Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio

Astudio

Lady in the library

 

Calculator

Ffioedd a Chymorth Ariannol

Yng Nghymru, mae gennym amrywiaeth o opsiynau talu a chymorth ariannol i ddiwallu eich anghenion unigol ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau astudio - p'un a ydych yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio tuag at gymhwyster.

Darllenwch fwy

Brochures for study

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau.

Darllenwch fwy

Woman reading

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Gwybodaeth am y gefnogaeth yr ydym yn cynnig i chi, a sut i gadw mewn cyswllt â ni ar-lein.

Darllenwch fwy

e-learning

Dysgu ar-lein am ddim

Nid oes ots os yw eich pryd ar gelf neu swoleg, neu p’un a oes gennych bum munud neu 50 o oriau. Mae gennym amrywiaeth anferth o ddysgu ar-lein am ddim i'ch helpu i archwilio'r hyn sydd o ddiddordeb i chi.

Darllenwch fwy

Access Modules

Modiwlau Mynediad

Os nad ydych yn sicr a yw astudio tymor hir yn addas i chi, gallai cwrs Mynediad gynnig yr un cyflwyniad perffaith at ddysgu o bellter ar lefel brifysgol.

Darllenwch fwy

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol y Brifysgol Agored yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r nodweddion ymddygiad sydd eu hangen ar brentisiaid i fod yn weithwyr peirianneg gymhwysol proffesiynol cymwys.

Darllenwch fwy

Gwrando ar ein myfyrwyr

Gwrando ar ein myfyrwyr

Cymuned o staff a myfyrwyr sy’n gweithio gyda’i gilydd yw’r Brifysgol Agored. Dysgwch fwy am ein Siarter Myfyrwyr a Chymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored.

Darllenwch fwy

Meet our students

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

O amrywiaeth o gefndiroedd a phob un yn astudio pwnc gwahanol, dewch i weld sut mae ein myfyrwyr wedi ymdopi ag astudio ochr yn ochr â bywyd go iawn, ac wedi ffynnu ar eu teithiau dysgu gyda’r Brifysgol Agored.

Darllenwch fwy

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome