Ffurflen partneriaethau

Drwy rannu eich manylion, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â’r cyfleoedd yr ydych ynghlwm â hwy neu a allai fod o ddiddordeb i chi ac i glywed rhagor yn eu cylch.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth at ddibenion monitro ac adrodd cydraddoldeb.
Dyddiad geni (DD/MM/BBBB)*:
Dyddiad geni (DD/MM/BBBB)*
Pa iaith fyddai orau gennych chi gyfathrebu drwyddi gyda’r Brifysgol Agored?:
Pa iaith fyddai orau gennych chi gyfathrebu drwyddi gyda’r Brifysgol Agored?