Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Graduate posing for photo with friends

Y Brifysgol Agored yn cyflwyno gweledigaeth radical ar gyfer etholiadau'r Senedd yn dilyn y pandemig

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi galw am newidiadau radical i addysg uwch yng Nghymru i ddiwallu'r heriau a osodwyd gan y coronafeirws.

12 Tachwedd 2020
Image of Kirsty Williams

Y Gweinidog Addysg yn croesawu athrawon dan hyfforddiant o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Roedd y Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) yn falch o wahodd myfyrwyr ac ysgolion partner o'i rhaglen Tystysgrif mewn Addysg i Raddedigion (TAR) i noson o drafod a Holi ac Ateb ddoe, gyda Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg.

11 Tachwedd 2020

Datganiad gan Louise Casella, Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru

Louise Casella yw Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru a chafodd ei phenodi fel Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru yn gynharach eleni. 

10 Tachwedd 2020
Graddedigion y Brifysgol tu fas Canolfan Mileniwm Cymru

Premiwm enillion gyrfa gwerth £203,000 i'r rhai sy'n graddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae adroddiad gan London Economics yn dangos pwysigrwydd dysgu hyblyg o bell wrth i Gymru lywio canlyniadau'r pandemig.

6 Tachwedd 2020
Logo Trivallis

Datblygu sgiliau digidol yng Nghymru

Mae cymdeithas dai yng Nghymru yn annog sgiliau digidol mewnol ac yn datblygu ei doniau ei hun drwy Brentisiaeth Gradd y Brifysgol Agored mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

3 Tachwedd 2020
Athro gyda thri disgybl

Astudio i ddod yn athro: ceisiadau ar agor ar gyfer rhaglen TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae ceisiadau bellach ar agor i astudio ar gyfer TAR gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, i gychwyn ym mis Hydref 2021. Mae'r cymhwyster yn rhoi Statws Athro Cymwysedig (SAC) i raddedigion sy'n caniatáu iddynt weithio fel athro.

2 Tachwedd 2020
Keith Murrell

Carnifal Butetown, y gorffennol, presennol, a'r dyfodol, gyda Keith Murrell.

Mae Keith Murrell, arweinydd Carnifal eiconig Butetown yng Nghaerdydd, yn archwilio ei orffennol astrus a dyfodol disglair i ddathlu cymuned amlddiwylliannol Butetown, a chyfeirio at y camsyniadau a'r anghyfiawnder a wynebwyd ar hyd y daith.

29 Hydref 2020
Womenspire winners image

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ennill gwobr cyflogwr Womenspire 2020

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill y wobr Cyflogwr Chwarae Teg yn Womenspire 2020.

2 Hydref 2020
Old photo of mother and son being served in a shop in Butetown

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Mae heddiw’n nodi dechrau Mis Hanes Pobl Ddu, sef coffâd blynyddol rhyngwladol sy'n cydnabod a gwerthfawrogi'r unigolion a'r digwyddiadau ysbrydoledig o'r gymuned Ddu. Mae'r Brifysgol Agored wedi cynhyrchu hwb Mis Hanes Pobl Ddu newydd ar OpenLearn sy'n cynnwys rhai pobl a digwyddiadau ysbrydoledig. Yng Nghymru, bydd y brifysgol yn rhannu erthyglau ac adnoddau ar hanes pobl ddu o safbwynt Cymreig ar wefan y Brifysgol Agored yng Nghymru a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

1 Hydref 2020
Myfyriwr yn astudio o adref

Adroddiad newydd yn dangos prifysgolion Cymru ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Mae adroddiad newydd gan sefydliad Prifysgolion Cymru wedi datgelu bod prifysgolion yng Nghymru wedi chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo’r wlad yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

23 Medi 2020

Page 1 of 12

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891