Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Graphic Image of various fake news articles

Ffilm newydd yn archwilio newyddion ffug a'i effaith ar ddemocratiaeth yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cynhyrchu ffilm newydd sy'n archwilio twf camwybodaeth a thwyllwybodaeth a'u heffaith niweidiol ar ddemocratiaeth

24 Ionawr 2022
Image of openlearn page

15 mlynedd ers sefydlu safle dysgu am ddim y Brifysgol Agored gan gyrraedd 100m o ymwelwyr

Mae safle dysgu am ddim Y Brifysgol Agored, OpenLearn, yn dathlu carreg filltir ar ôl cyrraedd 100 miliwn o ymwelwyr yn ystod y 15 mlynedd ers iddo gael ei lansio.

13 Ionawr 2022
Image of trainee teacher Moira Sharkey

Athro dan hyfforddiant yn cynhyrchu llyfrau newydd i blant ar arwyr Cymru

Mae'r myfyriwr TAR Moira Sharkey wedi creu cyfres newydd o lyfrau i blant ar hanes Cymru.

2 Rhagfyr 2021
Cyril Lakin a'i deulu yn ymgyrchu yn ystod is-etholiad

Pum peth rydym wedi'i ddysgu am Cyril Lakin

Yn ein Sgwrs Agored ddiweddaraf, siaradodd Uwch-ddarlithydd Y Brifysgol Agored mewn Gwleidyddiaeth, Dr Geoff Andrews, â Dr Daryl Leeworthy o Brifysgol Abertawe am fywyd Cyril Lakin – golygydd papur newydd, darlledwr ac Aelod Seneddol o Gymru. 

22 Tachwedd 2021
OU in Wales student Michael Rees sitting in a meadow

Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cwrs TAR 2022 – llwybr i ddod yn athro cynradd neu uwchradd. Mae'r cwrs yn arwain at Statws Athro Cymwysedig a chaiff ei addysgu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

5 Tachwedd 2021
Man standing infront of lake and mountains near glacier

Y Brifysgol Agored yn hyrwyddo COP26 gyda digwyddiad ‘Parth Gwyrdd’ yn codi cwr y llen ar ddiwylliant, dinasyddion a’r hinsawdd

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnal digwyddiad unigryw yn ystod y 26ain Cynhadledd Newid yn yr Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) fel un o sawl menter i nodi ei hymrwymiad i ymateb i’r argyfwng hinsawdd. 

4 Tachwedd 2021
A walker at the beach in front of a rough sea and windfarms

Blog: Cymru a llesiant cenedlaethau'r dyfodol | COP 26

Ar wythnos gyntaf gynhadledd COP26, mae Cerith Rhys Jones, Rheolwr Materion Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru'n trafod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'i pherthnasedd i brifysgolion yng Nghymru. 

1 Tachwedd 2021
Myfyriwr yn eistedd o flaen gliniadur

Dechreuwch y tymor newydd mewn steil gyda £500 gan Brifysgolion Santander!

Mae Santander Universities yn cynnig cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol Agored cael hwb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, gyda 40 o grantiau datblygu £500 ar gael. 

13 Hydref 2021
Clawr y Baromedr Busnes

Adroddiad yn dangos bod prinder sgiliau yn cael effaith niweidiol ar fusnesau yng Nghymru

Adroddiad Baromedr Busnes Y Brifysgol Agored yn datgelu bod prinder sgiliau, sydd wedi gwaethygu yn sgil y pandemig, yn cael effaith niweidiol ar dros hanner y busnesau yng Nghymru

6 Hydref 2021
Myfyrwraig nyrsio Ewa Smaglinska yn darllen llyfr mewn llyfrgell

Myfyrwyr nyrsio yn ennill gwobr dysgwyr yn dilyn cefnogaeth yn ystod y pandemig

Mae myfyrwyr ar raglen gradd Nyrsio BSc Anrhydedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n dathlu heddiw ar ôl ennill gwobr Sgiliau yn y Gwaith yn ystod Ysbrydoli! – Gwobrau Addysg Oedolion 2021

16 Medi 2021

Page 5 of 19

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891