Ymgais i astudio

Nodwch os gwelwch yn dda: Rydym yn gweithio i gyfieithu pob elfen o’r ffurflen yma i’r Gymraeg. Tra bod hyn yn digwydd, bydd peth gwybodaeth yn dal i ymddangos yn Saesneg.

Mae’r meysydd wedi eu henwebi gyda * yn orfodol a rhaid eu cwblhau. 

Dyddiad geni*:
Dyddiad geni*
Dewiswch y disgrifiad sy'n disgrifio eich cyflwr orau:
Dewiswch y disgrifiad sy'n disgrifio eich cyflwr orau:


Dywedwch wrthym am eich dewis iaith:
Dywedwch wrthym am eich dewis iaith


Dewisiadau cyswllt:
Rydym yn rheoli eich data fel y disgrifiwyd yn ein Cyhoeddiad Preifatrwydd.

Gallwch reoli eich dewisiadau cyswllt unwaith i ni gadarnhau eich cais i astudio.