Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Reach Blaenau Gwent: Gweithdai Am Ddim

Gweithdai hwyliog a chyfeillgar mewn celf, ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, cyflogadwyedd a chynaliadwyedd

Mae'r sesiynau AM DDIM ac yn agored i bobl ag unrhyw lefel o brofiad. Ar gyfer unigolion dros 16 oed.

Bydd yr un gweithdai’n cael eu cynnal mewn gwahanol leoedd ar amrywiaeth o ddyddiadau er mwyn rhoi digon o ddewis i chi.

16 Mai 2022

Dysgwyr yng ngorllewin Cymru yn cymryd eu camau cyntaf tuag at addysg uwch

Mae partneriaeth rhwng sefydliad cyflogaeth yn Sir Gaerfyrddin a'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cefnogi nifer o bobl leol i gofrestru ar gyfer dysgu ffurfiol, er eu bod wedi wynebu rhwystrau i addysg yn gynharach mewn bywyd.

4 Mai 2022
Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella

Cyfarwyddwr y brifysgol ymhlith cymrodyr newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella ymhlith 66 o Gymrodyr newydd sydd wedi'u hethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

3 Mai 2022
Image of Rhiannon

Mae Rhiannon Burrows, myfyriwr TAR o Nantyglo yn trafod ei hamser yn hyfforddi i fod yn athro

Mae Rhiannon Burrows, myfyriwr TAR o Nantyglo, Blaenau Gwent, yn trafod ei hamser yn hyfforddi i fod yn athro gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

21 Ebrill 2022

Arddangosfa ar hanes y cymoedd yn dod i Sain Ffagan

Bydd arddangosfa o waith celf, ysgrifennu creadigol, ffilm a cherddoriaeth a gynhyrchwyd gan drigolion Blaenau Gwent yn cael ei dangos yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan rhwng 2 Ebrill a 3 Gorffennaf 2021.

7 Ebrill 2022

Llefydd newydd ar gael ar gyfer gradd nyrsio'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Llefydd newydd ar gael i staff gofal iechyd i astudio gradd nyrsio ar raglen hyblyg.

22 Mawrth 2022
Image of Billie

Dyma gyfarfod Billie, a gymerodd ran yn rhaglen GROW yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae GROW – Cyfleoedd Profiad Gwaith i Raddedigion – yn cynnig cymorth i raddedigion Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd wedi graddio ers 2019 ac sy'n ddi-waith neu heb ddigon o waith. 

28 Chwefror 2022
Image of Stephanie Williams

Llwybr newydd - sut mae prentisiaeth Stephanie yn agor drws i yrfa mewn TG

Mae Stephanie Williams wedi bod â diddordeb mewn TG erioed felly fe fachodd ar y cyfle i barhau â'r diddordeb hwnnw ac ennill cymhwyster TG ffurfiol drwy ddilyn Prentisiaeth Radd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

9 Chwefror 2022

Y Brifysgol Agored yn cymryd rhan mewn prosiect i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn Abertawe

Mae tîm o academyddion o Gymru wedi creu prosiect i edrych ar brofiadau a safbwyntiau ceiswyr lloches, ffoaduriaid a phobl annogfenedig yn ystod pandemig y coronafeirws.

28 Ionawr 2022

Myfyrwraig o Gaerdydd yn cael ei chynnwys yng nghasgliad ffotograffau ysbrydoledig

Mae'r Brifysgol Agored, sef prifysgol fwyaf y DU, mewn partneriaeth ag Alamy, sef llyfrgell stoc fwyaf amrywiol y byd, wedi datgelu cyfres o bedwar portread ysbrydoledig o fyfyrwyr sy'n cynnig adlewyrchiad dilys o ddysgu o bell i fyfyrwyr Du a myfyrwyr o Dde Asia.

25 Ionawr 2022

Page 4 of 19

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891