Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Doctor Eric Bowers

Daeth cyfeillion, academyddion a chydweithwyr ddoe a heddiw at ei gilydd yr wythnos diwethaf i ddathlu cyfraniad biolegydd i ddysgu o bell yng Nghymru ers hanner can mlynedd.

Mae Dr Eric Bowers, a anwyd ym Mhort Talbot, ac sydd bellach yn byw ym Mae Dwnrhefn, wedi bod yn gweithio i'r Brifysgol Agored yng Nghymru ers hanner can mlynedd, gan ddechrau fel tiwtor staff gwyddoniaeth ym 1971 – bron cyhyd ag y mae'r brifysgol wedi bodoli.

Yn ystod yr amser hwn, mae Eric wedi gweld y brifysgol yn symud o ddarlithoedd yn cael eu darlledu ar y teledu a'r radio, i VHS a CD ROM, ac yn olaf, i addysgu ar-lein.

Dechreuodd ei waith yn Y Brifysgol Agored fel tiwtor staff, ac ar ôl ei ymddeoliad, parhaodd i addysgu ar Fodiwl Clefydau Heintus Y Brifysgol Agored.

Yn y digwyddiad dathlu, cyfarchwyd Eric gan Gyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella, a Dr Janet Haresnape, Uwch-ddarlithydd a Thiwtor Staff Gwyddoniaeth yn Ysgol Gwyddorau Bywyd, Iechyd a Chemegol Y Brifysgol Agored.

Rhannodd llawer o'i gyn-gydweithwyr eu hatgofion o gyfnod Eric yn addysgu yn Y Brifysgol Agored. Roedd y rhain yn cynnwys dosbarthu deunyddiau cyrsiau ledled Cymru yn ei gar yn ystod streic bost yn yr 1980au; ac anafu ei hun ar y llawr dawnsio yn ystod dathliadau gyda'r nos yn un o ysgolion haf Y Brifysgol Agored. Bu Eric hefyd yn hel atgofion am yr adeg y daeth ar draws Alice – sef ysbryd a oedd yn aflonyddu ar hen swyddfa Y Brifysgol Agored ar Heol y Gadeirlan yng Nghaerdydd, yn ôl pob sôn. 

Cydnabuwyd cyfraniad Eric i addysgu hefyd. Bu’n addysgu modiwl byth ers ymuno â’r Brifysgol Agored, gan weithio gyda miloedd o fyfyrwyr, a mynychu dros 100 o ysgolion haf. Dyfarnwyd Statws Cydymaith er Anrhydedd iddo gan y brifysgol yn flaenorol hefyd.

Yr hyn sydd wedi bod yn gyson yw cymhelliant, brwdfrydedd a dyfalbarhad ein myfyrwyr, ac rwyf wedi cyfarfod â llawer o gyflawnwyr anhygoel, rhai heb fawr o brofiad addysgol blaenorol. Felly, mae fy myfyrwyr presennol yn rhannu'r un nodweddion â'r dysgwyr cynnar hynny yn y 1970au. Nhw sydd wedi gwneud popeth yn werth chweil. Diolch i bob un ohonynt!

Dr Eric Bowers

'Ni allaf feddwl am neb sy'n ymgorffori ysbryd Y Brifysgol Agored gymaint ag Eric,' dywedodd Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella. 'Diolch yn fawr iawn i chi Eric am eich holl waith diflino dros yr hanner can mlynedd diwethaf. Bydd llu o fyfyrwyr o sawl cenhedlaeth yn ddyledus i chi am agor eu llygaid i fyd dysgu a'u helpu i gyflawni eu potensial.'

Cyflwynwyd llythyr i Eric gan Is-ganghellor Y Brifysgol Agored, yr Athro Tim Blackman, ac anrheg arbennig iawn gan gydweithwyr – ysbienddrych newydd i'w ddefnyddio i wylio adar, sef un o'i hoff ddiddordebau.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyrwraig nyrsio Ewa Smaglinska yn darllen llyfr mewn llyfrgell

Myfyrwyr nyrsio yn ennill gwobr dysgwyr yn dilyn cefnogaeth yn ystod y pandemig

Mae myfyrwyr ar raglen gradd Nyrsio BSc Anrhydedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n dathlu heddiw ar ôl ennill gwobr Sgiliau yn y Gwaith yn ystod Ysbrydoli! – Gwobrau Addysg Oedolion 2021

16 Medi 2021
Woman looking at computer screens

Cynnig llwyddiannus ar gyfer Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) wedi llwyddo i sicrhau cynnig i barhau i gynnig lleoedd wedi’u hariannu ar ei Prentisiaeth Radd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

11 Awst 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891