Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Digwyddiadau sydd i ddod

Digwyddiadau sydd i ddod

A round table meeting
Ion 20

Diwrnodau agored blasu: astudio ar gyfer llwyddiant - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Dydd Mercher, Ionawr 20, 2021 - 16:00 tan 17:00

Gweminar ar-lein

Cysylltwch: OU Wales events

Ydych chi eisiau newid gyrfa? Gobeithio dysgu sgil newydd neu eisiau ailhyfforddi?  

Ion 25

Hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn (De Ddwyrain)

Dydd Llun, Ionawr 25, 2021 - 11:00 tan 12:30

Ar-lein

Cysylltwch: Partneriaethau Cymru

A ydych wedi ystyried dod yn Hyrwyddwyr OpenLearn?

Ion 26

Hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn (Gogledd a Chanolbarth)

Dydd Mawrth, Ionawr 26, 2021 - 09:15 tan 10:45

Ar-lein

Cysylltwch: Partneriaethau Cymru

A ydych wedi ystyried dod yn Hyrwyddwyr OpenLearn?

Diwrnodau agored blasu: astudio ar gyfer llwyddiant - Celfyddydau, Dyniaethau, Gwyddorau Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela

Dydd Mawrth, Ionawr 26, 2021 - 16:00 tan 17:00

Gweminar ar-lein

Cysylltwch: OU Wales events

Ydych chi eisiau newid gyrfa? Gobeithio dysgu sgil newydd neu eisiau ailhyfforddi? 

Ion 28

Hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn (De Orllewin)

Dydd Iau, Ionawr 28, 2021 - 14:00 tan 15:30

Ar-lein

Cysylltwch: Partneriaethau Cymru

Have you considered becoming an OpenLearn Champion?

Chwef 8

Canllaw i Rieni ar Gefnogi Iechyd Meddwl a Llesiant Plant

Dydd Llun, Chwefror 8, 2021 - 11:00 tan 12:00

Ar-lein

Cysylltwch: Partneriaethau Cymru

Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd chwarae i ddatblygu emosiynau.

OU Cymru diwrnod agored ar-lein TAR

Dydd Llun, Chwefror 8, 2021 - 19:00 tan 20:30

Ar-lein

Cysylltwch: OU Wales events

Galw ar holl athrawon y dyfodol - Dewch i ddysgu mwy ynghylch llwybrau newydd i ddod yn athro gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Chwef 10

Hyfforddiant Llysgenhadon OU

Dydd Mercher, Chwefror 10, 2021 - 10:00 tan 12:00

Ar-lein

Cysylltwch: Partneriaethau Cymru

Mae rhaglen Llysgenhadon y Brifysgol Agored yn ceisio chwalu'r rhwystrau at ddysgu anffurfiol/ffurfiol.

Chwef 23

Newid eich Gyrfa i Addysgu: Digwyddiad Ar-lein

Dydd Mawrth, Chwefror 23, 2021 - 18:00 tan 20:00

Ar-lein

Cysylltwch: OU Wales events

A oes gennych chi awydd newid eich gyrfa? A ydych chi’n ystyried hyfforddi fel athro?

Gweld pob un

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws