Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Home
  2. Cardiff

Cardiff

Cydlynydd Gwasanaethau Cymorth

Uned: Brifysgol Agored yng Nghymru
Cyflog: £28,762 - £34308 (Gradd 6)
Lleoliad: Caerdydd
Dyfynnwch y cyfeirnod hwn: 20328
Hyd: Contract Tymor Sefydlog - 2 flynedd / 37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: 14 Rhagfyr 2022, hanner dydd


Read more

Support Services Coordinator

Unit: The Open University in Wales
Salary: £28,762 to £34308 (Grade 6)
Location: Cardiff
Reference number: 20328
Terms: Full Time, Fixed Term Contract for 2 years
Closing Date: 12 noon, 14 December 2022


Read more

Uwch Reolwr Busnes, PolicyWISE

Uned: Brifysgol Agored
Cyflog: £43,414 - £51,805 (Gradd 8)
Lleoliad: Hyblyg - Rydym yn gweithredu system gweithio hybrid a gall deiliad y swydd ddynodi unrhyw un o leoliadau'r Brifysgol Agored ar gyfer ei swyddfa (Caerdydd, Belfast, Caeredin neu Milton Keynes)
Bydd lleoliad gweinyddol PolicyWISE yn swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghymru, sydd yng Nghaerdydd, a bydd peth disgwyl i chi deithio i leoliadau eraill y Brifysgol Agored pan fo angen.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn: 20278
Hyd: Hyd at 37 awr yr wynthnos, cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2026
Rydym yn hapus i glywed gan unigolion sydd a diddordeb mewn patrymau gweithio hyblyg

Dyddiad Cau: 12 Ionawr 2023, 12 hanner dydd


Read more

Senior Business Manager, PolicyWISE

Unit: The Open University
Salary: £43,414 - £51,805 per annum (Grade 8) 
Location: Flexible - We operate hybrid working and the role holder could designate any of our Open University locations as their base office (Cardiff, Belfast, Edinburgh or Milton Keynes)
Our OU in Wales, Cardiff office will host the administrative base for PolicyWISE and there will be some expectation of travel to other OU locations when required.
Reference Number: 20278
Terms: Up to 37 hours per week, fixed term until 31 July 2026
We are happy to hear from individuals interested in more flexible working patterns.
Closing Date:  Thursday 12 January 2023 - 12 noon 

 


Read more

Rheolwr Cyflogadwyedd (Cymru)

Uned: Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyflog: £35,333- £42,155 y flwddyn (Gradd 7) 

Lleoliad: Gweithio hybrid, gydag ymweliadau wythnosol â'r Brifysgol Agored yn swyddfa Cymru

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn: 20515

Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2023 / 37 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: Dydd lau 5 Ionawr 2023, 12 hanner dydd


Read more

Employability Manager (Wales)

Unit: The Open University In Wales

Salary:£35,333-£42,155 per annum (Grade 7) 

Location: Hybrid working with weekly visits to the OU in Wales office (Cardiff) 

Terms: 37 hours per week, fixed term until 31 July 2023

Closing Date:  Thursday 5 January 2023 - 12 noon 


Read more

Contact us

If you have any queries or questions about the recruitment process, or regarding your application, please contact: Resourcing-Hub@open.ac.uk.

If you have any feedback regarding the recruitment process, please contact the Senior Resourcing Account Manager who will look into the matter.

Senior Resourcing Account Manager,
Resourcing Hub,
The Open University,
Walton Hall,
Milton Keynes,
MK7 6AA

Resourcing-Hub-Feedback@open.ac.uk