Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Reach Blaenau Gwent: Gweithdai Am Ddim

Reach Blaenau Gwent: Gweithdai Am Ddim

Gweithdai hwyliog a chyfeillgar mewn celf, ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, cyflogadwyedd a chynaliadwyedd

Mae'r sesiynau AM DDIM ac yn agored i bobl ag unrhyw lefel o brofiad. Ar gyfer unigolion dros 16 oed.

Bydd yr un gweithdai’n cael eu cynnal mewn gwahanol leoedd ar amrywiaeth o ddyddiadau er mwyn rhoi digon o ddewis i chi.

Ysgrifennu creadigol am hwyl
Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion i ysgogi eich creadigrwydd.
Byddwch yn ymchwilio hanes a chymeriadau lleol ac yn eu defnyddio fel sail i stori, sgript neu gerdd. Byddwch hefyd yn ymarfer paentio lluniau gyda geiriau i greu cerdd neu ryddiaith ddisgrifiadol.

Ffotograffiaeth
Dewch i gasglu ychydig o awgrymiadau ar ddefnyddio’r camera ar eich ffôn clyfar i gipio’r byd o’ch cwmpas, yn arbennig hanes a threftadaeth eich ardal leol. Mae’n rhaid i chi ddod â’ch ffôn clyfar eich hun gyda chi ar gyfer y gweithdai hyn.

Celf weledol
Archwiliwch hanes a threftadaeth eich ardal leol drwy’r celfyddydau gweledol. Cynhelir y sesiynau hyn ar y cyd gydag artistiaid gweledol a haneswyr celf, gan eich cynorthwyo i ddeall celf yn well yn ogystal â chreu gwaith celf eich hun.

Cyflogadwyedd

  • Sesiwn 1: Sesiynau rhyngweithiol a hwyliog sy’n ymdrin â brandio personol a meithrin sgiliau cyfweld.
  • Sesiwn 2: Syniadau entrepreneuraidd.
  • Sesiwn 3: mentrau cymdeithasol sy’n ymdrin â materion y gymuned leol

Cynaliadwyedd: bywyd anghynaladwy
Dewch i archwilio dyfodol amgen ar gyfer yr ardal drwy ailystyried eich gweithredoedd ac arferion dyddiol yn amgylchedd Blaenau Gwent. Gall y gweithdai gynnwys mynd am dro tu allan i’r lleoliad er mwyn cysylltu â’r amgylchedd o’ch cwmpas chi.

Amseroedd a dyddiadau

Canolfan Gymunedol Aberbîg
Pant Ddu Rd, Abertyleri NP13 2BP
Dydd Iau, Mai 19, 2022 tan Dydd Gwener, Gorffennaf 8, 2022

Llety Gofal Ychwanegol Llys Glyncoed
Ffordd y Coleg, Glynebwy NP23 6LD
Dydd Llun, Mai 16, 2022 tan Dydd Gwener, Gorffennaf 8, 2022

Canolfan Gymunedol Wyndham Vowles
Llety Gofal Ychwanegol Llys Glyncoed, Ffordd y Coleg, Glynebwy NP23 6LD
Mai 16, 2022 tan ddydd Gwener, Gorffennaf 8, 2022

I archebu eich lle

E-bost: partneriaethau-cymru@open.ac.uk

Ffôn: 029 2167 4585

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Prentisiaeth gradd arloesol i Gymru i barhau

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi sicrhau cais i barhau i gynnig lleoedd wedi'u hariannu ar ei Brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol.

19 Gorffennaf 2022

Y goeden deuluol yn ysbrydoli Hayley i raddio mewn hanes

Mae Hayley wedi ymddiddori mewn hanes erioed. Llwyddodd i gael graddau da yn yr ysgol ond roedd meddwl am fynd i'r brifysgol wir yn codi ofn arni.

13 Gorffennaf 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891