Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n croesawu cymhellion newydd i athrawon dan hyfforddiant

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n croesawu cymhellion newydd i athrawon dan hyfforddiant

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am fwy o gefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys cymorth ariannol newydd i fyfyrwyr, gofynion mynediad mwy hyblyg, a chynnydd yn nifer y lleoedd blynyddol ar y llwybr tystysgrif addysg ôl-raddedig (TAR) cyflogedig o 120 i 160 yn 2023-24.

Ers 2020, mae’r brifysgol wedi cynnig TAR i raddedigion ledled Cymru. Mae myfyrwyr ar y rhaglen yn astudio'n rhan-amser, trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, ac ar lefel gynradd neu uwchradd. Mae rhai myfyrwyr eisoes yn cael eu cyflogi mewn ysgolion partner, tra bod eraill yn gweithio mewn mannau eraill ac yn cymryd eu camau cyntaf i mewn i fyd addysg. Mae'r TAR yn arwain at statws athro cymwys (SAC).

‘Mae cyhoeddiad y llywodraeth yn newyddion gwych i’r proffesiwn addysgu yng Nghymru,’ meddai Sarah Stewart, Cyfarwyddwr rhaglen TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru. ‘Bydd y cymhellion ychwanegol a’r lleoedd ychwanegol gwneud i’r proffesiwn dod yn fwy agored fwy o bobl – sy’n beth da i’n disgyblion, ysgolion a chymunedau.

‘Ers i’n cwrs TAR rhan-amser ddechrau, rydym wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr i ddechrau eu taith addysgu, ac mae dros gant bellach yn gweithio fel athrawon mewn ysgolion ledled Cymru. Mae’r ffordd arloesol yr ydym yn addysgu yn golygu ein bod yn denu myfyrwyr o bob cefndir, gan gynnwys y rhai sy’n newid gyrfa ochr yn ochr â graddedigion diweddar. Yn ogystal â rhoi cyfle am yrfa gyffrous, mae hefyd yn dod â sgiliau a phrofiadau bywyd newydd i’r proffesiwn.’

Yn ystod seremoni raddio’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn gynharach y mis hwn, bu graddio’r garfan gyntaf o fyfyrwyr TAR ers cyflwyno’r rhaglen.

PGCE graduates and staff at the OU in Wales graduation ceremony in November 2022

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

 Athro gyda myfyrwyr yn y dosbarth

Pum rheswm dros astudio i fod yn athro/athrawes yng Nghymru

Pam ddylai pobl ystyried bod yn athrawon fel gyrfa?

Mae Sarah Stewart, Cyfarwyddwr rhaglen tystysgrif ôl-raddedig mewn addysg (TAR) y Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhoi ei phum prif reswm.

6 Mehefin 2023
Louise Casella giving a speech

Arweinydd y brifysgol yn galw am chwyldroi system ariannu prifysgolion, wrth iddi ymadael â’i swydd

Ddydd Llun 22 Mai, traddododd cyfarwyddwr y Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru, Louise Casella, brif araith mewn digwyddiad arbennig i drafod dyfodol addysg uwch yng Nghymru.

24 Mai 2023
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891