Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Yr Athron Tim Blackman, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored

Is-ganghellor y Brifysgol Agored yn traddodi darlith flynyddol

Traddododd Is-ganghellor y Brifysgol Agored yr Athro Tim Blackman ddarlith goffa flynyddol Raymond Williams eleni ddydd Llun 1 Chwefror.

4 Chwefror 2021
Campws Grŵp Llandrillo Menai yn Rhos

Y Brifysol Agored yn cefnogi tiwtoriaid coleg i ddysgu o bell

Roedd tiwtoriaid Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) ymhlith rhai o’r staff addysg bellach diweddaraf i dderbyn cefnogaeth gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar ddysgu o bell a chefnogi myfyrwyr o bell

29 Ionawr 2021

Datganiad gan Louise Casella, Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru

Mae’r Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol heddiw.

21 Ionawr 2021
Cofeb Glowyr Six Bells

Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd

Heddiw mae prifysgolion yng Nghymru wedi lansio fframwaith cennad ddinesig newydd i helpu prifysgolion i adeiladu ar y ffyrdd maen nhw’n gweithio gyda phobl, ysgolion a chymunedau. Bydd y strwythur newydd hwn yn cynorthwyo prifysgolion i ddarparu buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol trwy gysylltu’n agosach â chymunedau ledled Cymru a thu hwnt.

15 Ionawr 2021
Myfyrwyr yn graddio

Blog: Rhoi dysgu gydol oes wrth wraidd ein hadferiad

Mae'r Rheolwr Materion Allanol Cerith Rhys-Jones yn trafod manifesto'r Brifysgol Agored yng Nghymru ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021.

 
18 Rhagfyr 2020
Person yn ysgrifennu cod ar gliniadur

Blog: Pwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol

Yn ein blog diweddaraf, mae Rhys Griffiths, Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Cymru, y Brifysgol Agored yn ysgrifennu am bwysigrwydd arweinyddiaeth ddigidol.

8 Rhagfyr 2020
BG REACH contributors meeting over video

Dathlu prosiect celfyddydau Blaenau Gwent

Daeth Beirdd, cerddorion ac artistiaid awyddus o bob rhan o Blaenau Gwent at ei gilydd dros fideo yn gynharach mis diwethaf mewn dathliad diwylliannol o’u hardal, hanes a phobl.

2 Rhagfyr 2020
Graduate posing for photo with friends

Y Brifysgol Agored yn cyflwyno gweledigaeth radical ar gyfer etholiadau'r Senedd yn dilyn y pandemig

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi galw am newidiadau radical i addysg uwch yng Nghymru i ddiwallu'r heriau a osodwyd gan y coronafeirws.

12 Tachwedd 2020
Image of Kirsty Williams

Y Gweinidog Addysg yn croesawu athrawon dan hyfforddiant o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Roedd y Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) yn falch o wahodd myfyrwyr ac ysgolion partner o'i rhaglen Tystysgrif mewn Addysg i Raddedigion (TAR) i noson o drafod a Holi ac Ateb ddoe, gyda Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg.

11 Tachwedd 2020

Datganiad gan Louise Casella, Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru

Louise Casella yw Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru a chafodd ei phenodi fel Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Gymwysterau yng Nghymru yn gynharach eleni. 

10 Tachwedd 2020

Page 8 of 19

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891