Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith

Ein gwaith

Fel darparwr dysgu o bell, mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed yn fwy o bobl a all gael budd o astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, cyflogwyr, undebau llafur, ysgolion a cholegau a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb.

STEM

Yn eich helpu chi i helpu’ch dysgwyr sy’n oedolion

Mae mwy o wybodaeth am y cymorth ariannol newydd i fyfyrwyr yng Nghymru a gallwch ddefnyddio ein hadnoddau i ledaenu’r gair ymysg y bobl sy’n gweithio gyda chi.

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol y Brifysgol Agored yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r nodweddion ymddygiad sydd eu hangen ar brentisiaid i fod yn weithwyr peirianneg gymhwysol proffesiynol cymwys.

STEM

Yn y gymuned

Mae ein gwaith yn y gymuned yn canolbwyntio ar y rheini na chânt eu cynrychioli'n ddigonol ym maes addysg uwch yn draddodiadol, megis y rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gofalwyr a phobl anabl.

 Cydweithwyr wrth eu gwaith

Cyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i ddarparu datrysiadau hyblyg ac achrededig er mwyn gwella sgiliau a datblygu'r gweithlu.

Mae gennym hefyd gydberthynas hirsefydledig gydag undebau llafur ledled Cymru er mwyn cynnig addysg uwch i aelodau undebau.

Go Wales logo

GO Wales

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhan o'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sy'n rhoi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau wrth geisio sicrhau profiad gwaith.

Yn dathlu 10 mlynedd o bartneriaeth

Undebau llafur

Yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, rydym yn gweithio gydag undebau llafur er mwyn cynnig addysg uwch i aelodau undebau.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP