Skip to content

Toggle service links

Ein gwaith

Fel darparwr dysgu o bell mae gwaith partneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl a all gael budd o astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Llun: trafodaeth grŵp cymysg
Llun:  map o gymoedd Cymru ar ffurf mosäig

Yn y gymuned

Mae ein gwaith yn y gymuned yn canolbwyntio ar y rheiny na chânt yn draddodiadol gynrychiolaeth ddigonol, fel y rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gofalwyr a phobl anabl. 

Gweithwyr swyddfeydd

Cyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i ddarparu datrysiadau hyblyg, achrededig er mwyn gwella sgiliau a datblygu'r gweithlu.

Mae gennym hefyd gydberthynas hirsefydledig gydag undebau llafur ledled Cymru er mwyn cynnig addysg uwch i aelodau undebau.

Myfyrwyr

Ysgolion a cholegau

Yma yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr a staff.