Skip to content

Toggle service links

Astudio

Nid yw lleoliad yn rhwystr ar gyfer astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru a gyda dim gofynion mynediad ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau israddedig, mae’r OU yn wirioneddol agored i bawb.

Dewch o hyd i’r cwrs iawn ar eich cyfer chi

Cyrsiau’r Brifysgol Agored

Arddangosfa o lyfrynnau

Cyrsiau a Chymwysterau

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau. 

Llun:  bysellau cyfrifiannell

Ffioedd a Chymorth Ariannol

Yng Nghymru, mae gennym amrywiaeth o opsiynau talu a chymorth ariannol i ddiwallu eich anghenion unigol ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau astudio - p'un a ydych yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio tuag at gymhwyster.

Llun : dyn yn darllen cyfrifiadur tabled

Dysgu ar-lein am ddim

Rydym yn arweinydd byd o ran datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg uwch.

Rhowch gynnig ar ein hadnoddau dysgu ar-lein am ddim

Dewch i'n gweld

Rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau gwybodaeth ledled Cymru, lle y gallwch gwrdd â ni a dysgu mwy am y ffordd mae'r Brifysgol Agored yn gweithio.