Skip to content

Toggle service links

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno pecyn newydd o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhan-amser. Gallwch dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at eich costau byw.

Dysgwch ragor

Cyllid newydd i fyfyrwyr ôl-radd

Gall myfyrwyr ôl-radd rhan amser yng Nghymru dderbyn hyd at £17,000 mewn Cyllid, nawr. Mae’r gefnogaeth ariannol hon gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys grantiau a benthyciadau nad oes angen eu had-dalu.

Dysgwch ragor

Hanner-canmlwyddiant y Brifysgol Agored

Crëwyd y Brifysgol Agored yn dilyn syniad radical: i agor drysau addysg i bawb, ac yn 2019 rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 50. 

Ar ôl blynyddoedd o gynllunio gan Harold Wilson a Jennie Lee, fe gafodd y Brifysgol Agored Siarter Frenhinol ar 23 Ebrill 1969. Heddiw, y Brifysgol Agored yw sefydliad academaidd mwyaf y DU ac mae wedi galluogi dros ddwy filiwn o fyfyrwyr yn fyd-eang i drawsnewid eu bywydau drwy ddysgu, gan gynorthwyo i wneud yr amhosib yn bosib.

Dysgwch fwy am ein stori unigryw, cwrddwch â rhai o’n graddedigion a darllenwch sut yr ydym yn dathlu’r garreg filltir hon.


Logo'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Amdanom ni

Mae dros 9000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud. 

Arddangosfa o lyfrynnau

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau.  

Storïau Myfyrwyr

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Gall astudio gyda’r Brifysgol Agored newid eich bywyd. Dysgwch sut mae rhai o’n myfyrwyr wedi rheoli eu hastudio gydag ymrwymiadau gwaith a theulu ac wedi llwyddo wrth ddysgu gyda’r Brifysgol Agored. 

Bae Caerdydd

Polisi a Materion Cyhoeddus

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Baneri Cymru

Yr Iaith Gymraeg

Mae Safonau’r Gymraeg yn berthnasol i’r Brifysgol Agored. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y byddwn yn cydymffurfio gyda’r safonau ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gyrmaeg.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i randdeiliad. Mae’n ddelfrydol ar gyfer cyflogwyr, elusennau, undebau ac eraill er mwyn gweld beth yr ydym yn ei wneud.

Tanysgrifio

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP

Digwyddiadau sydd i ddod

Medi 18

Ffair Yrfaoedd Abertawe

Dydd Mercher, Medi 18, 2019 - 10:00 tan 13:00

Liberty Stadium, Neath Road, Abertawe SA1 2FA

Cysylltwch: OU Wales Marketing

Medi 20

Dewch i gwrdd â ni yn ffair Swyddi Caerdydd

Dydd Gwener, Medi 20, 2019 - 10:00 tan 13:00

Neaudd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

Cysylltwch: OU Wales Marketing

Hyd 8

Cyngor ôl-raddedig yn Ffair Gyrfaoedd yr Hydref

Dydd Mawrth, Hydref 8, 2019 - 11:00 tan 15:00

Neuadd y Ddinas Caerdydd, Cathays Park, Caerdydd CF10 3ND

Cysylltwch: OU in Wales Events

Gweld pob un

Newyddion

To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? 

4 Medi 2019
Gweld pob un