Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr

Dewch i gwrdd â'n myfyrwyrMae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Nid ydym yn brifysgol sy'n derbyn un math o fyfyriwr yn unig, credwn fod pob dysgwr yn unigryw. Mae gan ein myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr ledled Cymru eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.

Cewch air gan rai o'n myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr isod wrth iddynt rannu eu taith gyda’r Brifysgol Agored.
 

Lauren o Gaernarfon

Rhoddodd y Brifysgol Agored yr hyblygrwydd i Lauren helpu ei rhieni ar y fferm a gwireddu ei breuddwyd o ddilyn gyrfa fel athrawes Saesneg.

Llwyddodd y cymorth a dderbyniodd gan y Brifysgol Agored iddi gyflawni ei nodau.

Mark o Landysul

Roedd Mark yn gweithio mewn bar wrth astudio yn y Brifysgol Agored er mwyn cyllido ei radd. Nawr mae'n cychwyn ei swydd gyntaf yn y diwydiant TG, ac mae’n gobeithio y bydd hyn yn gychwyn ar yrfa newydd iddo.

Enillodd Mark Wobr Syr John Daniels am y sgôr gorau mewn Cyfrifiadura a TG yn y seremoni raddio yng Nghaerdydd eleni.


Dr John Evans o Rhydaman

Yn 1970, roedd Dr John Evans ddwy filltir dan ddaear ym Mhwll Glo Cwmgwili, Sir Gaerfyrddin pan ddaeth ar draws hysbyseb y Brifysgol Agored mewn cylchgrawn i'r glowyr.

Rhwygodd yr hysbyseb o'r cylchgrawn, aeth ag ef gartref a gwneud cais ar gyfer y Brifysgol Agored ar unwaith, gan ddod yn un o'r myfyrwyr cyntaf yng Nghymru i ymuno â'r brifysgol.

Alireza o Gasnewydd

Mae Alireza yn astudio gradd meistr mewn Peirianneg Dŵr a Sifil. Fel myfyriwr tramor roedd angen iddo lwyddo yn ei arholiad IELTS i sicrhau lle ar y cwrs.

Defnyddiodd ein cyrsiau ar-lein am ddim Everyday English i ymarfer siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar gyfer yr arholiad ac erbyn hyn mae wedi cychwyn ar ei gwrs meistr yn y brifysgol.


Ashleigh o Abertawe

Aeth Ashleigh i mewn i waith yn syth ar ôl gadael y coleg. Penderfynodd ei bod am gychwyn gradd, ond nid oedd eisiau rhoi'r gorau i'w swydd.

Roedd hyblygrwydd y Brifysgol Agored yn golygu ei bod yn gallu aros mewn gwaith ac ennill profiad gwerthfawr wrth astudio at ei gradd.

Charlotte o Dreorci

Mae gan Charlotte raddau TGAU gwych, ond ar ôl cael ei bwlio'n ddifrïol gan fyfyrwyr ac athrawon gadawodd yr ysgol heb gymwysterau Lefel Uwch.

Rhoddodd y Brifysgol Agored yr hyder i Charlotte astudio eto. Bellach, mae hi wedi sefydlu ei chwmni ei hun fel siaradwr gwrth-fwlio ryngwladol.

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan straeon rhyfeddol ein myfyrwyr, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau. Archwiliwch yr hyn sy’n bosib pan rydych yn dysgu o amgylch eich bywyd gyda’r Brifysgol Agored.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws