Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Athro gyda disgyblion mewn dosbarth

Dysgu am ddim ar gyfer staff ysgolion a cholegau

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi datblygu cyfres newydd o adnoddau dysgu am ddim i staff mewn ysgolion a cholegau.

29 Ebrill 2021
Gliniadur yn dangos pobl yn dysgu mewn sesiwn arlein

Cwrs newydd i helpu i addysgu a darlithio ar-lein

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi paratoi cwrs dwyieithog newydd yn rhad ac am ddim i helpu athrawon a darlithwyr yng Nghymru i addysgu myfyrwyr ar-lein.

20 Ebrill 2021
Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Person with money related objects

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

22 Mawrth 2021
Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd 2021

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n dathlu Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Heddiw, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ymuno â'r gymuned gofal cymdeithasol ryngwladol i ddathlu Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd (16 Mawrth).

16 Mawrth 2021
Photo of Lorena Fontan Grana

Adnoddau llesiant ac iechyd meddwl am ddim ar gyfer myfyrwyr prifysgol

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi lansio hwb o adnoddau llesiant ac iechyd meddwl am ddim ar gyfer myfyrwyr. Mae’r casgliad newydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar OpenLearn Cymru ac OpenLearn Wales. Mae’r lansiad yn cyd-fynd â Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl y Brifysgol (4 Mawrth).

3 Mawrth 2021
Gemma Cairney

Gweithiwr TG Proffesiynol o Gymru yn siarad am addysg gyda'r darlledwraig Gemma Cairney

Myfyriwr TG o Gymru yw'r gwestai diweddaraf ar bodlediad newydd sbon a gynhelir gan y cyflwynydd Gemma Cairney.

18 Chwefror 2021
Nyrs benywaidd ifanc

‘Rwy'n dysgu ac yn ennill arian, ac yn cael y gorau o'r ddau fyd’ – mwy o leoedd ar gael i astudio nyrsio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi bod mwy o leoedd ar gael ar ei chynllun gradd nyrsio llwyddiannus, sy'n rhoi cyfle i gynorthwywyr gofal iechyd astudio am radd nyrsio yn hyblyg wrth barhau i weithio yn eu hysbyty neu gartref gofal lleol.

18 Chwefror 2021
Icons depicting students

BLOG: Man cychwyn vs sut mae'n mynd - Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Rydym wedi dod yn bell ers i ni lansio ein rhaglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yng Nghymru yn 2018. Rydym yn gweithio gyda phrentisiaid a chyflogwyr ledled Cymru i wella sgiliau staff cyfredol a chynorthwyo sefydliadau a'u staff i gyrraedd eu llawn botensial. 

Dyma Rhys Daniels, Rheolwr Sgiliau, a Rhys Griffiths, Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Cymru, yn y Brifysgol Agored, yn archwilio man cychwyn y rhaglen, sut mae'n mynd, a sut fydd dyfodol sydd gan brentisiaethau gradd yng Nghymru.

12 Chwefror 2021
Image of IPO logo

Magu talent ddigidol yn fewnol

Mae cyflogwyr y sector cyhoeddus yn cystadlu â'r sector preifat am dalent TG ac mae angen iddynt gynnig cyfleoedd dysgu a llwybrau dilyniant gyrfa arbennig er mwyn sicrhau a chadw talent allweddol. Dyna'r dull y mae'r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yn ei gymryd o ran talent sy'n bodoli eisoes a thalent y dyfodol.

9 Chwefror 2021

Page 7 of 19

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891