y flwyddyn. Rydym hefyd yn darparu tiwtor ymarfer sy’n siarad Cymraeg i ddysgwyr sy’n siarad Cymraeg.
  • Tiwtor Academaidd – Mae’n hwyluso dysgu ar y modiwlau gwybodaeth ar bob cam o’r cymhwyster drwy diwtora personol, a rhoi cymorth ac adborth i fyfyrwyr.
  • Rheolwr Cyflawni Rhaglen Prentisiaeth – Mae’n cefnogi cyflogwyr i ddarparu’r rhaglenni prentisiaeth sy’n bodloni eu hanghenion busnes ac yn cyd-fynd â’u nodau ariannol a pherfformiad cytunedig. Mae’n darparu gwybodaeth reoli’n rheolaidd.

Cofrestrwch eich diddordeb heddiw i ddarganfod mwy.

Cofrestrwch eich diddordeb heddiw

Ar gyfer rhaglenni sy’n dechrau mis Chwefror yma, 10 Ionawr yw’r terfyn amser ar gyfer cofrestru. Peidiwch â cholli’r cyfle, siaradwch gyda chynghorydd heddiw.

Siaradwch gyda chynghorydd

I gael gwybodaeth fwy manwl am ein Prentisiaethau Gradd lawrlwythwch ein llyfryn.

Lawrlwythwch lyfryn