Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. TAR – Cyfleoedd partneriaeth i ysgolion

TAR – Cyfleoedd partneriaeth i ysgolion

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig Tystysgrif Ôl-raddedig hyblyg mewn Addysg (TAR) ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion ledled Cymru. Gall myfyrwyr astudio mewn cyfnodau cynradd neu uwchradd o fis Hydref 2020 ac mae astudio ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae ein TAR yn cynnig llwybr amgen at addysgu sy'n cefnogi myfyrwyr i ffitio'u hastudiaethau o amgylch eu bywyd a'u hymrwymiadau personol. Gyda chymeradwyaeth yr ysgol, gall myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio fel cynorthwyydd dysgu neu mewn rôl heblaw am ddysgu wneud cais am y llwybr cyflogedig. Nid oes unrhyw gost astudio i'r myfyriwr na'r ysgol gan fod Llywodraeth Cymru yn talu grant hyfforddi. Fel arall, gall llwybr rhan-amser eu helpu i ennill profiad addysgu ymarferol rhan-amser mewn ysgol, ochr yn ochr ag astudio, gan dynnu ar gyllid benthyciad myfyrwyr a chymorth cynnal, yn amodol ar gymhwysedd.

Mae ein partneriaeth agos ag ysgolion i gyflawni'r rhaglen TAR newydd yn ganolog agos, ac mae gwahanol ffyrdd y gallant gymryd rhan, gan gynnwys dod yn ysgol gyflogi. Yn ogystal ag enw da a phrofiad o gefnogi dysgu sy'n newid bywydau, mae gan y Brifysgol Agored draddodiad o bartneriaethau llwyddiannus gyda chyflogwyr. Mae manteision sylweddol i hyn gan gynnwys

  • cyfleoedd i ysgolion dyfu eu hathrawon eu hunain
  • datblygu ac arallgyfeirio eu cymuned addysgu
  • cymhellion ariannol, a hyfforddiant a datblygiad pwrpasol ar gyfer staff mentora yn yr ysgol.

Os hoffech ddarganfod mwy am ddod yn ysgol bartner, cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad at wybodaeth bellach neu anfonwch e-bost at Tar-Cymru@open.ac.uk.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws