Skip to content

Toggle service links

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyfleoedd Dysgu sy'n Newid Bywydau ledled Cymru

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru


Mis Hanes Pobl Ddu

Mis Hanes Pobl Ddu

Bydd straeon a phrofiadau ysbrydoledig ein myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff du yn cael eu rhannu trwy gydol mis Hydref fel rhan o ddathliadau Mis Hanes Pobl Ddu y Brifysgol Agored. Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithdai sy'n archwilio hil, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Brifysgol.


Mae dros 11,000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud.

Student on laptop

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Teacher writing on classroom whiteboard

Ffordd newydd o ddod yn athro neu athrawes

Nawr, gallwch astudio gyda ni i ddod yn athro yng Nghymru. www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Graddedig

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r darparwr addysg uwch israddedig rhan-amser mwyaf yng Nghymru. Dysgwch fwy amdanom ni a'n gwaith.

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr rhan-amser newydd yng Nghymru dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at gostau byw. Gall myfyrwyr rhan-amser ôl-radd yng Nghymru dderbyn hyd at £17,000 o gyllid.

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.

Yr Iaith Gymraeg

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar sut rydym yn cydymffurfio gyda safonau'r Iaith Gymraeg, ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Polisi a Materion Cyhoeddus

Drwy waith ein polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan-amser.

Tutor talking into headset

Gweithio gyda ni

Sut fyddech chi'n helpu rhywun i newid ei fywyd? Y Brifysgol Agored yw’r brifysgol fwyaf yn y DU. Edrychwch a oes cyfle i chi weithio yma.