Skip to content

Toggle service links

Bae Caerdydd

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ni yw'r prif arbenigwyr ym maes dysgu rhan amser hyblyg. Bob blwyddyn rydym yn helpu miloedd o bobl gyffredin i gyflawni pethau anhygoel.

Llun: Logo'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Amdanom ni

Rydym wedi bod ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr am un ar ddeg mlynedd yn olynol.

Dysgwch fwy am Y Brifysgol Agored yng Nghymru 

Llun:  Prosbectysau'r Brifysgol Agored

Astudio

Ni yw’r darparwyr mwyaf o addysg uwch i israddedigion rhan-amser yng Nghymru.

Dysgwch fwy am astudio gyda ni neu gymerwch olwg ar ein hamrywiaeth lawn o gyrsiau a chymwysterau.

Mae Claire o Sir Fflint

Storïau Myfyrwyr

Gall astudio gyda’r Brifysgol Agored newid bywydau – dewch i weld sut mae rhai o’n myfyrwyr wedi ymdopi ag astudio ochr yn ochr â bywyd go iawn ac wedi ffynnu ar eu teithiau dysgu gyda’r Brifysgol Agored.

Dewch i glywed y straeon a dechrau ar eich taith ddysgu yma.

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnal darlith gyhoeddus yn ystyried a fyddai’n bosib byw ar y Lleuad a beth rydym yn disgwyl dod o hyd iddo pan awn i’r lleuad nesaf yn 2021? 

Enillodd James Harris, un o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, wobr Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yn seremoni wobrwyo Inspire! yng Nghaerdydd ar 22 Mai.

Eleni, cafodd mynychwyr Gŵyl y Gelli y cyfle i holi'r gwyddonydd gofod blaenllaw, yr Athro Monica Grady o'r Brifysgol Agored ynghylch Ffiseg, Seryddiaeth a Chosmoleg. 

Subscribe to News
Llun: trafodaeth grŵp cymysg

Partneriaethau

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr, grwpiau cymunedol, darparwyr addysg a phartneriaid eraill i gynorthwyo'r ystod ehangaf posibl o bobl i achub ar gyfleoedd addysg uwch.

Dysgwch fwy am ein partneriaethau

 

Llun : dyn yn darllen cyfrifiadur tabled

Dysgu ar-lein am ddim

Rydym yn arweinydd byd o ran datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg uwch.

Rhowch gynnig ar ein hadnoddau dysgu ar-lein am ddim

Llun:  Baneri Cymru

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'r Brifysgol Agored wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Lawrlwythwch ein Cynllun Iaith Gymraeg a'n canllawiau asesu cyfrwng Cymraeg.

Dilynwch ni:

@OUCymru