Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ymchwil myfyrwyr ar Hanes Cymru bellach ar gael ar-lein

Ymchwil myfyrwyr ar Hanes Cymru bellach ar gael ar-lein

Statue of historical Welsh figures

Mae ymchwil i hanes Cymru gan fyfyrwyr Y Brifysgol Agored bellach ar gael am ddim ar-lein am y tro cyntaf erioed. Mae'r traethodau hir hyn yn cynnwys astudiaethau ar bynciau megis Owain Glyndŵr, Catholigiaeth Cymru yn dilyn y Diwygiad, meddyginiaeth fodern gynnar yng Nghymru, canolfannau glan môr Cymru, mwyngloddio yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Ne Cymru, a'r Barri yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae pob un ohonynt ar gael ar Open Research Online.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan fyfyrwyr a oedd yn astudio'r modiwl ‘The Making of Welsh History’, gyda'r Brifysgol Agored. Mae'r modiwl yn defnyddio Cymru fel astudiaeth achos i archwilio themâu sydd wedi llunio'r Ynysoedd Prydeinig modern, o arglwyddiaeth a gwrthdaro canoloesol, drwy'r cynnydd o Brotestaniaeth a'r chwyldro diwydiannol, i brotestio gwleidyddol a'r cynnydd o genedlaetholdeb mewn cyfnod o globaleiddio. Mae'r modiwl yn gorffen gyda thraethawd hir 6,000 o eiriau sy'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr ymchwilio i bwnc o'u dewis nhw ar hanes Cymru. Mae'r gorau o'r traethodau hir yma wedyn yn cael eu cyhoeddi ar-lein.

Mae'r modiwl ‘The Making of Welsh History’ yn gwahodd myfyrwyr i archwilio ystod eang o ffynonellau ar-lein ac ysgoloriaethau, a chânt eu cefnogi drwy arweiniad gan arbenigwyr. Mae'r modiwl hefyd yn cynnig y cyfle i fod yn rhan o gymuned ddysgu glòs, ble mae myfyrwyr yn helpu'i gilydd i ddatblygu sgiliau a gwneud gwaith ymchwil.

Roeddwn i'n gallu dadansoddi bywydau menywod a oedd yn byw 800 o flynyddoedd yn ôl ac roedd yn hynod ddiddorol, yn agoriad llygad a chefais fy nghyfareddu.

Natalie Owsley
myfyriwr

Dywedodd y myfyriwr Gareth Howells, yr oedd ei draethawd hir yn edrych ar effaith Tariff McKinley ar y diwydiant tunplat yn Ne Cymru rhwng 1880 ac 1895: 'Hwn oedd y modiwl olaf fy ngradd Hanes gyda'r Brifysgol Agored, a'r un y gwnes ei fwynhau fwyaf o bell ffordd. Roedd y tiwtoriaid yn wych, y gymuned o fyfyrwyr yn gefnogol iawn, ac roedd adnoddau'r cwrs yn rhoi'r holl bethau yr oedd eu hangen arnaf i gyflawni fy mhotensial. Roedd ysgrifennu traethawd hir yn waith caled, ond yn foddhaol dros ben. O ganlyniad uniongyrchol i'r profiad a gefais yn ystod y modiwl, rwyf wedi cofrestru ar gyfer rhaglen lawn amser MA mewn Hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Rwy'n annog unrhyw un i roi cynnig arni!'

Dywedodd Natalie Owsley, myfyriwr yr oedd ei thraethawd hir yn canolbwyntio ar y dewisiadau bywyd a oedd ar gael i fenywod bonheddig yng Nghymru: 'Rhoddodd y modiwl y cyfle i mi fynd i'r afael â phwnc yr oedd gennyf ddiddordeb mawr ynddo. Fel person nad yw'n siarad Cymraeg, roeddwn i'n poeni i ddechrau y byddai hyn yn cyfyngu ar y ffynonellau a fyddai ar gael i mi, fodd bynnag, nid oedd angen i mi boeni. Roedd modd cael gafael ar bob un o'r ffynonellau yn Saesneg ac roedd y rhan fwyaf ohonynt ar ffurf ddigidol. Roeddwn i'n gallu dadansoddi bywydau menywod a oedd yn byw 800 o flynyddoedd yn ôl ac roedd yn hynod ddiddorol, yn agoriad llygad a chefais fy nghyfareddu. Am y tro cyntaf erioed roeddwn i'n teimlo fel hanesydd go iawn'.

Os hoffech ddysgu mwy am y modiwl ‘The Making of Welsh History’, cysylltwch â Dr Richard Marsden.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Blog: Sut i ymwreiddio datblygu cynaliadwy ym mhrifysgolion Cymru

Mae Lynnette Thomas yn trafod datblygu cynaliadwy ym mhrifysgolion Cymru a'i bwysigrwydd i'w cenhadaeth ddinesig.

22 Mehefin 2021

Ramatu yn gwireddu ei huchelgais i addysgu

Mae Ramatu Mustapha yn myfyryiwr TAR gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae tri phlentyn ganddi, ac er gwaethaf ei hamserlen brysur, mae'n hyfforddi i fod yn athrawes fathemateg ar hyn o bryd, diolch i lwybr hyfforddiant hyblyg newydd y brifysgol.

11 Mehefin 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891