Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Ei Mawrhydi y Frenhines

Mae'n wir ddrwg gan y Brifysgol Agored glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines ac mae'n ymuno â phobl o bedwar ban byd i fynegi ein cydymdeimlad â'r Teulu Brenhinol. 

Mewn ymateb i'w marwolaeth, dywedodd yr Athro Tim Blackman, Is-ganghellor y Brifysgol Agored: “Ar ran y Brifysgol Agored, hoffwn estyn ein cydymdeimlad dwysaf â'r Teulu Brenhinol.  

“Caiff Ei Mawrhydi ei chofio fel cymeriad hanesyddol arwyddocaol dros ben ac yn un a arweiniodd y wlad drwy'r cyfnodau gorau a'r gwaethaf. Mae ar bob un ohonom yn y Brifysgol Agored, a thu hwnt, ddyled enfawr iddi am oes o wasanaeth cyhoeddus sydd wedi ymestyn dros gynifer o adegau arwyddocaol ac wedi cyffwrdd â chynifer o fywydau.   

“Roedd Ei Mawrhydi yn eiriolwr angerddol dros rym addysg, fel y gwelir drwy ei chefnogaeth i gynlluniau fel Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ac amrywiaeth o weithgarwch dros y blynyddoedd. Gwnaeth ei hymweliad â'n Campws yn Milton Keynes yn 1979, ar achlysur ein degfed pen-blwydd, chwarae rhan arwyddocaol yn natblygiad y Brifysgol Agored, gan helpu i roi mwy o hygrededd i'r hyn a oedd yn cael ei ystyried yn arbrawf addysgol o hyd ar y pryd. 

“Byddwn ni, y Brifysgol Agored, nawr yn ymuno â'r Teulu Brenhinol, y wlad a'r byd i alaru o golli brenhines anhygoel." 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n croesawu cymhellion newydd i athrawon dan hyfforddiant

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am fwy o gefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant.

30 Tachwedd 2022
Cynulleidfa o bobl mewn cyfarfod trafod polisi

Y Brifysgol Agored i arwain y rhwydwaith academaidd ymchwil i bolisi cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth cyntaf ar draws y DU ac Iwerddon

Mae menter polisi cyhoeddus fawr, newydd, sef PolicyWISE, yn cael ei datblygu gan y Brifysgol Agored. 

21 Tachwedd 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891