Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Home
  2. Meicrogymwysterau: Yn Cyflwyno'r Brifysgol Agored ar FutureLearn

Meicrogymwysterau: Yn Cyflwyno'r Brifysgol Agored ar FutureLearn

Beth yw meicrogymwysterau?

Mae meicrogymwysterau'n gyrsiau byr datblygu proffesiynol gyda chredyd academaidd sy'n galluogi'ch busnes a'ch cyflogeion i feithrin gwybodaeth a sgiliau arbenigol i helpu i wella'ch sefydliad a'u gyrfaoedd mewn cyfnod byr o amser. Cyflwynir y cyrsiau hyn ar ein llwyfan dysgu cymdeithasol a reolir ar y cyd, FutureLearn, a maent yn eich helpu chi i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth y mae galw amdanynt ar draws eich timau. Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r arferion perthnasol a'r rhai newydd, er mwyn bod gam ymhellach na'r rheiny sy'n cystadlu â chi..

Prif Fanteision

  • Mae meicrogymwysterau cyffredinol yn gofyn am ymrwymiad a llwyth gwaith byr, ac maent yn cymryd oddeutu 10-12 wythnos i'w cwblhau, gyda 10-13 awr o astudio bob wythnos
  • Yn cyflwyno'r wybodaeth fwyaf diweddar ar draws pynciau arbenigol, wedi'u llywio gan ein hacademyddion o'r radd flaenaf
  • Yn cyflwyno sgiliau ymarferol y gallant eu defnyddio yn y gweithle'n syth
  • Arwain at ymgysylltiad gwell gan gyflogeion, a chyfraddau cadw gwell, sy'n helpu'ch sefydliad i gynnal mantais gystadleuol
  • Credydau y gallai dysgwyr eu defnyddio yn y dyfodol tuag at astudiaeth bellach 

Lawrlwythwch y llawlyfr

Mae'r llawlyfr ar feicrogymwysterau i gyflogwyr yn fan dechrau perffaith. Nodwch eich manylion isod..

Mae'r meysydd sydd wedi'u mario â * yn ofynnol.

Need some help?

If you have any questions about microcredentials, please speak to an adviser by calling 01908 541 182 or you can request a call back or contact us via email.

English | Cymraeg

Find out how we can help your organisation

Please contact us to speak to one of our business team advisors.

Contact us

Not on our mailing list?

Sign up to receive regular emails that are full of advice and resources to support staff development in your organisation.

Sign up to our emails