You are viewing information for England.  Change country or region.

English  

Astudiaeth Ôl-raddedig

Fel y sefydliad academaidd mwyaf yn y DU ac arweinydd byd-eang mewn dysgu hyblyg, rydym yn enwog am ein rhaglenni ôl-raddedig.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau a pham mae myfyrwyr yn dewis astudio gyda ni.

Myfyriwr benywaidd yn gwisgo gŵn matriciwleiddio

Porwch yr holl gyrsiau

Rydym yn cynnig dros 180 o gyrsiau. Dewch o hyd i’r un iawn i chi.

A-Y o'r cyrsiau

Porwch yn ôl cymhwyster

Beth bynnag yw eich nodau astudio, bydd ein tystysgrifau, diplomau a’n graddau meistr yn eich helpu i’w cyflawni.

Math o gyrsiau

Graddau ymchwil

Gyda thua 1,000 o ymchwilwyr ôl-raddedig yn astudio gyda ni ar hyn o bryd, mae galw am ein graddau ymchwil. 

Graddau ymchwil

Porwch y pynciau

Mae ystod eang o bynciau deniadol i ddewis o'u plith.

Porwch y pynciau

Y cyfan sydd angen ei wybod i ddechrau arni

Mae dechrau eich astudiaethau ôl-raddedig gyda ni yn hawdd, pob blwyddyn rydym yn helpu miloedd o bobl i gyflawni pethau eithriadol. Dyma ychydig o wybodaeth hanfodol a fydd yn ddefnyddiol i’ch helpu i ddechrau arni heddiw.

Gofyn am brosbectws Ôl-raddedig

Mae’n llawn gwybodaeth am ffioedd, cyllid, cyrsiau, pynciau a mwy, ein prosbectws yw eich canllaw angenrheidiol i fywyd ôl-raddedig yn y Brifysgol Agored.

Gofyn am Brosbectws

Dewch yn Beiriannydd Siartredig

Mae ein MSc mewn Peirianneg wedi’i achredu gan sawl sefydliad peirianneg blaenllaw, felly mae’n diwallu’r gofynion addysgol ar gyfer cofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng).

Darganfyddwch fwy am ein cwrs MSc mewn Peirianneg

Rhowch hwb i’ch gyrfa gyda’n Gradd MBA

Mae statws achrediad triphlyg ein Hysgol Fusnes yn ein gosod ymhlith y 1% uchaf o ysgolion busnes yn y byd. Dewch i weld pam gyda'n Gradd MBA hyblyg, sy’n seiliedig ar ymarfer.

Dysgu mwy am ein Gradd MBA