Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Myfyrwraig nyrsio Ewa Smaglinska yn darllen llyfr mewn llyfrgell

Myfyrwyr nyrsio yn ennill gwobr dysgwyr yn dilyn cefnogaeth yn ystod y pandemig

Mae myfyrwyr ar raglen gradd Nyrsio BSc Anrhydedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n dathlu heddiw ar ôl ennill gwobr Sgiliau yn y Gwaith yn ystod Ysbrydoli! – Gwobrau Addysg Oedolion 2021

16 Medi 2021
Woman looking at computer screens

Cynnig llwyddiannus ar gyfer Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) wedi llwyddo i sicrhau cynnig i barhau i gynnig lleoedd wedi’u hariannu ar ei Prentisiaeth Radd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

11 Awst 2021
Doctor Eric Bowers

Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Daeth cyfeillion, academyddion a chydweithwyr ddoe a heddiw at ei gilydd yr wythnos diwethaf i ddathlu cyfraniad biolegydd i ddysgu o bell yng Nghymru ers hanner can mlynedd.

23 Gorffennaf 2021
Logo ACF

Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr wedi sgorio’r Brifysgol Agored  fel y sefydliad gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr.

15 Gorffennaf 2021
Darn o gelf yn dangos Pen pwll ym Mlaenau Gwent

Arddangosfa ar-lein yn arddangos atgofion pobl leol o Flaenau Gwent

Mae BG REACH (Trigolion Blaenau Gwent yn Ymgysylltu â'r Celfyddydau, Cymuned a Threftadaeth) yn gasgliad o gelf, cerddoriaeth, gwaith ysgrifennu creadigol a ffilm, sy'n adrodd hanes yr ardal. Ers 2020, arweiniwyd y prosiect gan y bobl leol, gyda chefnogaeth academyddion o Gyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Y Brifysgol Agored, Cymdeithas Tai Linc Cymru a Chanolfan Gymunedol Aberbîg.

13 Gorffennaf 2021
Logos Addysg Oedolion yng Nghymru a'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cyhoeddi cydweithrediad â mudiad addysg oedolion

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

12 Gorffennaf 2021
Cymudwyr yn cerdded i'r gwaith

Adroddiad newydd yn datgelu’r heriau sy’n wynebu Busnesau Bach a Chanolig yng Nghymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi rhyddhau canfyddiadau ei hadroddiad, Skills for Success: Supporting business leaders with digital adoption

28 Mehefin 2021
Myfyriwr wrth luniadur

Prosiect yn agor y drws i'r brifysgol ar gyfer myfyrwyr coleg yng Nghymru

Mae prosiect peilot rhwng Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Choleg Caerdydd a'r Fro wedi helpu 80 o fyfyrwyr i gymryd camau tuag at gyrsiau addysg uwch. 

25 Mehefin 2021
Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Blog: Sut i ymwreiddio datblygu cynaliadwy ym mhrifysgolion Cymru

Mae Lynnette Thomas yn trafod datblygu cynaliadwy ym mhrifysgolion Cymru a'i bwysigrwydd i'w cenhadaeth ddinesig.

22 Mehefin 2021

Ramatu yn gwireddu ei huchelgais i addysgu

Mae Ramatu Mustapha yn myfyryiwr TAR gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae tri phlentyn ganddi, ac er gwaethaf ei hamserlen brysur, mae'n hyfforddi i fod yn athrawes fathemateg ar hyn o bryd, diolch i lwybr hyfforddiant hyblyg newydd y brifysgol.

11 Mehefin 2021

Page 1 of 15

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891