Skip to content

Toggle service links

Digwyddiadau

Mae digwyddiadau'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnwys diwrnodau agored sy'n eich galluogi i siarad â staff am ein cyrsiau a sut brofiad yw astudio gyda ni, cynadleddau, seminarau a darlithoedd.

Llun: Yr Athro Martin Weller

Os hoffech wybod rhagor ynghylch astudio gyda ni, dewch i’n gweld mewn digwyddiad yn eich ardal chi

Llun:Pedair comisiynydd Cymru

Ar nos Lun, 8 Mai 2017 bydd Cyngor y Gweithlu Addysg yn cynnal 'Siarad yn Broffesiynol' am yr ail flwyddyn yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Dathlu 10 mlynedd o bartneriaeth lwyddiannus rhwng Y Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru

Pleser mawr fydd cael cynnal digwyddiad amser cinio yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar 9 Mai 2017 i ddathlu 10 mlynedd o bartneriaeth weithio lwyddiannus rhwng TUC Cymru a'r Brifysgol Agored yng Nghymru.