Skip to content

Toggle service links

Newyddion

Newyddion diweddaraf Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Llun: Papurau newydd yng Nghymru
Llun: Sgyrsiau ar Draws Ffiniau

Yn ddiweddar cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru arddangosfa a gweithdy i helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fywydau ffoaduriaid yn Ewrop. Cafodd arddangosfa, darlith a gweithdy ‘Sgyrsiau ar Draws Ffiniau’ eu cynnal dros ddau ddiwrnod yn Abertawe ac roedd mwy nag 80 o bobl yn bresennol.

Llun: Darganfod Cymru a’r Gymraeg

Mae’r Brifysgol Agored wedi lansio cwrs ar-lein a fydd yn rhoi cipolwg i ddysgwyr ar hanes a diwylliant Cymru ac yn eu helpu nhw i ddysgu sgiliau Cymraeg sylfaenol.

Llun: Kirsty Williams AC a Rob Humphreys (canol) gyda myfyrwyr y Brifysgol Agored a chyflogwr

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AS â’r Brifysgol Agored yng Nghymru’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â myfyrwyr, staff a chyflogwyr.

Subscribe to News

Cysylltiadau â'r Cyfryngau:

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru cysylltwch â Michelle Matheron,  Ffôn: 029 2026 2708
 
Ar gyfer ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored cysylltwch â swyddfa’r wasg - Ffôn: 01908 654316 /  Oriau allan o’r swyddfa: 07901 515891