Skip to content

Toggle service links

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyfleoedd Dysgu sy'n Newid Bywydau ledled Cymru

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae dros 14,000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud.

Myfyriwr ar gliniadur

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Athro yn ysgrifennu ar fwrdd gwyn

Ffordd newydd o ddod yn athro neu athrawes

Nawr, gallwch astudio gyda ni i ddod yn athro yng Nghymru. www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar

Peiriannydd o flaen panel solar

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Graddedig

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r darparwr addysg uwch israddedig rhan-amser mwyaf yng Nghymru. Dysgwch fwy amdanom ni a'n gwaith.

Myfyriwr yn ystod seremoni raddio

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr rhan-amser newydd yng Nghymru dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at gostau byw. Gall myfyrwyr rhan-amser ôl-radd yng Nghymru dderbyn hyd at £18,025 o gyllid.

Myfyrwyr tu allan i'r seremoni raddio

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.

Y tîm cefnogi myfyrwyr

Yr Iaith Gymraeg

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar sut rydym yn cydymffurfio gyda safonau'r Iaith Gymraeg, ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Tiwtor yn siarad i mewn i meicroffôn

Gweithio gyda ni

Sut fyddech chi'n helpu rhywun i newid ei fywyd? Y Brifysgol Agored yw’r brifysgol fwyaf yn y DU. Edrychwch a oes cyfle i chi weithio yma.

Graduates standing in front of Wales Millenium Centre

Newyddion

Ein newyddion, blogiau a gweithgareddau diweddaraf