Gwnewch gais am brosbectws

Mae ein prosbectysau yn archwilio'r meysydd pwnc, yn eich helpu i ddewis eich cwrs a deall sut brofiad yw bod yn fyfyriwr Prifysgol Agored.

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn anfon unrhyw brosbectysau printiedig ar hyn o bryd. Ar ôl cwblhau'r ffurflen hon, byddwn yn anfon copi digidol o'ch prosbectws atoch dros e-bost.

Rydych chi'n edrych ar brosbectysau yng Nghymraeg. I weld prosbectysau cyfrwng Saesneg, defnyddiwch ein ffurflen Saesneg.
Prospectws*:
Prospectws*

Dyddiad geni (DD/MM/BBBB)*:
Dyddiad geni (DD/MM/BBBB)*
Dywedwch wrthym am eich dewis iaith:
Dywedwch wrthym am eich dewis iaith