Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio

Astudio

Ffioedd a chymorth ariannol

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau cymorth ariannol a thaliadau yng Nghymru - pa un ai eich bod yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio at gymhwyster.

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw.

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae ein rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn darparu prentisiaid â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn weithiwr proffesiynol peirianneg feddalwedd.

OpenLearn Cymru

Dysgu ar-lein am ddim

Does dim bwys os oes gennych ddiddordeb mewn celf neu sŵoleg, neu os oes gennych bum munud neu 50 awr. Mae gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein i chi ei archwilio.

Modiwlau Mynediad

Os nad ydych yn sicr fod astudio hir-dymor yn addas i chi, gallai cwrs Mynediad ddarparu'r cyflwyniad perffaith i ddysgu o bell ar lefel brifysgol.

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Dysgwch am y cymorth a’r cyngor allwn gynnig i chi, yn ogystal â ffyrdd i aros mewn cysylltiad, cwrdd â myfyrwyr eraill, a lleisio eich barn.

Gwrando ar ein myfyrwyr

Mae'r Brifysgol Agored yn gymuned o staff a myfyrwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd. Dysgwch fwy am ein Siarter Myfyrwyr a Chymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored (OUSA).

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.