Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Hyfforddiant Llysgenhadon OU

Hyfforddiant Llysgenhadon OU

Dyddiad
Dydd Gwener, Ebrill 16, 2021 - 10:00 tan 12:00
Lleoliad
Ar-lein
Cysylltwch
Partneriaethau Cymru

Mae rhaglen Llysgenhadon y Brifysgol Agored yn ceisio chwalu'r rhwystrau at ddysgu anffurfiol/ffurfiol a hyrwyddo llwybrau at addysg uwch a sgiliau lefel uwch ar gyfer eich dysgwyr.

Fel un o'n Llysgenhadon, rydych yn eiriolwr angerddol ar gyfer dysgu gydol oes, ac rydych yn gallu cyfeirio eich dysgwyr at unrhyw rai o'n hopsiynau astudio prifysgol ar draws ystod o gyrsiau, yn cynnwys: Mynediad, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diplomâu, cyrsiau israddedig/ ôl-raddedig, a Phrentisiaethau Gradd.

Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru'ch diddordeb yn 'Hyfforddiant Llysgenhadon Y Brifysgol Agored'. Byddwn yn anfon cyfarwyddiadau ymuno atoch ar ôl i chi gofrestru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws