Skip to content

Toggle service links

Credit transfer

Use your previous HE study to help you gain an OU qualification

You are here

 1. Home
 2. Czech Republic

Czech Republic

List of Institutions in this country

 • Academy of Arts, Architecture and Industrial Design, Prague
 • Academy of Fine Arts, Prague
 • Academy of Performing Arts, Prague
 • Akademie STING, o. p. s. (STING Academy, p. b. c.)
 • Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (The New Anglo-American College in Prague, p. b. c.)
 • B.I.B.S., a. s. Brno (Brno International Business School, Inc.)
 • Bankovní institut vysoká škola, a. s. (College of Banking in Prague, Inc.)
 • CEVRO Institut, o. p. s. (CEVRO Institute)
 • Charles University, Prague
 • Czech Technical University, Prague
 • Czech University of Agriculture, Prague
 • Evropský polytechnický institut, s. r. o. (European Polytechnic Institute, Ltd.)
 • Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku, o. p. s. (Film Academy of Miroslav Ondrícek in Písek, p. b. c.)
 • Higher School of Teacher Training, Hradec Králové
 • J.E.Purkyne University, Ustí nad Labem
 • Janácek Academy of Music and Dramatic Arts, Brno
 • Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích (University of South Bohemia Ceské Budejovice)
 • Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (The Writer’s Academy of Josef Škvorecký, Ltd.)
 • Masaryk University, Brno
 • Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno
 • Mezinárodní baptistický teologický seminár Evropské baptistické federace, o. p. s. (International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c.)
 • Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (Moravian College Olomouc, p. b. c.)
 • Newton College, a. s. (Newton College, Inc.)
 • Ostrava University, Ostrava
 • Palacký University, Olomouc
 • Policejní akademie Ceské republiky (PA CR) (Police Academy of the Czech Republic)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd.)
 • Pražský technologický institut, o. p. s. (Prague Institute of Technology, p. b. c.)
 • Rašínova vysoká škola, s. r. o. (Rašín College, Ltd.)
 • Silesian University, Opava
 • ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠKODA AUTO College, Inc.)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd.)
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (Private College of Economic Studies, Ltd.)
 • Stredoceský vysokoškolský institut, s. r. o. (Institute of Central Bohemia, Ltd.)
 • Technical University of Mining and Metallurgy, Ostrava
 • Technical University, Brno
 • Technical University, Liberec
 • Unicorn College, s. r. o. (Unicorn College, s. r. o.)
 • University of Chemical Technology, Prague
 • University of Economics, Prague
 • University of New York in Prague, s. r. o. (University of New York in Prague, Ltd.)
 • University of Pardubice
 • University of South Bohemia, Ceské Budejovice
 • University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno
 • University of West Bohemia, Plzen
 • Univerzita Hradec Králové (University of Hradec Králové)
 • Univerzita Jana Evengelisty Purkyne v Ústí nad Labem (Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem)
 • Univerzita obrany v Brne (UO) (University of Defence in Brno)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne (Tomas Bata University in Zlín)
 • Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (College of Advanced Legal Studies, Ltd.)
 • Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava (Technical University of Ostrava)
 • Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázenství, s. r. o. (College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd.)
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (College of Economics and Management, Ltd.)
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (College of European and Regional Studies, p. b. c.)
 • Vysoká škola financní a správní, o. p. s. (Institute of Finance and Administration, p. b. c.)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd.)
 • Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd.)
 • Vysoká škola Karla Engliše v Brne, a. s. (Karel Engliš College, Brno, Inc.)
 • Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (College Karlovy Vary, p. b. c.)
 • Vysoká škola logistiky, o. p. s. (The College of Logistics, p. b. c.)
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (College of Managerial Informatics and Economics, Inc.)
 • Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha, o. p. s. (School of International and Public Relations, Prague, p. b. c.)
 • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s. r. o. (College of Business and Hotel, Ltd.)
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (College of Business Studies in Prague, p. b. c.)
 • Vysoká škola podnikání, a. s. (Business School Ostrava, plc.)
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava (College of Polytechnics, Jihlava)
 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (College of Regional Development, Ltd.)
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích (University of Technology and Economics in Ceské Budejovice)
 • Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd.)
 • Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (The College of Pilsen, p. b. c.)
 • Vysoká škola verejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o. p. s. (College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c.)
 • Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (The College of Nursing and Midwifery, p. b. c.)
 • Západomoravská vysoká škola Trebíc, o. p. s. (Westmoravian College Trebíc, p. b. c.)

No, my institution or qualification is not listed

In order to be considered for credit transfer both your previous institution and the qualification that you studied towards need to appear in the lists above. Unfortunately if either does not appear then we will not be able to consider your previous study for an award of credit transfer.

Already studied?

 If you have already studied with the OU please sign in to make sure that you get the credit transfer information that is relevant to you. 

Contact us

If you have any queries about applying for credit transfer please feel free to contact us using the link below.

Please try to include:

 • which qualification you completed
 • the organisation you completed it through
 • when you completed it
 • which OU qualification you would like to transfer to

Contact us about credit transfer.

If you have general questions about the University feel free to contact us.

More information about The Open University.