Mae llwyddiant yn fwy fforddiadwy fyth erbyn hyn

Mae nawr yn bosib cael hyd at £17,000 o gyllid tuag at ein cyrsiau ôl-raddedig rhan amser. Mae’r cymorth ariannol hwn gan Lywodraeth Cymru yn gymysgedd o grantiau a benthyciadau, sy’n golygu eich bod yn cael mwy o gymorth wrth ichi weithio tuag at eich dyfodol newydd.

Gofynnwch am brosbectws
James Frowen

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yng Nghymru

Mae’n adeg wych i ymuno â ni fel myfyriwr ôl-raddedig. Gallwch gael hyd at £17,000 mewn cymorth ariannol os ydych yn astudio gradd meistr ac yn byw yng Nghymru.

Cyn belled ag eich bod yn gymwys, byddwch yn derbyn grant nad oes angen ei ad-dalu, gwerth £1,000. Gall hyn godi i’r grant uchaf o £6,885, yn ddibynnol ar incwm eich cartref, ac nid oes rhaid ichi dalu’r grant hwnnw’n ôl.Gallwch hefyd wneud cais am fenthyciad cynhaliaeth ychwanegol a fydd yn codi eich cymorth ariannol i £17,000. Dysgwch fwy ynglŷn â chyfrifo faint sydd gennych hawl iddo ac edrychwch a ydych yn gymwys.

Cliciwch yma i wylio fideo defnyddiol gan Gyllid Myfyrwyr Cymru sy’n egluro’r cyllid sydd ar gael ar gyfer ôl-raddedigion.

Mae cymorth ariannol hefyd ar gael os ydych yn ystyried astudio gradd israddedig gyda ni. Dysgwch fwy ynglŷn â chymorth ariannol i israddedigion yng Nghymru.

Siaradwch am eich opsiynau gydag un o’n cynghorwyr

Cysylltwch â ni

Darganfyddwch fwy amdanom ni a’n cyrsiau

Gofynnwch am brosbectws

Darganfyddwch fwy am astudio gyda’r Brifysgol Agored