Skip to content

Toggle service links

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno pecyn newydd o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan-amser. Gallwch dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at eich costau byw.

Dysgwch ragor

Cyllid newydd i fyfyrwyr ôl-radd

Gall myfyrwyr ôl-radd rhan amser yng Nghymru dderbyn hyd at £17,000 mewn Cyllid, nawr. Mae’r gefnogaeth ariannol hon gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys grantiau a benthyciadau nad oes angen eu had-dalu.

Dysgwch ragor

Hanner-canmlwyddiant y Brifysgol Agored

Crëwyd y Brifysgol Agored yn dilyn syniad radical: i agor drysau addysg i bawb, ac yn 2019 rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 50. 

Ar ôl blynyddoedd o gynllunio gan Harold Wilson a Jennie Lee, fe gafodd y Brifysgol Agored Siarter Frenhinol ar 23 Ebrill 1969. Heddiw, y Brifysgol Agored yw sefydliad academaidd mwyaf y DU ac mae wedi galluogi dros ddwy filiwn o fyfyrwyr yn fyd-eang i drawsnewid eu bywydau drwy ddysgu, gan gynorthwyo i wneud yr amhosib yn bosib.

Dysgwch fwy am ein stori unigryw, cwrddwch â rhai o’n graddedigion a darllenwch sut yr ydym yn dathlu’r garreg filltir hon.


Logo'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Amdanom ni

Mae dros 9000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud. 

Arddangosfa o lyfrynnau

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau.  

Storïau Myfyrwyr

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Gall astudio gyda’r Brifysgol Agored newid eich bywyd. Dysgwch sut mae rhai o’n myfyrwyr wedi rheoli eu hastudio gydag ymrwymiadau gwaith a theulu ac wedi llwyddo wrth ddysgu gyda’r Brifysgol Agored. 

Bae Caerdydd

Polisi a Materion Cyhoeddus

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Baneri Cymru

Yr Iaith Gymraeg

Mae Safonau’r Gymraeg yn berthnasol i’r Brifysgol Agored. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y byddwn yn cydymffurfio gyda’r safonau ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gyrmaeg.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cadw mewn cyswllt

Cofrestwch ar ein rhestr e-byst i glywed am ein newyddion a digwyddiadau diweddaraf, ac i dderbyn ein cylchlythyr chwarterol.

Tanysgrifio

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP

Digwyddiadau sydd i ddod

Hyd 26

Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

Dydd Sadwrn, Hydref 26, 2019 - 10:00 tan 17:00

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD

Cysylltwch: OU in Wales Events

Hyd 27

Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

Dydd Sul, Hydref 27, 2019 - 10:00 tan 17:00

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD

Cysylltwch: OU in Wales Events

Tach 1

Sut i Fynd Ati i Gyhoeddi eich Gwaith - Caerdydd

Dydd Gwener, Tachwedd 1, 2019 - 09:30 tan 17:00

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, CF10 5AL

Cysylltwch: Wales Events

Gweld pob un

Newyddion

Mae'r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig i bob cyflogwr yng Nghymru.

Sut mae Prentisiaethau Gradd yn mynd i'r afael â bylchau sgiliau TG yng Nghymru

Mae'r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig i bob cyflogwr yng Nghymru. 

24 Medi 2019
To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019
Gweld pob un