Skip to content

Toggle service links

Newyddion

Newyddion diweddaraf Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Llun: Papurau newydd yng Nghymru
Rob Humphreys

Wedi degawd yn arwain y Brifysgol Agored yng Nghymru, mae Rob Humphreys CBE wedi penderfynu y bydd yn rhoi’r gorau i’w swyddogaeth fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol yng Nghymru ym mis Tachwedd  2017.

Shafiq Mohammed

Mae un o fyfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael canmoliaeth uchel yng ngwobrau cenedlaethol Ysbrydoli!, wedi iddo ddal ati’n gadarn ac yn benderfynol i astudio a sicrhau swydd mewn ysgol uwchradd leol

Llun: “Telesgopau robotaidd COAST a PIRATE” / Credyd: Alan Cayless (Y Brifysgol Agored)

Mae Cyfadran STEM Y Brifysgol Agored yn dathlu agor ei thelesgopau robotaidd a reolir o bell, a fydd yn dod â seryddiaeth a gwyddor gofod yn fyw i fyfyrwyr pryd bynnag a lle bynnag y maent yn y byd.

Subscribe to News

Cysylltiadau â'r Cyfryngau:

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru cysylltwch â Michelle Matheron,  Ffôn: 029 2026 2708
 
Ar gyfer ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored cysylltwch â swyddfa’r wasg - Ffôn: 01908 654316 /  Oriau allan o’r swyddfa: 07901 515891