Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ymchwil

Ymchwil

Robotic telescopes COAST and PIRATE

Mae gan Y Brifysgol Agored bedwar maes ymchwil strategol ar gyfer mynd i'r afael â heriau byd-eang yr unfed ganrif ar hugain a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol.

Dinasyddiaeth a llywodraethu: rydym yn ailystyried y cydberthnasau newidiol rhwng dinasyddion ac awdurdodau, o faterion byd-eang megis mudo, i'r craffu cynyddol ar fywydau preifat pobl.

Addysg: ni sy'n arwain y blaen yn Ewrop o ran datblygiadau arloesol enfawr mewn technolegau dysgu sy'n cael dylanwad byd-eang ac yn darparu addysg ddigidol ar raddfa fawr.

Datblygiad Rhyngwladol: rydym yn mabwysiadu dull gwahanol o weithredu sy'n seiliedg ar 'arloesedd cynhwysol'. Rydym yn gweithio gyda phobl dlawd a phobl sydd wedi'u gwthio i'r cyrion er mwyn eu helpu i ddatblygu eu datrysiadau eu hunain.

Y Gofod: ni yw un o'r tair prif ganolfan brifysgol ar gyfer gwyddor y gofod yn y DU. Mae gwyddonwyr Y Brifysgol Agored yn chwarae rhan allweddol mewn teithiau eiconig, megis Rosetta, y glaniad cyntaf ar gomed.

Dysgwch fwy am ymchwil Y Brifysgol Agored

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) diweddaraf The Times Higher Education, mae bron i dri chwarter o'r gwaith ymchwil a gyflwynwyd gan Y Brifysgol Agored 'yn arwain y blaen yn fyd-eang' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol', ac roeddem ymhlith y traean uchaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU ar gyfer 'pŵer ymchwil'.

Gallwch fynd i brif wefan ymchwil Y Brifysgol Agored drwy glicio yma.

eSTEeM yw ein canolfan ar gyfer addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n hyrwyddo arloesedd, ysgolheictod a menter ym maes dysgu agored a dysgu o bell.

Ymchwil Agored Ar-lein (ORO) yw cronfa'r Brifysgol Agored o gyhoeddiadau ymchwil a chanlyniadau ymchwil eraill. Mae'n adnodd mynediad agored y gall aelodau'r cyhoedd ei chwilio a phori drwyddo am ddim.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Os hoffech drafod gweithgareddau ymchwil OU neu weithio gydag ein hacademyddion, cysylltwch Michelle Matheron.