Skip to content

Toggle service links

Croeso i Brifysgol Agored yng Nghymru

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno pecyn newydd o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan-amser. Gallwch dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at eich costau byw.

Dysgwch ragor

Dewch i'n Diwrnod Agored 20 Mehefin

Dewch i withnos Agored yr OU a dysgwch sut y gall astudio gyda ni fod y penderfyniad gorau i chi ei wneud erioed. Does dim angen gwneud apwyntiad. Dewch draw am baned am ddim a sgwrs anffurfiol gydag aelod o'n tîm.

Dysgwch ragor

Hanner-canmlwyddiant y Brifysgol Agored

Crëwyd y Brifysgol Agored yn dilyn syniad radical: i agor drysau addysg i bawb, ac yn 2019 rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 50. 

Ar ôl blynyddoedd o gynllunio gan Harold Wilson a Jennie Lee, fe gafodd y Brifysgol Agored Siarter Frenhinol ar 23 Ebrill 1969. Heddiw, y Brifysgol Agored yw sefydliad academaidd mwyaf y DU ac mae wedi galluogi dros ddwy filiwn o fyfyrwyr yn fyd-eang i drawsnewid eu bywydau drwy ddysgu, gan gynorthwyo i wneud yr amhosib yn bosib.

Dysgwch fwy am ein stori unigryw, cwrddwch â rhai o’n graddedigion a darllenwch sut yr ydym yn dathlu’r garreg filltir hon.


Logo'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Amdanom ni

Mae dros 8000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud. 

Arddangosfa o lyfrynnau

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau.  

Storïau Myfyrwyr

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Gall astudio gyda’r Brifysgol Agored newid eich bywyd. Dysgwch sut mae rhai o’n myfyrwyr wedi rheoli eu hastudio gydag ymrwymiadau gwaith a theulu ac wedi llwyddo wrth ddysgu gyda’r Brifysgol Agored. 

Bae Caerdydd

Polisi a Materion Cyhoeddus

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Baneri Cymru

Yr Iaith Gymraeg

Mae Safonau’r Gymraeg yn berthnasol i’r Brifysgol Agored. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y byddwn yn cydymffurfio gyda’r safonau ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gyrmaeg.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i randdeiliad. Mae’n ddelfrydol ar gyfer cyflogwyr, elusennau, undebau ac eraill er mwyn gweld beth yr ydym yn ei wneud.

Tanysgrifio

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP

Digwyddiadau sydd i ddod

Meh 20

Diwrnod agored yng Nghaerdydd

Dydd Iau, Mehefin 20, 2019 - 10:00 tan 18:00

Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Custom House Street, Caerdydd CF10 1AP

Cysylltwch: OU in Wales Events

Meh 21

Dewch i gwrdd â ni yn ffair Swyddi Caerdydd

Dydd Gwener, Mehefin 21, 2019 - 10:00 tan 14:00

Neaudd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

Cysylltwch: OU Wales Marketing

Meh 28

Planedau a sêr: ymdrochi yn ffurfafen y nos

Dydd Gwener, Mehefin 28, 2019 - 20:00 tan Dydd Sadwrn, Mehefin 29, 2019 - 00:30

Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Libanus, Brycheiniog LD3 8ER

Cysylltwch: OU in Wales Events

Gweld pob un

Newyddion

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

31 Mai 2019
Hay Festival

Sgyrsiau Agored Am Ddim yng Ngŵyl y Gelli 2019

Ymunwch â'r Brifysgol Agored yng Nghymru am gyfres o Sgyrsiau Agored byrion gan academyddion blaenllaw'r Brifysgol Agored yng Ngŵyl y Gelli eleni.

23 Mai 2019
Gweld pob un