Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Dysgu am ddim ar gyfer staff ysgolion a cholegau

Dysgu am ddim ar gyfer staff ysgolion a cholegau

Athro gyda disgyblion mewn dosbarth

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi datblygu cyfres newydd o adnoddau dysgu am ddim i staff mewn ysgolion a cholegau.

Trwy weithio gyda Phrosiect Addewid Caerdydd, mae staff Sefydliad Technoleg Addysg y Brifysgol Agored wedi paratoi cyfres o gweminarau, sydd wedi’u cadw ar blatfform HWB Llywodraeth Cymru.  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae ysgolion a cholegau ledled y wlad wedi bod o dan bwysau sylweddol, ac wedi rhoi amser, ymdrech ac adnoddau diddiwedd i ymateb i heriau Coronafeirws.

Wrth symud at y cyfnod adfer ac i baratoi at gwricwlwm newydd i Gymru, mae’r cyrsiau wedi’u cynllunio i helpu staff ddatblygu sgiliau a dulliau addysgeg dysgu ac addysgu cyfunol.

Cyrsiau byr am ddim i athrawon, darlithwyr, cynorthwywyr addysgu a llywodraethwyr ysgol

Mae gan y brifysgol hefyd nifer o gyrsiau ac adnoddau i helpu staff ysgolion a cholegau gyda datblygiad proffesiynol. Gallwch ddod o hyd i rhain ar lwyfan dysgu am ddim, OpenLearn. Gall ddysgwyr cwblhau’r cyrsiau ar gyflymder eu hunain, ac mewn grŵp fel unigolion.

Mae cyrsiau’n cynnwys:

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Blog: Taith Wayne at addysgu

Mae'r myfyriwr Wayne Williams yn trafod ei lwybr at ddod yn athro ar ein rhaglen TAR.

30 Mehefin 2022
Staff gwrywaidd a benywaidd mewn cyfarfod

Mae cyflogwyr Cymru yn teimlo effaith prinder sgiliau, drwy lesiant gwael staff, llwyth gwaith uwch, a llai o broffidioldeb

Yn ôl adroddiad Baromedr Busnes 2022 y Brifysgol Agored, a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â Siambrau Masnach Prydain, mae sefydliadau Cymru yn profi sgil-effaith prinder sgiliau a heriau recriwtio parhaus, gyda thros dri chwarter (77%) yn adrodd llai o allbwn, proffidioldeb neu dwf.

  28 Mehefin 2022
  Gweld pob un

  Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

  Rhodri Davies 
  Rheolwr Cyfathrebu
  Ffôn: 029 21 674 532

  Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
  swyddfa'r wasg
  Ffôn: 01908 654316 /
  Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891