Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Coronafeirws (COVID-19)

Coronafeirws (COVID-19)

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn parhau i ymateb i'r pandemig COVID-19 i sicrhau y gall myfyrwyr a staff astudio a gweithio'n ddiogel.

Rydym yn parhau i fod ar agor a byddwn yn dilyn canllawiau a gyhoeddwyd gan lywodraethau'r DU a Chymru. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau nad yw mwyafrif ein gwasanaethau i fyfyrwyr yn cael eu heffeithio a gallwch gysylltu â ni ar 029 2047 1170 neu anfon e-bost at Cymorth-Cymru@open.ac.uk. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen gyngor hon i fyfyrwyr.

Yr ydym hefyd wedi creu'r dudalen hon i esbonio beth mae'r brifysgol yn ei wneud i gefnogi myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, staff ac aelodau'r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwn

Dolenni:

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Reach Blaenau Gwent: Gweithdai Am Ddim

Gweithdai hwyliog a chyfeillgar mewn celf, ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, cyflogadwyedd a chynaliadwyedd

Mae'r sesiynau AM DDIM ac yn agored i bobl ag unrhyw lefel o brofiad. Ar gyfer unigolion dros 16 oed.

16 Mai 2022

Dysgwyr yng ngorllewin Cymru yn cymryd eu camau cyntaf tuag at addysg uwch

Mae partneriaeth rhwng sefydliad cyflogaeth yn Sir Gaerfyrddin a'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cefnogi nifer o bobl leol i gofrestru ar gyfer dysgu ffurfiol, er eu bod wedi wynebu rhwystrau i addysg yn gynharach mewn bywyd.

4 Mai 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891