Gwnewch gais am brosbectws

Mae ein prosbectysau yn archwilio'r meysydd pwnc, yn eich helpu i ddewis eich cwrs a deall sut brofiad yw bod yn fyfyriwr Prifysgol Agored.

Rydych chi'n edrych ar brosbectysau yng Nghymraeg. I weld prosbectysau cyfrwng Saesneg, defnyddiwch ein ffurflen Saesneg.

Gallwch ddechrau datblygu eich cynllun astudio personol ac arbed amser pan fyddwch yn cysylltu â ni drwy greu cyfrif y Brifysgol Agored am ddim ar-lein (bydd y ddolen yn agor mewn tab newydd).
 
Prospectws*:
Prospectws*


Sut hoffech chi dderbyn eich prospectws?*:
Sut hoffech chi dderbyn eich prospectws?*

Mae’r Brifysgol Agored wedi ymrwymo i leihau ei hôl troed carbon, felly mae’n well gennym anfon e-bost yn cynnwys dolen i’n llenyddiaeth ar ffurf PDF.

Dyddiad geni (DD/MM/BBBB)*:
Dyddiad geni (DD/MM/BBBB)*
Bydd eich dewis o brosbectws yn cael ei anfon atoch drwy’r post o fewn 2 ddiwrnod gwaith.
Dywedwch wrthym am eich dewis iaith:
Dywedwch wrthym am eich dewis iaith