Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith

Ein gwaith

Fel darparwr dysgu o bell, mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed yn fwy o bobl a all gael budd o astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, cyflogwyr, undebau llafur, ysgolion a cholegau a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb.

STEM

Yn eich helpu chi i helpu’ch dysgwyr sy’n oedolion

Mae mwy o wybodaeth am y cymorth ariannol newydd i fyfyrwyr yng Nghymru a gallwch ddefnyddio ein hadnoddau i ledaenu’r gair ymysg y bobl sy’n gweithio gyda chi.

STEM

Yn y gymuned

Mae ein gwaith yn y gymuned yn canolbwyntio ar y rheini na chânt eu cynrychioli'n ddigonol ym maes addysg uwch yn draddodiadol, megis y rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gofalwyr a phobl anabl.

 Cydweithwyr wrth eu gwaith

Cyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i ddarparu datrysiadau hyblyg ac achrededig er mwyn gwella sgiliau a datblygu'r gweithlu.

Mae gennym hefyd gydberthynas hirsefydledig gydag undebau llafur ledled Cymru er mwyn cynnig addysg uwch i aelodau undebau.

Rhaglen Seren

Rhaglen Seren

Fel myfyriwr Seren efallai y byddwch yn gymwys i gael bwrsariaeth gan Lywodraeth Cymru a fydd yn cwmpasu cost modiwlau'r Brifysgol Agored.

 Hyrwyddwyr OpenLearn

Hyrwyddwyr OpenLearn

Mae Hyrwyddwyr OpenLearn yn cyflwyno Adnoddau Addysgol Agored Y Brifysgol Agored sydd ar gael am ddim i gymunedau ledled Cymru.

 Dau gydweithiwr yn edrych ar eu gliniadur

Entrepreneuriaeth ieuenctid

Mae'r prosiect menter ac entrepreneuriaeth ieuenctid yn helpu ein myfyrwyr i droi eu syniadau, diddordebau a'u dyheadau yn fusnesau.

Go Wales logo

GO Wales

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhan o'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sy'n rhoi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau wrth geisio sicrhau profiad gwaith.

Yn dathlu 10 mlynedd o bartneriaeth

Undebau llafur

Yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, rydym yn gweithio gydag undebau llafur er mwyn cynnig addysg uwch i aelodau undebau.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP