Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ymchwil

Ymchwil

Mae gan Y Brifysgol Agored bedwar maes ymchwil strategol ar gyfer mynd i'r afael â heriau byd-eang yr unfed ganrif ar hugain a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol.

 

Couple of apprentices listening to colleague

Dinasyddiaeth a llywodraethu

Rydym yn ail-ystyried y perthnasau newidiol rhwng dinasyddion ac awdurdodau, o faterion byd-eang megis ymfudo, i'r craffu cynyddol mewn bywydau preifat.

Business management course student at work

Addysg

Ni yw'r arweinydd yn Ewrop ar gyfer arloesiadau enfawr mewn technolegau dysgu sydd â dylanwad byd-eang ac yn darparu addysgu digidol ar raddfa.

Business management course student at work

Datblygiad Rhyngwladol

Rydym yn paratoi agwedd 'arloesedd cynhwysfawr' wahanol. Rydym yn gweithio gyda phobl dlawd sydd ar yr ymylon i ddatblygu eu datrysiadau eu hunain.

Male graduate smiling

Y Gofod

Rydym yn un o'r prif dair canolfan gwyddor y gofod yn y DU. Mae gwyddonwyr yr OU yn chwarae rolau allweddol mewn aseiniadau eiconig, megis Rosetta, glanio'r gomed gyntaf.

Dysgwch fwy am ymchwil Y Brifysgol Agored

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) diweddaraf The Times Higher Education, mae bron i dri chwarter o'r gwaith ymchwil a gyflwynwyd gan Y Brifysgol Agored 'yn arwain y blaen yn fyd-eang' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol', ac roeddem ymhlith y traean uchaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU ar gyfer 'pŵer ymchwil'.

Gallwch ymweld â:

  • phrif wefan ymchwil y Brifysgol Agored.
  • eSTEeM ein canolfan ar gyfer addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n hyrwyddo arloesedd, ysgoloriaethau a mentrau mewn dysgu agored ac o bell.
  • Open Research Online (ORO), storfa cyhoeddiadau ymchwil ac allbynnau ymchwil eraill. Mae'n adnodd mynediad agored i’w chwilio'n rhwydd gan y cyhoedd.