Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Mae Safonau’r Gymraeg yn sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu cael mynediad at wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg pan maen nhw yn cysylltu gyda sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys y Brifysgol Agored.

Mae’r Brifysgol Agored wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar sail eu bod yn gyfartal, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru ers tro. Rydym yn gweld cyflwyno Safonau’r Gymraeg fel cyfle i adeiladu ar hyn ac rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio ac i barhau i ddarparu gwasanaethau o’r ansawdd gorau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r dolenni isod yn darparu mwy o wybodaeth ar sut y bydd y Brifysgol Agored yn cydymffurfio gyda’r safonau a sut y gallwch roi gwybod i ni pan mae pethau yn mynd o chwith.

Cynllun Cydymffurfio

Hysbysiad Cydymffurfio 

Trefn Gwynion

Asesiad cyfleoedd dysgu sydd i’w cynnig i’r cyhoedd 2021-22

Adroddiad blynyddol safonau'r Gymraeg 2021-22

Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig asesiad drwy gyfrwng y Gymraeg (gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, prosiectau a thesis ym mhob maes pwnc) i'w myfyrwyr ac mae'n cynnal asesiadau yn unol â dewis ieithyddol y myfyriwr.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws