Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Gweithio gyda'n gilydd

Gweithio gyda'n gilydd

Cyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr ac undebau llafur i gynnig datrysiadau achrededig a hyblyg i wella sgiliau yn y gweithle, megis ein Prentisiaethau Gradd.

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae ein rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn darparu prentisiaid â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn weithiwr proffesiynol peirianneg feddalwedd.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw.

Ysgolion a cholegau

Rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr a staff, yn cynnwys ein rhaglen TAR newydd yng Nghymru.

Cyfleoedd partneriaeth ysgolion ar gyfer TAR yng Nghymru 

Mae ein cwrs TAR newydd yn cynnig llwybr amgen i mewn i addysgu, sy'n cefnogi myfyrwyr ac ysgolion ledled Cymru.

Paratoi chi ar gyfer gwaith

Mae cyflogwyr yn gosod profiad gwaith ar frig eu rhestr wrth recriwtio graddedigion. Gallwn eich helpu i ennill profiad gwaith i'ch gwneud chi’n amlwg uwchben pawb arall.

Yn y gymuned

Mae ein gwaith yn y gymuned yn canolbwyntio ar y rhai nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol mewn addysg uwch, megis y rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gofalwyr a phobl anabl.

Sgiliau Pob Dydd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â llawer o golegau ar draws Cymru i greu amrywiaeth o gyrsiau ar-lein am ddim i wella sgiliau mathemateg a Saesneg bob dydd.

Graddedigion yn sefyll y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru

Newyddion

Ein newyddion, blogiau a gweithgareddau diweddaraf