Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

OU in Wales staff planting a tree

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu i dyfu canopi Caerdydd

Yn ddiweddar, newidiodd staff y Brifysgol Agored yng Nghymru eu desgiau am dir a daear Adamsdown, i gymryd rhan mewn cynllun plannu coed – Coed Caerdydd.

20 Mawrth 2023
Tomos yn ei wisg bel-droed o flaen baner Cymru.

Gyrfa mewn dadansoddeg chwaraeon i Tomos, un o raddedigion y Brifysgol Agored, gyda chymorth y rhaglen GROW

Graddiodd Tomos Brogden o’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn ystod Haf 2022 gyda BSc mewn Mathemateg ac Ystadegau. Ar ôl cael trafferth cael mynediad at brofiad gwaith perthnasol oherwydd y pandemig, fe wnaeth y rhaglen GROW ei helpu i roi hwb i'r yrfa.

‘Gadawodd y pandemig COVID fi heb unrhyw arwydd o sut i fynd ati i gael profiad gwaith yn y diwydiannau yr oeddwn eisiau mynd iddynt,’ meddai Tomos. ‘Daeth adeiladu rhwydwaith yn y sectorau hyn yn her o ganlyniad i’r pandemig, yn enwedig wrth astudio a pharatoi ar gyfer arholiadau ar yr un pryd.’

13 Mawrth 2023
Prentis gradd wrth gliniadur

Blog: Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae Rhys Daniels yn trafod datblygiad prentisaethau gradd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru. 

6 Mawrth 2023
Dewi Knight

Cynghorydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau prif rôl polisi’r Brifysgol Agored

Mae'r Brifysgol Agored wedi cadarnhau penodiad Dewi Knight i rôl Cyfarwyddwr PolisyWISE, sef menter polisi cyhoeddus newydd pwysig, a fydd yn cael ei lansio yn ddiweddarach eleni

8 Chwefror 2023
Casgliad o fyfyrdodau daeth o lansiad yr adnoddau

Cyflwyno’r cwricwlwm Addysg Cyd-berthynas a Rhywioldeb newydd

Lansio adnoddau am ddim wrth i ddiwygiadau Addysg Cyd-berthynas a Rhywioldeb ddechrau yng Nghymru 

16 Ionawr 2023
The Open University in Wales logo and the Heritage Lottery Fund logo

Y Brifysgol Agored yn derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gysylltu cymunedau Cymreig â'u treftadaeth

Mae’r Brifysgol Agored wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i ddatblygu prosiect newydd cyffrous mewn cymunedau ledled Cymru. 

6 Ionawr 2023

‘Rydyn ni i gyd yn ceisio dod at ein gilydd. Rydyn ni fel un teulu mawr’ meddai prosiect cymuned Gurnos wrth y Brifysgol Agored

Mae digwyddiad cymunedol yn ystod yr hydref wedi helpu i ddathlu un o gymunedau mwyaf adnabyddus Cymru – y Gurnos ym Merthyr Tudful.

6 Rhagfyr 2022

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n croesawu cymhellion newydd i athrawon dan hyfforddiant

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am fwy o gefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant.

30 Tachwedd 2022
Cynulleidfa o bobl mewn cyfarfod trafod polisi

Y Brifysgol Agored i arwain y rhwydwaith academaidd ymchwil i bolisi cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth cyntaf ar draws y DU ac Iwerddon

Mae menter polisi cyhoeddus fawr, newydd, sef PolicyWISE, yn cael ei datblygu gan y Brifysgol Agored. 

21 Tachwedd 2022
A newspaper press

'Dylid ystyried newyddiaduraeth o ansawdd da fel gwasanaeth cyhoeddus'

Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) a’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dangos y byddai pobl yng Nghymru yn cefnogi cyllid ar gyfer mwy newyddion hyper-leol o ansawdd uwch, mwy o addysg a gwell addysg am ddemocratiaeth, a mwy a gwell rheoleiddio ar y cyfryngau yng Nghymru.

16 Tachwedd 2022

Page 1 of 19

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891