Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio

Astudio

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored yn ystod seremoni raddio

Ffioedd a chymorth ariannol

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau cymorth ariannol a thaliadau yng Nghymru - pa un ai eich bod yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio at gymhwyster.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored mewn wisg y fyddin

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Myfyriwr benwyadd y Brifysgol Agored wrth ochr panelau solar gyda het galed a siaced lachar

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw.

Myfyrwyr y Brifysgol Agored sy'n gweithio i gwmni GoCompare

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae ein rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn darparu prentisiaid â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn weithiwr proffesiynol peirianneg feddalwedd.

Gwefan OpenLearn Cymru

Dysgu ar-lein am ddim

Does dim bwys os oes gennych ddiddordeb mewn celf neu sŵoleg, neu os oes gennych bum munud neu 50 awr. Mae gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein i chi ei archwilio.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored yn gwisgo clustffonau

Modiwlau Mynediad

Os nad ydych yn sicr fod astudio hir-dymor yn addas i chi, gallai cwrs Mynediad ddarparu'r cyflwyniad perffaith i ddysgu o bell ar lefel brifysgol.

Myfyriwr benywaidd y Brifysgol Agored

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Dysgwch am y cymorth a’r cyngor allwn gynnig i chi, yn ogystal â ffyrdd i aros mewn cysylltiad, cwrdd â myfyrwyr eraill, a lleisio eich barn.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored wrth ochr gliniadur

Gwrando ar ein myfyrwyr

Mae'r Brifysgol Agored yn gymuned o staff a myfyrwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd. Dysgwch fwy am ein Siarter Myfyrwyr a Chymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored (OUSA).

Myfyrwyr benywaidd y Brifysgol Agored tu fas i seremoni raddio

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.