Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prentisiaeth gradd arloesol i Gymru i barhau

Prentisiaeth gradd arloesol i Gymru i barhau

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi sicrhau cais i barhau i gynnig lleoedd wedi'u hariannu ar ei Brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol.

Mae'r brentisiaeth gradd, a sefydlwyd yn 2018, yn helpu cyflogwyr yng Nghymru i uwchsgilio staff newydd a phresennol mewn rolau TG. Mae'r prentisiaid yn ennill cyflog gyda'u cyflogwr wrth weithio tuag at radd gyda'r Brifysgol Agored. 

Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Mae'r rhaglen brentisiaeth gradd yn defnyddio cymysgedd o ddysgu academaidd a seiliedig ar waith. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol a chefnogir myfyrwyr gan diwtor practis Y Brifysgol Agored. Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd y prentisiaid yn cyflawni BSc (Anrhydedd) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol. 

Un o'r pethau gwych am y cwrs yw eich bod yn archwilio gwahanol bynciau a'i fod yn rhoi sylfaen dda er mwyn i chi wybod a yw'n rhywbeth yr hoffech chi ei wneud neu beidio. Mae'n opsiwn da iawn i bobl sydd am newid eu gyrfa. Stephanie Williams 
Prentis gradd  

'Yn fy ngwaith i, rwy'n cysylltu â phobl diogelwch gwybodaeth, pobl isadeiledd a datblygwyr meddalwedd drwy'r amser,' meddai'r prentis gradd Stephanie Williams. 'Felly mae gallu siarad eu hiaith a gwybod am beth maen nhw'n sôn o help mawr i mi.  Mae'n dda gallu siarad eu hiaith er mwyn rheoli prosiectau yn llwyddiannus. Mae cael gwybodaeth sylfaenol hyd yn oed o gymorth i sbarduno sgyrsiau.'

'Mae ein rhaglen brentisiaeth gradd yn mynd o nerth i nerth,' meddai Louise Casella, Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru. 'Mae'n helpu busnesau ledled Cymru i feithrin eu doniau eu hunain a pharatoi ar gyfer anghenion TG y dyfodol. Rydym yn meithrin cysylltiadau â grŵp o gyflogwyr sy'nehangu drwy'r amser – gan gynnwys awdurdodau lleol, y GIG, busnesau bach a Fintech – y mae eu gweithluoedd yn elwa ar gael prentis gradd ar waith.

“Mae gennym brentisiaid ledled Cymru, gan gynnwys pobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig sy'n gallu aros yn eu cymunedau yn gweithio ac yn astudio. Mae llawer ohonynt yn dweud wrthym gymaint y maent yn mwynhau cymysgu eu hyfforddiant mewn swydd gyda dysgu academaidd, wrth iddynt ddechrau ar yrfa newydd ym maes TG.'

Dysgwch fwy am Brentisiaethau Gradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ei Mawrhydi y Frenhines

Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Mae'n wir ddrwg gan y Brifysgol Agored glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines ac mae'n ymuno â phobl o bedwar ban byd i fynegi ein cydymdeimlad â'r Teulu Brenhinol. 

8 Medi 2022

Nadiah sydd yn tyfu ei sgiliau gydag elusen Gymreig

Dyma gwrdd â Nadiah a gymerodd ran yn y rhaglen GROW - Cyfleoedd Profiad Gwaith i  Raddedigion. 

24 Awst 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891