You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Menyw yn crio yn dal ffôn symudol

Pedair o bob pump o fenywod a merched yng Nghymru wedi derbyn cam-driniaeth ysgrifenedig ar gyfryngau cymdeithasol

Mae 81% o fenywod a merched yng Nghymru yn cael eu cam-drin trwy destun ar y cyfryngau cymdeithasol. 

7 Medi 2023

Myfyrwyr o Gymru yn ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes

Mae tri myfyriwr o’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes fel rhan o gystadleuaeth a gynhelir gan y Brifysgol Agored ar gyfer fyfyrwyr entrepreneuriaid - sef yr Open Business Creators Fund.

14 Awst 2023
Workers at a computer in high vis vests

Cyflogwyr Cymru yn cael eu hannog i ystyried datblygu eu doniau eu hunain wrth i’r argyfwng prinder sgiliau cenedlaethol barhau

Mae adroddiad Baromedr Busnes eleni a gyhoeddwyd gan y Brifysgol Agored a Siambr Fasnach Prydain yn dangos bod tri chwarter (75%) arweinwyr busnesau Cymru yn dal i brofi prinder sgiliau, ystadegyn sydd heb newid ers canfyddiadau adroddiad y llynedd.

28 Mehefin 2023
Lynnette Thomas, yn traddodi araith yn y Senedd

Prifysgolion Cymru yn helpu i fynd i’r afael â thlodi mewn cymunedau ledled Cymru

Ddydd Mawrth 27 Mehefin, cymerodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ran mewn arddangosfa yn y Senedd i ddangos sut mae prifysgolion yn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

27 Mehefin 2023
 Dr Geraint Morgan yn traddodi araith wrth ddarllenfa

Academydd y Brifysgol Agored yn trafod comedau a whisgi Cymreig yn nigwyddiad y Senedd

Ar brynhawn dydd Mawrth 13 Fehefin, ymunodd y Brifysgol Agored yng Nghymru â’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn Senedd Cymru ar gyfer ei digwyddiad flynyddol Gwyddoniaeth yn y Senedd

16 Mehefin 2023
David Price

Cyfarwyddwr Dros Dro newydd i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Yn dilyn ymddeoliad Louise Casella yr wythnos ddiwethaf, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi penodi David Price fel Cyfarwyddwr Dros Dro. 

8 Mehefin 2023
 Athro gyda myfyrwyr yn y dosbarth

Pum rheswm dros astudio i fod yn athro/athrawes yng Nghymru

Pam ddylai pobl ystyried bod yn athrawon fel gyrfa?

Mae Sarah Stewart, Cyfarwyddwr rhaglen tystysgrif ôl-raddedig mewn addysg (TAR) y Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhoi ei phum prif reswm.

6 Mehefin 2023
Louise Casella giving a speech

Arweinydd y brifysgol yn galw am chwyldroi system ariannu prifysgolion, wrth iddi ymadael â’i swydd

Ddydd Llun 22 Mai, traddododd cyfarwyddwr y Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru, Louise Casella, brif araith mewn digwyddiad arbennig i drafod dyfodol addysg uwch yng Nghymru.

24 Mai 2023
Bethany smiling outside of a building

Bethany yn llwyddo i gael swydd mewn elusen blant gyda help rhaglen gyflogadwyedd

Yma, mae’r raddedig Bethany Turner yn sôn am y modd y daeth o hyd i swydd ar ôl cymryd rhan mewn rhaglen gyflogadwyedd.

5 Mai 2023
Helen Russell gyda'i theulu o amgylch arwydd y Brifysgol Agored

Helen yn disgrifio sut cafodd ei gradd tra’n byw gyda nam ar ei golwg

Cafodd Beck ei hannog gan ddau gydweithiwr i astudio gydag Brifysgol Agored. 

21 Ebrill 2023

Page 1 of 4

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891