Skip to content

Toggle service links

Croeso i Brifysgol Agored yng Nghymru

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno pecyn newydd o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan-amser. Gallwch dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at eich costau byw.

Dysgwch ragor

Mae cymorth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru yn newid, defnyddiwch ein gwybodaeth a’n hadnoddau i ledaenu’r gair ymysg y bobl sy’n gweithio gyda chi.

Mwy o wybodaeth

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r prif ddarparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser a chyfleoedd dysgu o bell â chymorth yng Nghymru

"Rwy'n fab i löwr o deulu nad aeth i'r brifysgol. Ar ôl ennill fy ngradd, dechreuais gredu ynof fi fy hun." 

Paul Mahoney, Merthyr Tudful, Myfyriwr Graddedig Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gwyliwch daith dysgu Paul i weld sut y gwnaeth Y Brifysgol Agored yng Nghymru ei helpu i newid ei fywyd.

Logo'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Amdanom ni

Mae dros 8000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud. 

Arddangosfa o lyfrynnau

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau.  

Storïau Myfyrwyr

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Gall astudio gyda’r Brifysgol Agored newid eich bywyd. Dysgwch sut mae rhai o’n myfyrwyr wedi rheoli eu hastudio gydag ymrwymiadau gwaith a theulu ac wedi llwyddo wrth ddysgu gyda’r Brifysgol Agored. 

Bae Caerdydd

Polisi a Materion Cyhoeddus

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Baneri Cymru

Yr Iaith Gymraeg

Mae Safonau’r Gymraeg yn berthnasol i’r Brifysgol Agored. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y byddwn yn cydymffurfio gyda’r safonau ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gyrmaeg.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i randdeiliad. Mae’n ddelfrydol ar gyfer cyflogwyr, elusennau, undebau ac eraill er mwyn gweld beth yr ydym yn ei wneud.

Tanysgrifio

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP

Digwyddiadau sydd i ddod

Meh 18

50 mlynedd o ddysgu sy’n newid bywyd: Hanes byr am y Brifysgol Agored

Dydd Mawrth, Mehefin 18, 2019 - 14:30 tan 16:00

Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd, CF10 4PA

Cysylltwch: OU in Wales Events

Meh 20

Diwrnod agored yng Nghaerdydd

Dydd Iau, Mehefin 20, 2019 - 10:00 tan 18:00

Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Custom House Street, Caerdydd CF10 1AP

Cysylltwch: OU in Wales Events

Gweld pob un

Newyddion

Students enjoying learning

Cyflawni a ffynnu: pam fod melin drafod a phrifysgol mwyaf arloesol Cymru wedi penderfynu dod at ei gilydd

Mae Sefydliad Bevan, melin drafod fwyaf arloesol a dylanwadol Cymru, wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

16 Mai 2019
Go Wales

Rhaglen profiad gwaith prifysgolion yn cyrraedd ei 1,000fed myfyriwr

Mae rhaglen profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr israddedig ifanc llawn amser o gefndiroedd llai breintiedig wedi recriwtio ei 1,000fed myfyriwr, lai na thair blynedd ar ôl ei lansio. 

2 Mai 2019
Gweld pob un