Skip to content

Toggle service links

Ymchwil

Aseswyd bod 72% o ymchwil y Brifysgol Agored yn deilwng o 3 neu 4 seren yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig (2014). Mae’r sgôr uchel yn dangos fod ymchwil y Brifysgol Agored yn flaenllaw neu’n rhagorol yn rhyngwladol o ran ansawdd, effaith a’r amgylchedd.
 
Llun: Deunyddiau ymchwil y Brifysgol Agored

'Mae’n Hen Bryd'

Mae 'Mae’n Hen Bryd' yn brosiect ymchwil ar y cyd gan UCM Cymru a'r Brifysgol Agored yng Nghymru sy'n ymchwilio i bwy sy'n astudio'n rhan amser, eu cymhellion a'u profiadau.

'Mae’n Hen Bryd'

Prifysgolion Cymru

Mae porth Prifysgolion Cymru yn dangos enghreifftiau o'r modd y mae prifysgolion yng Nghymru, gan gynnwys Y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn datblygu’r byd o'n cwmpas.

Sut y mae prifysgolion Cymru'n datblygu'r byd o'n cwmpas?

Ymchwil Agored Ar-lein

Ymchwil Agored Ar-lein yw cronfa'r Brifysgol Agored o gyhoeddiadau ymchwil a chanlyniadau ymchwil eraill. Mae'n adnodd Mynediad Agored y gall aelodau'r cyhoedd ei chwilio a phori drwyddo am ddim.

Ymchwil Agored Ar-lein

Ymchwil yn Y Brifysgol Agored

Gellir gweld ymchwil ddiweddaraf Y Brifysgol Agored drwy fynd i safle Ymchwil Y Brifysgol Agored.