Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Logo ACF

Mae myfyrwyr wedi sgorio’r Brifysgol Agored fel y sefydliad gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (ACM) a gyhoeddwyd heddiw (15 Gorffennaf) yn rhoi sgôr boddhad cyffredinol o 89% i'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae hyn o'i gymharu â chyfartaledd o 75% ar gyfer yr holl brifysgolion y DU. Mae sgôr y brifysgol wedi aros yn gyson dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ar hyn o bryd mae gan y Brifysgol Agored dros 14,500 o fyfyrwyr ledled Cymru. Dechreuodd 40% astudio heb gymwysterau prifysgol traddodiadol, a daw 45% o rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae dwy ran o dair mewn gwaith amser llawn neu ran-amser.

Ar draws prifysgolion Cymru yn eu cyfanrwydd, mae anawsterau sy'n gysylltiedig â’r coronafeirws wedi yn golygu gostyngiad mewn boddhad myfyrwyr, gyda chyfartaledd o 76% yn dweud eu bod yn fodlon ar eu cwrs.

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

“Mae’r pandemig wedi cyffwrdd â phob agwedd ar fywyd Cymru. Effeithiwyd ar brifysgolion Cymru, eu myfyrwyr a'u staff i gyd.

“Yn y Brifysgol Agored yng Nghymru yn 2020, symudodd ein tîm i weithio o adref, a hynny dros nos i bob pwrpas. Gwnaethom sicrhau bod addysgu a’r gefnogaeth i fyfyrwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Mae canlyniad heddiw yn adlewyrchiad o waith caled y sawl sy’n addysgu a chefnogi ein myfyrwyr.”

“Rydym hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid mewn prifysgolion eraill i rannu adnoddau, syniadau a sgiliau i gefnogi eu hangen i addysgu ar-lein yn ystod argyfwng covid.”

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi gweld niferoedd myfyrwyr yn fwy na dyblu ers 2017/18 , wrth i nifer cynyddol droi at ddysgu ar-lein a dysgu o bell fel ffordd fwy hyblyg o astudio. Mae'r gefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i fyfyrwyr rhan-amser ers 2018 wedi sicrhau bod pobl o bob math o gefndiroedd yn gallu cael mynediad at addysg uwch a llwyddo.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyrwraig nyrsio Ewa Smaglinska yn darllen llyfr mewn llyfrgell

Myfyrwyr nyrsio yn ennill gwobr dysgwyr yn dilyn cefnogaeth yn ystod y pandemig

Mae myfyrwyr ar raglen gradd Nyrsio BSc Anrhydedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n dathlu heddiw ar ôl ennill gwobr Sgiliau yn y Gwaith yn ystod Ysbrydoli! – Gwobrau Addysg Oedolion 2021

16 Medi 2021
Woman looking at computer screens

Cynnig llwyddiannus ar gyfer Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) wedi llwyddo i sicrhau cynnig i barhau i gynnig lleoedd wedi’u hariannu ar ei Prentisiaeth Radd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

11 Awst 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891