Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Ceri Doyle, yr aelod newydd o Gyngor y Brifysgol Agored

Pennaeth Cartrefi Dinas Casnewydd wedi'i phenodi i Gyngor y Brifysgol Agored

Ceri Doyle, Prif Weithredwr Cartrefi Dinas Casnewydd (CDC), yw’r penodiad diweddaraf i Gyngor y Brifysgol Agored, fe’i cyhoeddwyd yr wythnos hon.

17 Medi 2020
Clawr Adroddiad Baromedr Busnes y Brifysgol Agored

Mae busnesau Cymru yn gwario dros £51 miliwn ar staff dros dro - ond mae diswyddiadau yn parhau i godi

Mae sefydliadau Cymru wedi gwario dros £51 miliwn ar staffio dros dro i bontio bylchau sgiliau dros y flwyddyn ddiwethaf, er bod un o bob pedwar (25%) wedi gwneud diswyddiadau i dorri costau yn sgil COVID-19.

15 Medi 2020
Laura Barret a Jon Thrower yn dathlu gyda siampên

‘Fe wnaethon ni ysbrydoli ein gilydd i ddal ati’

I'r cwpl Laura Barrett a Jon Thrower, mae cwblhau cymwysterau’r Brifysgol Agored yn achos dathliad dwbl. 

11 Medi 2020
Louise Casella yn annerch gynulleidfa

Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru i gadeirio adolygiad o TGAU a Lefelau A Cymru

Heddiw mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, wedi penodi Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, i arwain yr adolygiad i TGAU a Lefelau A eleni.

28 Awst 2020
Louise Wilford, OU Law student

BLOG: Dysgu o bell a pharatoi am fy ngyrfa

Mae Louise Wilford o Donyrefail yn ei thrydedd flwyddyn o astudio'r Gyfraith gyda’r Brifysgol Agored. Mae hi wedi cymryd rhan mewn interniaethau trwy’r brifysgol a rhaglen GO Wales, ac mae ganddi hefyd sianel YouTube boblogaidd lle mae’n trafod ei hastudiaethau ac yn rhoi cyngor i fyfyrwyr eraill.

27 Awst 2020
Prentis gradd yn defnyddio tabled

Blog: 4 ffordd yr ydym wedi addasu ein prentisiaeth gradd o dan y coronafeirws

Mae'r Rheolwr Darparu Rhaglenni Prentisiaethau Rhys Daniels yn trafod yr effaith mae'r coronafeirws wedi cael ar sut yr ydym yn darparu prentisiaethau gradd yng Nghymru. 

10 Gorffennaf 2020
Mae sefydliadau yn y DU yn rhagweld y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer yn llawn o effaith pandemig y coronafeirws

Busnesau yn wynebu 18 mis cyn iddynt adfer yn dilyn COVID

Mae sefydliadau yn y DU yn rhagweld y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer yn llawn o effaith pandemig y coronafeirws.

9 Gorffennaf 2020
Adrian Chiles a Sian Sykes

'Our Coast': Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn archwilio Ynys Môn mewn digwyddiad ar-lein am ddim

Ar ddydd Mawrth 23 Mehefin, bu i'r Brifysgol Agored yng Nghymru gynnal digwyddiad ar-lein am ddim, a oedd yn archwilio'r wyddoniaeth amgylcheddol ac ymchwil y tu cefn i bennod ar Ynys Môn o'r gyfres ‘Our Coast’ gan BBC Two. 

7 Gorffennaf 2020
Teacher writing on whiteboard

Cwrs newydd 'Dod yn athro' wedi'i lansio ar FutureLearn

Mae academyddion o Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith y Brifysgol Agored a'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi creu cwrs byr newydd, 'Dod yn athro', sy'n cael ei gynnal ar FutureLearn

6 Gorffennaf 2020

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n lansio sgiliau bob dydd newydd mewn Saesneg a Mathemateg

Yn ddiweddar, lansiodd y Brifysgol Agored yng Nghymru becyn o gyrsiau ar-lein mewn sgiliau mathemateg a Saesneg bob dydd, sydd ar gael am ddim ar ei safle OpenLearn. Oherwydd y coronafeirws, cynhaliwyd y digwyddiad ar-lein gyda chynrychiolwyr colegau a phrifysgolion ledled Cymru yn bresennol.

Datblygwyd y cyrsiau mewn cydweithrediad â cholegau addysg bellach ac Addysg Oedolion Cymru | Adult learning Wales, ac maent wedi'u cynllunio i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i fynd ochr yn ochr â chyrsiau addysg bellach eraill, gwella rhagolygon swydd neu i ddysgu sgiliau newydd.

3 Gorffennaf 2020

Page 1 of 11

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891