Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Dechreuwch y tymor newydd mewn steil gyda £500 gan Brifysgolion Santander!

Dechreuwch y tymor newydd mewn steil gyda £500 gan Brifysgolion Santander!

Myfyriwr yn eistedd o flaen gliniadur

Ar eich marciau, barod, astudiwch! Mae dechrau modiwl newydd gyda’r Brifysgol Agored yn cynnig ystod o bosibiliadau newydd. P'un a ydych chi'n teimlo'n gyffrous, yn nerfus neu'n gymysgedd o'r ddau, rydyn ni'n gwybod bod hwn yn amser pan mae datblygiad personol tuag at y dyfodol ar flaen eich meddyliau. Weithiau, gall ychydig o help ychwanegol ar yr amser iawn wneud byd o wahaniaeth.

Mae Santander Universities yn cynnig cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol Agored cael hwb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, gyda 40 o grantiau datblygu £500 ar gael. I fod yn gymwys i gymryd rhan yn y raffl, mae angen i chi fod yn astudio modiwl sy'n dechrau yn ystod Hydref 2021. Gwariwch ef ar unrhyw beth sy'n cefnogi'ch nodau datblygu: ffioedd dysgu, uwchraddio gliniadur, y cwrs sgiliau, neu'r treuliau ar gyfer profiad gwaith – mae e fyny i chi!.

Swnio'n dda? Ewch draw i safle ysgoloriaethau Prifysgolion Santander i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Mae hefyd yn adnodd gwych ar gyfer grantiau a chyfleoedd datblygu sgiliau i helpu'ch gyrfa i ffynnu – a hynny i gyd am ddim!

Mae'r gystadleuaeth yn cau am hanner nos ddydd Sul 17 Hydref 2021, ac ar ôl hynny bydd y rhai sy'n derbyn grantiau yn cael eu tynnu ar hap o'r holl gynigion dilys.

DYDDIAD CAU: 17 Hydref 2021 23:59

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Cyril Lakin a'i deulu yn ymgyrchu yn ystod is-etholiad

Pum peth rydym wedi'i ddysgu am Cyril Lakin

Yn ein Sgwrs Agored ddiweddaraf, siaradodd Uwch-ddarlithydd Y Brifysgol Agored mewn Gwleidyddiaeth, Dr Geoff Andrews, â Dr Daryl Leeworthy o Brifysgol Abertawe am fywyd Cyril Lakin – golygydd papur newydd, darlledwr ac Aelod Seneddol o Gymru. 

22 Tachwedd 2021
OU in Wales student Michael Rees sitting in a meadow

Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cwrs TAR 2022 – llwybr i ddod yn athro cynradd neu uwchradd. Mae'r cwrs yn arwain at Statws Athro Cymwysedig a chaiff ei addysgu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

5 Tachwedd 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891