Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Photo of Daniel Stanton

Gweithiwr TG Proffesiynol o Gymru yn siarad am addysg gyda'r darlledwraig Gemma Cairney

Mae Life … On Our Terms yn gyfres podlediad wyth pennod gan y Brifysgol Agored (OU) sy'n trafod amrywiaeth o bynciau am fywyd a'r llwybrau ysbrydoledig at lwyddiant a gymerwyd gan rai enwau enwog. Mae'r gyfres hefyd yn clywed yn uniongyrchol gan fyfyrwyr israddedig ifanc y Brifysgol Agored, y mae gan bob un ohonynt stori ddiddorol i'w rhannu.

18 Chwefror 2021
Nyrs benywaidd ifanc

‘Rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd’ – mwy o leoedd ar gael i astudio nyrsio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi bod mwy o leoedd ar gael ar ei chynllun gradd nyrsio llwyddiannus, sy'n rhoi cyfle i gynorthwywyr gofal iechyd astudio am radd nyrsio yn hyblyg wrth barhau i weithio yn eu hysbyty neu gartref gofal lleol.

18 Chwefror 2021
Icons depicting students

BLOG: Man cychwyn vs sut mae'n mynd - Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Rydym wedi dod yn bell ers i ni lansio ein rhaglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yng Nghymru yn 2018. Rydym yn gweithio gyda phrentisiaid a chyflogwyr ledled Cymru i wella sgiliau staff cyfredol a chynorthwyo sefydliadau a'u staff i gyrraedd eu llawn botensial. 

Dyma Rhys Daniels, Rheolwr Sgiliau, a Rhys Griffiths, Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Cymru, yn y Brifysgol Agored, yn archwilio man cychwyn y rhaglen, sut mae'n mynd, a sut fydd dyfodol sydd gan brentisiaethau gradd yng Nghymru.

12 Chwefror 2021
Image of IPO logo

Magu talent ddigidol yn fewnol

Mae cyflogwyr y sector cyhoeddus yn cystadlu â'r sector preifat am dalent TG ac mae angen iddynt gynnig cyfleoedd dysgu a llwybrau dilyniant gyrfa arbennig er mwyn sicrhau a chadw talent allweddol. Dyna'r dull y mae'r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yn ei gymryd o ran talent sy'n bodoli eisoes a thalent y dyfodol.

9 Chwefror 2021
Yr Athron Tim Blackman, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored

Is-ganghellor y Brifysgol Agored yn traddodi darlith flynyddol

Traddododd Is-ganghellor y Brifysgol Agored yr Athro Tim Blackman ddarlith goffa flynyddol Raymond Williams eleni ddydd Llun 1 Chwefror.

4 Chwefror 2021
Campws Grŵp Llandrillo Menai yn Rhos

Y Brifysol Agored yn cefnogi tiwtoriaid coleg i ddysgu o bell

Roedd tiwtoriaid Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) ymhlith rhai o’r staff addysg bellach diweddaraf i dderbyn cefnogaeth gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar ddysgu o bell a chefnogi myfyrwyr o bell

29 Ionawr 2021

Datganiad gan Louise Casella, Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru

Mae’r Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol heddiw.

21 Ionawr 2021
Cofeb Glowyr Six Bells

Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd

Heddiw mae prifysgolion yng Nghymru wedi lansio fframwaith cennad ddinesig newydd i helpu prifysgolion i adeiladu ar y ffyrdd maen nhw’n gweithio gyda phobl, ysgolion a chymunedau. Bydd y strwythur newydd hwn yn cynorthwyo prifysgolion i ddarparu buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol trwy gysylltu’n agosach â chymunedau ledled Cymru a thu hwnt.

15 Ionawr 2021
Myfyrwyr yn graddio

Blog: Rhoi dysgu gydol oes wrth wraidd ein hadferiad

Mae'r Rheolwr Materion Allanol Cerith Rhys-Jones yn trafod manifesto'r Brifysgol Agored yng Nghymru ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021.

 
18 Rhagfyr 2020
Person yn ysgrifennu cod ar gliniadur

Blog: Pwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol

Yn ein blog diweddaraf, mae Rhys Griffiths, Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Cymru, y Brifysgol Agored yn ysgrifennu am bwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol.

8 Rhagfyr 2020

Page 1 of 13

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891