You are here

  1. Home
  2. James Malley

James Malley

James Malley

Profile summary

Professional biography

Research Technician - Argon & Noble Gas Research Group, STEM, Open University

Publications

A pristine record of outer Solar System materials from asteroid Ryugu’s returned sample (2022-10)
Ito, Motoo; Tomioka, Naotaka; Uesugi, Masayuki; Yamaguchi, Akira; Shirai, Naoki; Ohigashi, Takuji; Liu, Ming-Chang; Greenwood, Richard C.; Kimura, Makoto; Imae, Naoya; Uesugi, Kentaro; Nakato, Aiko; Yogata, Kasumi; Yuzawa, Hayato; Kodama, Yu; Tsuchiyama, Akira; Yasutake, Masahiro; Findlay, Ross; Franchi, Ian A.; Malley, James A.; McCain, Kaitlyn A.; Matsuda, Nozomi; McKeegan, Kevin D.; Hirahara, Kaori; Takeuchi, Akihisa; Sekimoto, Shun; Sakurai, Ikuya; Okada, Ikuo; Karouji, Yuzuru; Arakawa, Masahiko; Fujii, Atsushi; Fujimoto, Masaki; Hayakawa, Masahiko; Hirata, Naoyuki; Hirata, Naru; Honda, Rie; Honda, Chikatoshi; Hosoda, Satoshi; Iijima, Yu-ichi; Ikeda, Hitoshi; Ishiguro, Masateru; Ishihara, Yoshiaki; Iwata, Takahiro; Kawahara, Kosuke; Kikuchi, Shota; Kitazato, Kohei; Matsumoto, Koji; Matsuoka, Moe; Michikami, Tatsuhiro; Mimasu, Yuya; Miura, Akira; Mori, Osamu; Morota, Tomokatsu; Nakazawa, Satoru; Namiki, Noriyuki; Noda, Hirotomo; Noguchi, Rina; Ogawa, Naoko; Ogawa, Kazunori; Okada, Tatsuaki; Okamoto, Chisato; Ono, Go; Ozaki, Masanobu; Saiki, Takanao; Sakatani, Naoya; Sawada, Hirotaka; Senshu, Hiroki; Shimaki, Yuri; Shirai, Kei; Sugita, Seiji; Takei, Yuto; Takeuchi, Hiroshi; Tanaka, Satoshi; Tatsumi, Eri; Terui, Fuyuto; Tsukizaki, Ryudo; Wada, Koji; Yamada, Manabu; Yamada, Tetsuya; Yamamoto, Yukio; Yano, Hajime; Yokota, Yasuhiro; Yoshihara, Keisuke; Yoshikawa, Makoto; Yoshikawa, Kent; Fukai, Ryota; Furuya, Shizuho; Hatakeda, Kentaro; Hayashi, Tasuku; Hitomi, Yuya; Kumagai, Kazuya; Miyazaki, Akiko; Nishimura, Masahiro; Soejima, Hiromichi; Iwamae, Ayako; Yamamoto, Daiki; Yoshitake, Miwa; Yada, Toru; Abe, Masanao; Usui, Tomohiro; Watanabe, Sei-ichiro and Tsuda, Yuichi
Nature Astronomy, 6(10) (pp. 1163-1171)


Alteration conditions on the CM and CV parent bodies – Insights from hydrothermal experiments with the CO chondrite Kainsaz (2022-02-01)
Suttle, M.D.; King, A.J.; Ramkissoon, N.K.; Bonato, E.; Franchi, I.A.; Malley, J.; Schofield, P.F.; Najorka, J.; Salge, T. and Russell, S.S.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 318 (pp. 83-111)


Volcanic constraints on the unzipping of Africa from South America: Insights from new geochronological controls along the Angola margin (2019-06-05)
Jerram, D.A.; Sharp, I.R.; Torsvik, T.H.; Poulsen, R.; Watton, T.; Freitag, U.; Halton, A.; Sherlock, S.C.; Malley, J.A.S.; Finley, A.; Roberge, J.; Swart, R.; Fabregas, P.; Ferreira, C.H. and Machado, V.
Tectonophysics, 760 (pp. 252-266)