Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Heddiw (23 Ebrill) mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu ei phen-blwydd swyddogol yn 50 ac yn nodi’r diwrnod cyntaf mewn blwyddyn o ddathliadau ledled Cymru.

23 Ebrill 2019
A oes gennych chi atgofion o'r Brifysgol Agored yng Nghymru?

A oes gennych chi atgofion o'r Brifysgol Agored yng Nghymru?

Rydym yn galw ar gyn-fyfyrwyr a staff o'r 50 mlynedd ddiwethaf i gysylltu a rhannu eu hatgofion.

26 Mawrth 2019

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â'r Brifysgol Agored ar gyfer hyfforddiant athrawon

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael contract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant athrawon rhan-amser a seiliedig ar waith.

7 Mawrth 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi gweld 49% o gynnydd yn nifer ei myfyrwyr yn ystod cylchred recriwtio 2018, sy’n cyfateb â 748 o fyfyrwyr ychwanegol.

Ers mis Medi 2018, mae grant cynhaliaeth o i fyny at £4,500 wedi bod ar gael i fyfyrwyr rhan amser cymwys sy’n astudio o adref. Cymru felly yw'r unig wlad yn Ewrop sydd yn cynnig yr un gefnogaeth i fyfyrwyr rhan-amser â’r rhai amser llawn.

6 Chwefror 2019
David Allen, Louise Casella a David Blaney

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

Cynhaliodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ei gyfarfod cyhoeddus blynyddol yn swyddfa’r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd. Yn dilyn hyn, aeth y Cyfarwyddwr Louise Casella ymlaen i annerch aelodau’r cyngor, a rhoi trosolwg o weithgareddau’r Brifysgol Agored yng Nghymru dros y 12 mis nesaf.

4 Chwefror 2019

Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched.

15 Tachwedd 2018

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018

Hoffech chi roi cynnig ar fod yn seryddwr? Dyma'ch cyfle

Mae tîm o seryddwyr o'r Brifysgol Agored a sefydliadau academaidd eraill* yn lansio prosiect gwyddoniaeth dinasyddion rhyngwladol i ganfod beth yw'r 30 miliwn a mwy o wrthrychau unigryw sydd wedi'u darganfod yn y gofod.

17 Hydref 2018
Statue of historical Welsh figures

Ymchwil myfyrwyr ar Hanes Cymru bellach ar gael ar-lein

Mae ymchwil i hanes Cymru gan fyfyrwyr Y Brifysgol Agored bellach ar gael am ddim ar-lein am y tro cyntaf erioed.

28 Awst 2018

Rhoi hwb i sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr yng Nghymru

Mae’r cydlynydd sgiliau cyflogadwyedd, Darren Jones yn trafod ei daith addysg bersonol a sut mae hyn wedi’i arwain i gefnogi myfyrwyr er mwyn datblygu eu sgiliau.

20 Awst 2018

Page 1 of 6

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Michelle Matheron 
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus,
Ffôn: 029 2047 1019

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891