Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Newyddion

Newyddion

Ei Mawrhydi y Frenhines

Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Mae'n wir ddrwg gan y Brifysgol Agored glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines ac mae'n ymuno â phobl o bedwar ban byd i fynegi ein cydymdeimlad â'r Teulu Brenhinol. 

8 Medi 2022

Nadiah sydd yn tyfu ei sgiliau gydag elusen Gymreig

Dyma gwrdd â Nadiah a gymerodd ran yn y rhaglen GROW - Cyfleoedd Profiad Gwaith i  Raddedigion. 

24 Awst 2022

Prentisiaeth gradd arloesol i Gymru i barhau

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi sicrhau cais i barhau i gynnig lleoedd wedi'u hariannu ar ei Brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol.

19 Gorffennaf 2022

Y goeden deuluol yn ysbrydoli Hayley i raddio mewn hanes

Mae Hayley wedi ymddiddori mewn hanes erioed. Llwyddodd i gael graddau da yn yr ysgol ond roedd meddwl am fynd i'r brifysgol wir yn codi ofn arni.

13 Gorffennaf 2022
Llyr at graduation

Llŷr yn dilyn ei ddiddordeb mewn ieithoedd gyda'r Brifysgol Agored

Astudiodd Llŷr Ffrangeg ac Almaeneg ar gampws prifysgol ond tynnodd allan ar ôl dwy flynedd. Yna gweithiodd mewn cwmni cyfrifyddiaeth am chwe blynedd ond penderfynodd ddychwelyd i fyd addysg ar ôl dysgu bod modd trosglwyddo credydau yn Y Brifysgol Agored. 

6 Gorffennaf 2022

Blog: Taith Wayne at addysgu

Mae'r myfyriwr Wayne Williams yn trafod ei lwybr at ddod yn athro ar ein rhaglen TAR.

30 Mehefin 2022
Staff gwrywaidd a benywaidd mewn cyfarfod

Mae cyflogwyr Cymru yn teimlo effaith prinder sgiliau, drwy lesiant gwael staff, llwyth gwaith uwch, a llai o broffidioldeb

Yn ôl adroddiad Baromedr Busnes 2022 y Brifysgol Agored, a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â Siambrau Masnach Prydain, mae sefydliadau Cymru yn profi sgil-effaith prinder sgiliau a heriau recriwtio parhaus, gyda thros dri chwarter (77%) yn adrodd llai o allbwn, proffidioldeb neu dwf.

  28 Mehefin 2022
  Students studying outside

  Y Brifysgol Agored yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol sy’n peri pryder i bobl ifanc

  Y Brifysgol Agored yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol sy’n peri pryder i bobl ifanc – gan flaenoriaethu ymchwil ar gynaliadwyedd, anghydraddoldeb, ac iechyd a llesiant.  

  28 Mehefin 2022
  Kirsty Williams, Louise Casella a Gillian Clarke mewn wisg raddio

  Dathliadau yng Nghasnewydd wrth i fyfyrwyr raddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

  Ar 27 Mai, yr oedd y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd dan ei sang, wrth i dros 400 o fyfyrwyr graddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru. 

  30 Mai 2022

  Reach Blaenau Gwent: Gweithdai Am Ddim

  Gweithdai hwyliog a chyfeillgar mewn celf, ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, cyflogadwyedd a chynaliadwyedd

  Mae'r sesiynau AM DDIM ac yn agored i bobl ag unrhyw lefel o brofiad. Ar gyfer unigolion dros 16 oed.

  Bydd yr un gweithdai’n cael eu cynnal mewn gwahanol leoedd ar amrywiaeth o ddyddiadau er mwyn rhoi digon o ddewis i chi.

  16 Mai 2022

  Page 3 of 19

  Gofynnwch am eich prosbectws

  Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

  Gofyn am brosbectws

  Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

  Rhodri Davies 
  Rheolwr Cyfathrebu
  Ffôn: 029 21 674 532

  Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
  swyddfa'r wasg
  Ffôn: 01908 654316 /
  Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891